Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Školní družina je součástí školy a ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, školským zákonem a směrnicemi školy.

Naše školní družina je zaměřená na individuální přístup k dětem. Děti mají možnost hrát kolektivní i individuální hry. Snažíme se znalosti získané ve škole posilovat a rozvíjet. Při řízených činnostech podporujeme zájem a aktivní účast dětí. Vše vhodně motivujeme a inspirujeme děti k aktnímu plánování využití a trávení volného času. 

Družina má celkem 5 oddělení.

Všechny činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na: 

  • odpočinek
  • vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky  
  • realizování se v činnostech, které děti baví
  • poznávání a rozvíjení zájmu dětí
  • nabízíme alternativní motivované činnosti přiměřené věku dětí a jejich nmomentálnímu stavu

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny na školní rok 2024/2025 naleznete zde. Zápisový lístek ke stažení zde.

Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny. S výňatkem jsou rodiče seznamováni vždy na začátku školního roku.

       

V tomto školním roce nabízíme následující zájmové kroužky: 

  • hru na zobcovou flétnu pro 1. třídy,  2. třídy 
  • pohybové hry pro 1., 2., 3. třídy
  • kreativní tvoření pro  2., 3. třídy
  • keramiku pro 1. třídy

Každý měsíc ve školním roce je zaměřen na určité téma, které se objevuje ve všech výchovných činnostech dětí.

MĚSÍC 

ZAMĚŘENÍ 

září

Dopravní výchova, upevňování kamarádských vztahů v kolektivu

říjen

Barevný podzim, kreativní tvorba

listopad  

Rozmanitost přírody - změny v přírodě, příprava na advent

prosinec

Vánoční zvyky a obyčeje

leden

Zimní čas, cesta do pohádky

únor

Zvyky masopustního období, město Hradec Králové

březen

Práce s knihou, velikonoční zvyky, návštěva knihovny

duben

Dopravní bezpečnost, příroda v předjaří

květen

Vztah k rodině, ke svému zdraví a životnímu prostředí

červen

Netradiční soutěživé hry


S výsledky prací dětí se můžete seznámit na výstavách výtvarných prací a při  koncertech školy.

Během roku doplňujeme a zlepšujeme dětem jak prostředí družiny, tak i materiální vybavení, které se týká her, hraček a věcí potřebných k výtvarným a pracovním činnostem.

Úplata je pro letošní školní rok stanovena ve výši 200,- Kč na žáka za měsíc. Platba se hradí v jedné splátce (2.000 Kč) převodem na účet školy  KB 597870227/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje. 

Kontakty a provoz 

Telefon: 495 540 527, 495 540 525

Vedoucí vychovatelka: Jitka Heltová

Vychovatelky: Eva Drahokoupilová, Jana Jarkovská, Jana Matyášová, Martina Strouhalová

Provoz školní družiny: 6:15 – 16:30 hodin

Aktuality

Fotogalerie z akcí školní družiny

Ve čtvrtek 25. 9. 2020 k nám do školní družiny zavítal odborník praxe pan Jiří Helta, který nás učil vyrábět růžičky z marcipánového těsta. Ty se mohou použít  jak na ozdobu dortů, řezů či zákusků nebo také jen tak na chuť.

Děti zjistily, že i výroba jedné růžičky  není nic jednoduchého a lehkého, jak se na první pohled mohlo zdát, a že  je  zapotřebí velká dávka zručnosti a trpělivosti.  Děti také mohly na vlastní kůži zjistit, že být cukrářem je velmi krásné, voňavé povolání, ale chce to hodně  píle a vytrvalosti.

Přesto všechno se každému z dětí růžička povedla a s hrdostí si ji odnášely domů.

Ve středu 23. 9. 2020 se dvě oddělení školní družiny vydaly na golfové hřiště na FOMEI. Žáci si zahráli ADVENTURE GOLF, zasoutěžili si a zopakovali si držení golfové hole. Za slunečného počasí jsme prožili krásné a pohodové odpoledne. Druhý den jsme provedli vyhodnocení výsledků. Všichni žáci, kteří se zúčastnili, byli odměněni sladkostí. Už se všichni těšíme na vnitřní golf.

Vážení rodiče,
v současné době pro Vás a Vaše děti připravujeme nový školní rok. Přejeme si, aby jeho začátek proběhl bez problémů, proto Vás prosíme, abyste všichni, kteří máte zájem v příštím školním roce umístit své dítě do školní družiny, vyplnili zápisní lístek, a vhodili jej do 19. 6. 2020 do poštovní schránky školy.
Zápisní lístek si můžete vyzvednout u hlavního vchodu školy nebo vytisknout z webu školy (pod odkazem školní družina).
Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny najdete vyvěšená u hlavního vchodu školy na nástěnce školní družiny a na webu školy (odkaz školní družina).
Rodiče, kteří budou chtít přeplatek 800,- Kč za březen – červen 2020 vrátit zpět na účet (vzhledem k tomu, že dítě už nebude v příštím školním roce navštěvovat školní družinu), prosíme, aby si žádost o navrácení přeplatku vyzvedli u hlavního vchodu. Dětem, které budou v příštím školním roce pokračovat ve školní družině, lze přeplatek převést na další školní rok 2020/2021. O to bude v příštím školním roce úplata za školní družinu snížena.

Jitka Heltová
vedoucí vychovatelka

 

Ve dnech 15. a 22. 1. 2020 se dvě oddělení školní družiny vydaly na golfové adventure  hřiště Fomei pod střechou. Zde děti měly opět možnost zopakovat si získané zkušenosti z této hry. Dětem se akce moc líbila, zasoutěžily si a vzájemně poměřily své dovednosti. Po ukončení se sečetly výsledky a děti byly následující den odměněny.

Předvánoční čas dne 19. prosince 2019 si děti z prvních tříd ze školní družiny zpříjemnily výletem do ZOO ve Dvoře Králové. Po příjezdu jsme se všichni nejprve posilnili. Po té jsme si s dětmi prohlédli vánočně vyzdobenou ZOO, kde jsme mohli vidět stromečky zdobené nejrůznějšími pamlsky pro zvířátka právě dětmi základních a mateřských škol. I my jsme přispěli nějakou dobrotou.Také jsme se byli podívat do nově zrekonstruovaných pavilonů a nejvíce se nám líbil pavilon žiraf. Výlet se vydařil a děti odjížděly zase s novými zážitky.

V předvánočním čase děti ze školní družiny herny číslo 5 upekly pro všechny oddělení perníčky. Ve všech odděleních si je děti zkusily nazdobit a správně se naladit na vánoční čas. Všechny perníčky byly hezky nazdobené a děti si na nich po vyfocení velmi pochutnaly.

Dne 4. 12. 2019 děti ze školní družiny opět stavěly modely z lega. Tentokrát měly postavit parníček a letadlo. Parníček jezdil po svých kolečkách bez motůrku. K letadlu připevnily motůrek, aby se točily vrtule. Všichni jsme si to moc užili.

Dne 20. 11. 2019 děti ze školní družiny z oddělení paní vychovatelky Heltové  navštívily ADVENTURE GOLF na FOMEI. Všechny děti se naučily držet golfovou hůl, zahrály si golf, pobavily se a zasoutěžily si. Na prvním místě se umístila Valentýna Lojanová, 2. až 3. místo získal Šimon Bartoš a Michal Dufek. Všechny děti za snažení dostaly sladkou odměnu. Moc jsme si to užili a těšíme se na další golf na jaře venku.

Dne 6. 11. 2019 navštívilo školní družinu Divadélko Kozlík s pohádkou DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ. V pohádce se nám představily krásné vyřezávané loutky, které se dětem velmi líbily.

Dne 5. 11. 2019 přišel preventivní tým žáků z druhého stupně mezi mladší žáky. Připravili jim program k HALLOWEENU. Děti ze školní družiny z 1. a 2. třídy plnily úkoly – hledaly cestu bludištěm, malovaly přísady do hrnce s lektvarem, hádaly předměty podle hmatu a třídily věci, které k Hallooweenu patří a nepatří. Za splněné úkoly postupně odkrývaly velký obrázek čarodějnice. Program se všem moc líbil. Všechny děti na závěr dostaly sladkou odměnu. Velké poděkování za velmi pěkně připravenou akci patří žákyním z 6. A, 7. A a 8. B.

Ve dnech 21. – 24. 10. 2019 se uskutečnila výstavka dýňových strašidel na školním dvoře. Na vyřezávaných dýních se podílely děti ze školní družiny se svými rodiči. Všechny dýně byly moc hezké a bylo velmi těžké vybrat ty nejhezčí. Dýně hodnotili žáci z prvního stupně a rozhodli takto:

        1. místo Kryštof Hron 2.B 

        2. místo Julie Valentová 1. B

        3. místo Natálie Adámková 3. A

        4. – 5. místo Nela Adámková 3. A

                      Tomáš Kučera 2. A

6.– 7. – 8. místo Jiří Kava 1. A

                           Vojtěch Bednář 2. B

                            Matyáš Dvořák 3. A

9. – 10. místo Ella Martínková 3. A

                        Nela Procházková 3. A

Celkem bylo přineseno do školy 63 nazdobených dýní. Všichni žáci dostali sladkou odměnu. Děkujeme všem dětem a rodičům za hezkou akci, na které se podíleli.

Dne 9. 10. 2019 přijel do školní družiny kouzelník RENO. Ukázal  dětem mnoho kouzel. Dokonce si děti zkusily začarovat s kouzelníkem, a tím tak pobavily ostatní děti. Nakonec  RENO vykouzlil živého králíčka, z kterého měly děti radost. Kouzelnické vystoupení se dětem moc líbilo a mělo velký úspěch.

Dne 1. 10. 2019 děti ze školní družiny prožily se školním preventivním týmem sportovní odpoledne v tělocvičně. Děti plnily na stanovištích připravené úkoly. Běhaly štafetu, závodily jako raci, zkoušely jak roste tráva, cvičily sedy, lehy, skákaly trojskok, hrály hru ruce, nohy a ticho poštu. Děti ze sportovního odpoledne byly velmi nadšené a za snahu dostaly všichni odměnu. Velké poděkování patří paní učitelce Volfové a žákům z celého školního preventivního týmu.

Ve středu 25. 9. 2019 se v suterénu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje konala slavnostní vernisáž s vyhlášením výsledků výtvarné soutěže na téma Pomáháme seniorům.

Za naši školu v kategorii mladších žáků vyhrála krásné první místo Lucie Hrnčířová z 2. A. Na druhém místě se umístily žákyně Kateřina Kudrová z 2. A a Nela Adámková ze  3. A. Na třetím místě skončily Natálka Adámková ze 3. A, Linesa Bujoni ze 4. A a Anička Štochlová ze 4. B.

Slavnostní vyhlášení bylo provázeno stepařským vystoupením a ukázkou výcviku pejsků.  Závěr patřil pěveckému sboru Jitro pod vedením pana profesora Skopala.

V pondělí dne 23. 9. 2019 navštívila školní družinu paní, která se věnuje chovu koz. Seznámila děti s tím, čím se kozy živí a co nejedí. Ukázala jim, jak se kozy dojí, jak umějí tancovat a skákat dle pokynů. Děti si mohly kozičky pohladit, nakrmit je a projít se s nimi. Akce s kozičkami se dětem moc líbila.

Dne 9. září 2019 navštívil první třídy ve školní družině pan Kvášovský. Zabývá se rozvojem představivostí a technickým myšlením u dětí v oblasti stavění modelů ze stavebnice Lega. Dětem ukázal model pohybujícího se ruského kola z Lega. Žáci si model pak sami sestavili podle nakresleného návodu. Ruské kolo nakonec uvedli do pohybu pomocí motůrku. Všem se to moc povedlo a velmi se jim stavění z Lega líbilo.

Dne 26. 6. 2019 prožili žáci z 1. a 2. tříd sportovní den na adventure golfu na FOMEI. Naučili se odpalovat míčky a zasoutěžili si v adventure golfu. V každé třídě byli první tři žáci odměněni větší sladkou odměnou. Ostatní žáci dostali bonbon. 

Děti ze školní družiny se zapojily do akce – LEGO soutěž na téma JÍDLO. Děti stavěly a stavěly, až v 1. oddělení postavily krásný barevný dort. Na stavbě dortu se podílely tyto děti: Jan Jelínek, Adam Sychra, Daniel Janoušek a Matyáš Dvořák. Ve druhém oddělení, děti z prvních tříd Matěj Sochor, Tomáš Kučera, Kristian Čížek, Mutian Guan a Antonín Čížek postavily točenou zmrzlinu. Nanuk a švestku vytvořila děvčata ze třetí třídy Nela Vrbická a Sofie Holíková.

Výrobky budou vystaveny v OC FUTURUM dne 28. a 29. června 2019.

Do školní družiny na školní rok 2019 - 2020 byli přijati všichni žáci, kterým rodiče včas vyplnili a odevzdali přihlášku. Kapacita školní družiny je již nyní zcela naplněna.

Ve středu dne 19. 6. 2019 bylo oddělení školní družiny č. 1, 2 a 3 na adventure golfu na FOMEI. Děti si zahrály a zasoutěžily mezi sebou. Také se vydováděly a osvěžily na mlhovišti. Všem dětem se akce moc líbila. Všechny děti si zasloužily za své výkony sladkou odměnu.

Nahoru