Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Školní družina je součástí školy a ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, školským zákonem a směrnicemi školy.

Naše školní družina je zaměřená na individuální přístup k dětem. Děti mají možnost hrát kolektivní i individuální hry. Snažíme se znalosti získané ve škole posilovat a rozvíjet. Při řízených činnostech podporujeme zájem a aktivní účast dětí. Vše vhodně motivujeme a inspirujeme děti k aktnímu plánování využití a trávení volného času. 

Družina má celkem 5 oddělení.

Všechny činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na: 

  • odpočinek
  • vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky  
  • realizování se v činnostech, které děti baví
  • poznávání a rozvíjení zájmu dětí
  • nabízíme alternativní motivované činnosti přiměřené věku dětí a jejich nmomentálnímu stavu

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny na školní rok 2024/2025 naleznete zde. Zápisový lístek ke stažení zde.

Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny. S výňatkem jsou rodiče seznamováni vždy na začátku školního roku.

       

V tomto školním roce nabízíme následující zájmové kroužky: 

  • hru na zobcovou flétnu pro 1. třídy,  2. třídy 
  • pohybové hry pro 1., 2., 3. třídy
  • kreativní tvoření pro  2., 3. třídy
  • keramiku pro 1. třídy

Každý měsíc ve školním roce je zaměřen na určité téma, které se objevuje ve všech výchovných činnostech dětí.

MĚSÍC 

ZAMĚŘENÍ 

září

Dopravní výchova, upevňování kamarádských vztahů v kolektivu

říjen

Barevný podzim, kreativní tvorba

listopad  

Rozmanitost přírody - změny v přírodě, příprava na advent

prosinec

Vánoční zvyky a obyčeje

leden

Zimní čas, cesta do pohádky

únor

Zvyky masopustního období, město Hradec Králové

březen

Práce s knihou, velikonoční zvyky, návštěva knihovny

duben

Dopravní bezpečnost, příroda v předjaří

květen

Vztah k rodině, ke svému zdraví a životnímu prostředí

červen

Netradiční soutěživé hry


S výsledky prací dětí se můžete seznámit na výstavách výtvarných prací a při  koncertech školy.

Během roku doplňujeme a zlepšujeme dětem jak prostředí družiny, tak i materiální vybavení, které se týká her, hraček a věcí potřebných k výtvarným a pracovním činnostem.

Úplata je pro letošní školní rok stanovena ve výši 200,- Kč na žáka za měsíc. Platba se hradí v jedné splátce (2.000 Kč) převodem na účet školy  KB 597870227/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje. 

Kontakty a provoz 

Telefon: 495 540 527, 495 540 525

Vedoucí vychovatelka: Jitka Heltová

Vychovatelky: Eva Drahokoupilová, Jana Jarkovská, Jana Matyášová, Martina Strouhalová

Provoz školní družiny: 6:15 – 16:30 hodin

Aktuality

Fotogalerie z akcí školní družiny

V pondělí, 27. 2. 2023, děti z oddělení č. 3 naší školní družiny navštívily Adventure golf pod střechou v centru zábavy a sportu FOMEI.

Do sportovního centra chodíme pravidelně, protože se tam dětem velmi líbí a také mají možnost se i u nás ve škole zdokonalovat na kroužku golfu.

Pod vedením pana Šafaříka si děti nejprve zopakovaly všechna pravidla a poté se pustily do samotné hry. Chodily po dvojicích a každý sám za sebe se snažil nahrát co nejméně bodů.

Po odehrání všech 12 jamek se někteří pustili do sčítání svých bodů, takže jsme procvičili nejen tělo, ale i mozek.

 Odměnu pro vítěze i pro zúčastněné děti dostaly druhý den v družině.

Dne 1. 3. 2023 navštívili školní družinu paní vychovatelky Heltové starší žáci Petr Šplíchal ze 7. B a Adina Matoulková z 8. B. Podělili se s dětmi o své zkušenosti z karate. Vyprávěli jim o svých úspěších a přinesli jim ukázat trofeje – medaile a pohár. Z vyprávění se děti dozvěděly něco o tomto sportu. Dále děti zhlédly ukázku a vyzkoušely si některé prvky z karate. Děti ze školní družiny měly spoustu zajímavých otázek na starší žáky. Nakonec jsme ve družině namalovali obrázky, které jsme předali Adině a Petrovi. Akce se dětem moc líbila.

Dne 23. 2. 2023  přišla do školní družiny paní vychovatelky Heltové paní učitelka Volfová, s žákyní

 z 9. A Lucii Hakenovou. Předvedli dětem základní taneční kroky a zahrály s nimi pohybové taneční hry. Všechny děti si zatančily na několik písní. Žákům se celá akce líbila a den si velmi užili.

Dne 26. 1. 2023 se opět školní družina paní vychovatelky Heltové vydala na FOMEI si zahrát ADVENTURE GOLF pod střechou. Dětem byla zopakována pravidla, rozdány golfové hole s míčky a hra mohla začít.

Hrálo se s nadšením a zábavou. Všechny děti obešly 12 jamek. Užily si hru a dostaly za výkony sladkou odměnu. Všichni se už těšíme na další  ADVENTURE GOLF, který bude venku.

Dne 13. 12. děti ze školní družiny navštívily ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Nejprve ozdobily vánoční stromeček a poté si prohlédly různé pavilony se zvířaty – hadi, ptáci, ryby, savci…

Nejvíce se dětem líbila expozice s tučňáky a opicemi. Avšak nejzajímavějším zážitkem bylo setkání s žirafami. Děti měly možnost pohlédnout těmto zvířatům přímo z očí do očí. Celým pavilonem prostupuje vyvýšená dřevěná lávka, která umožňuje bezprostřední kontakt s těmito tvory.

Výlet se moc líbil, počasí nám přálo. Děti strávily velmi příjemné odpoledne v předvánočním čase.

V pondělí 5. 12. 2022 si paní asistentka Simona Vojčová připravila pro školní družinu překvapení.

V tělocvičně se objevila „ČERTÍ ŠKOLA“!

Děti si vyzkoušely tyto čertovské předměty: PŘIKLÁDÁNÍ POD KOTEL,  OBOUVÁNÍ ČERTOVA KOPYTA, ZÁPIS DO KNIHY HŘÍCHŮ, TAJNÁ CESTA DO PEKLA, DOPRAVA HŘÍŠNÍKA DO PEKLA.

A v jako každé škole děti dostaly čertovská vysvědčení za svou dobře odvedenou práci.

Za pomoc musím poděkovat paní učitelce Antalové (její třída 5. B pomohla postavit překážky), dále žákům ze 7. B, kteří pomáhali na stanovištích  – Monika Pongová, Adéla Ježková, David Jakubský, Kryštof Žák, Hynek Nádeníček, Ondřej Strnad, Daniela Tučková, Viktorie Janouchová a Aneta Šlechtová. Za výtvarnou pomoc děkuji paní učitelce Roubalové a žákyním 8. B Anně Kasalové a Magdě Kudrnové.

Čertí škola se dětem moc líbila, takže se budou v čertovských předmětech moci prozkoušet a zlepšovat i za rok. Všichni za snahu dostali sladkou odměnu.

Dne 21. 11. 2022 byli ve školní družině westernové koně. Paní chovatelka děti seznámila, jak se na koně správně nasedá, jak se na nich jezdí krok, cval a klus. Vše jim to prakticky předvedla. Dokonce jim řekla, na jaké slovíčko se kůň zastaví, couvá a otáčí se do kola. Jezdkyně jim ukázala jízdu koně přes překážky. Nakonec se mohlo každé dítě svést na koni. Akce i přes nepřízeň počasí byla zdařilá a dětem se líbila.

Víte, jak na stromě vzniká jablko? A proč jsou  jablka zdravá? Děti z 5.oddělení družiny už to vědí.  Díky jablkům zažily také společně legraci při soutěžích, nakreslily hezké obrázky s jablky, ochutnaly různé odrůdy jablek  a jablečných produktů (křížaly, nápoje, cukrovinky), společně si upekly a pochutnaly si na jablečném závinu. Děkujeme všem rodičům, kteří se ochotně připojili a náš projekt podpořili.

Dne 14. 11. 2022 navštívil školní družinu chovatel hadů. Děti seznámil s různými druhy hadů. Řekl žákům, čím se živí, kde žijí a zda jsou jedovatí nebo škrtiči. Ukázal jim tyto hady: hroznýšovce duhového, užovku královskou, užovku červenou, užovku tenkoocasou, užovku ostronosou, užovku duhovou, korálovku sedlatou, korálovku pruhovanou a krajtu královskou. Nakonec ještě zhlédli ještěrku gekončíka nočního. Všem se povídání a ukázky moc líbili.

O podzimních prázdninách děti s rodiči tvořili a vyřezávali dýně. Celkem se sešlo 34 dýní. Děti z prvního stupně v pátek dýně vyhodnotily. Na prvním místě se umístil František Burka z 2. B, na druhém místě se umístila Gabriela Pudleiner z 2. O a třetí místo obsadil Josef Burka z 5. B. Všechny dýně byly moc hezké, proto bylo těžké rozhodnout, které jsou nejhezčí. Děti za snahu dostaly odměnu. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří dětem pomohli.

V pondělí 31. 10. 2022 proběhlo v tělocvičně naší školy zábavné halloweenské soutěžení pro všechny děti ze školní družiny.

Na sedmi stanovištích mohly prokázat svoji zdatnost, obratnost i postřeh. Ve dvojicích na připravených stanovištích děti  plnily zadané úkoly. Musely projít stezkou monster v jejich stopách, uvařit čarodějnický lektvar z netopýrů, pavouků a štírů, ulovit duchy, cestičkou odfouknout netopýry a co nejrychleji překonat překážkovou dráhu s dýní v ruce. Hlavičky si děti potrápily při skládání puzzle ve tvaru dýně a hledání deseti rozdílů.

Dětem se akce velmi líbila, užili si spoustu legrace a za snažení dostali i sladkou odměnu.

Za pomoc a organizaci děkujeme pí. asistence Simoně Vojčové.

Dne 19. 10. 2022 uskutečnila školní družina s preventivním školním týmem pod vedení paní učitelky Jany Volfové zábavné sportovní odpoledne. Děti soutěžily v pěti disciplínách – v běhu, hodu kroužků do kruhu, nošení pingpongového míčku na pálce, v hodu kroužků na kužel a kutálení plných plastových lahví. Akce byla velmi zdařilá a dětem se moc líbila. Za snahu dostaly sladkou odměnu. Velké poděkování patří všem žákům ze školního preventivního týmu a paní učitelce Janě Volfové. Všichni se už těšíme na další setkání.

Dne 5. 10. 2022 opět školní družinu navštívil kouzelník RENO. Děti z něj byly nadšené, protože mu chodily pomáhat v kouzlení. Vykouzlil balónky, zvířátka, různé provázky a barevné deštníky. Na závěr se mu podařilo přičarovat živého králíčka. Představení bylo moc pěkné, z kterého si žáci odnesli plno zážitků.

Nevlídné podzimní počasí bránilo dětem vyrazit na venkovní hřiště. Dobrá nálada a chuť si pohrát s kamarády však dětem samozřejmě zůstaly. Děti z 5. oddělení ŠD se proto domluvily a v teple družiny společně postavily co nejdůmyslnější stavby z LEGA a stavebnice Sevy. A byla to paráda!  Letadla, dokonce kosmické lodě, auta, roboti, zabezpečené a luxusně vybavené  domy, atd. Zkrátka „ Stavění nás baví“.

do školní družiny na školní rok 2022/2023 byli přijati téměř všichni žáci, kterým rodiče vyplnili a odevzdali včas zápisní lístek. Rodiče nepřijatých žáků byli vyrozuměni telefonicky nebo osobně. Kapacita školní družiny je již nyní zcela naplněna.

V úterý 24. 5. 2022 byla v tělocvičně naší školy pro všechny děti ze školní družiny připravena „Papoušková show“. Chovatelé  z Prahy nám představili několik druhů nádherně zbarvených papoušků z Jižní Ameriky, Austrálie a Afriky. 

Byli to: ARA ZELENOKŘÍDLÝ, ARA ARARAUNA, KAKADU, ŽAKO KONGO, EKLEKTUS RUZNOBARVÝ,

KORELA CHOCHOLATÁ a KAKARIKI. Žáci se zaujetím sledovali výklad chovatele. Někteří z nich byli vycvičení a předvedli nám úžasné kousky - váleli sudy, šplhali po provaze, létali po tělocvičně a ukázali nám papouščí kolotoč.

Děti se také mohly s jedním ze vzácných papoušků vyfotografovat a koupit si i malý suvenýr.

Dětem se show velice líbila a odcházely nadšené.

Vážení rodiče,
v současné době pro Vás a Vaše děti připravujeme nový školní rok  2022 - 2023. Přejeme si, aby jeho začátek proběhl bez problémů, proto Vás prosíme, abyste všichni, kteří máte zájem v příštím školním roce umístit své dítě do školní družiny, vyplnili zápisní lístek, a vhodili jej do 13. 6. 2022 do poštovní schránky školy, nebo odevzdali paní vychovatelce.
Zápisní lístek si můžete vyzvednout u paní vychovatelky nebo vytisknout z webu školy (pod odkazem školní družina).
Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny najdete vyvěšená u hlavního vchodu školy na nástěnce školní družiny a na webu školy (odkaz školní družina).

V pondělí 2. května 2022 proběhla v tělocvičně a na školním hřišti celodružinová akce pod názvem  „Čarodějnické odpoledne". Děti procházely ve skupinkách všemi připravenými stanovišti. Za pomoci žáků ze školního preventivního týmu druhého stupně pod vedením pí uč. Volfové plnily dané úkoly. Starší spolužáci  se zhostili svého úkolu velmi zodpovědně. Milým a vstřícným přístupem dětem trpělivě vysvětlovali zadání, které pro ně bylo připravené. Žáci prvního stupně zvládli vše na jedničku a tak je na konci akce čekala sladká odměna. Čarodějnický rej se soutěžemi jsme si všichni užili a už se těšíme na příští rok.

Ve čtvrtek 28. 4. 2022 jsme se družinou číslo 1 a 3 navštívili venkovní Adventure golf na Fomei v Kuklenách. Počasí nám přálo a tak se děti, rozdělené do skupin, s velkou radostí a odhodláním pustily do hry. Snažily se projít všech 18 jamek, které jsou rozmístěné po celém hřišti a dopravit míček do jamky s co nejmenším počtem úderů. Celé odpoledne se vydařilo a děti si ho velmi užily.

Krásné jarní počasí před Velikonocemi využily také děti ze 4. a 5. oddělení družiny, aby si zahrály různé soutěže na venkovním hřišti.  

Děti si poměřily své síly, potěšily se a nakonec za účast a snahu dostaly sladkou odměnu - čokoládové velikonoční vajíčko.

Nahoru