Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Školní družina je součástí školy a ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, školským zákonem a směrnicemi školy.

Naše školní družina je zaměřená na individuální přístup k dětem. Děti mají možnost hrát kolektivní i individuální hry. Snažíme se znalosti získané ve škole posilovat a rozvíjet. Při řízených činnostech podporujeme zájem a aktivní účast dětí. Vše vhodně motivujeme a inspirujeme děti k aktnímu plánování využití a trávení volného času. 

Družina má celkem 5 oddělení.

Všechny činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na: 

  • odpočinek
  • vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky  
  • realizování se v činnostech, které děti baví
  • poznávání a rozvíjení zájmu dětí
  • nabízíme alternativní motivované činnosti přiměřené věku dětí a jejich nmomentálnímu stavu

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny na školní rok 2024/2025 naleznete zde. Zápisový lístek ke stažení zde.

Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny. S výňatkem jsou rodiče seznamováni vždy na začátku školního roku.

       

V tomto školním roce nabízíme následující zájmové kroužky: 

  • hru na zobcovou flétnu pro 1. třídy,  2. třídy 
  • pohybové hry pro 1., 2., 3. třídy
  • kreativní tvoření pro  2., 3. třídy
  • keramiku pro 1. třídy

Každý měsíc ve školním roce je zaměřen na určité téma, které se objevuje ve všech výchovných činnostech dětí.

MĚSÍC 

ZAMĚŘENÍ 

září

Dopravní výchova, upevňování kamarádských vztahů v kolektivu

říjen

Barevný podzim, kreativní tvorba

listopad  

Rozmanitost přírody - změny v přírodě, příprava na advent

prosinec

Vánoční zvyky a obyčeje

leden

Zimní čas, cesta do pohádky

únor

Zvyky masopustního období, město Hradec Králové

březen

Práce s knihou, velikonoční zvyky, návštěva knihovny

duben

Dopravní bezpečnost, příroda v předjaří

květen

Vztah k rodině, ke svému zdraví a životnímu prostředí

červen

Netradiční soutěživé hry


S výsledky prací dětí se můžete seznámit na výstavách výtvarných prací a při  koncertech školy.

Během roku doplňujeme a zlepšujeme dětem jak prostředí družiny, tak i materiální vybavení, které se týká her, hraček a věcí potřebných k výtvarným a pracovním činnostem.

Úplata je pro letošní školní rok stanovena ve výši 200,- Kč na žáka za měsíc. Platba se hradí v jedné splátce (2.000 Kč) převodem na účet školy  KB 597870227/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje. 

Kontakty a provoz 

Telefon: 495 540 527, 495 540 525

Vedoucí vychovatelka: Jitka Heltová

Vychovatelky: Eva Drahokoupilová, Jana Jarkovská, Jana Matyášová, Martina Strouhalová

Provoz školní družiny: 6:15 – 16:30 hodin

Aktuality

Fotogalerie z akcí školní družiny

Dne 19. 9. 2018 ve školní družině proběhla ukázková hodina hraní s legem. Děti si mohly postavit z lega ruské kolo dle návodu. Kolo rozpohybovaly pomocí motůrku. V dalších hodinách mohou děti z této sady postavit různé modely, které se jim budou pohybovat. Dětem se hraní s legem moc líbilo.

Sportování - to nás baví! Když se k tomu přidá zajímavý sport, krásné prostředí, šikovný instruktor a ukázkové počasí, nemá to chybu! V úterý 26. 6. 2018 se děti z prvních a druhých tříd vypravily na Adventure golf Fomei, aby si vyzkoušely svoji šikovnost. Že golfová hůl není hokejka, míček se má dopravit do jamky a ne do důlku a že vítězem je ten, kdo má nejnižší skóre, si určitě budeme pamatovat. Tak teď už jenom ODPÁÁÁL!

Vážení rodiče,

téměř všechny žádosti o školní družinu na školní rok 2018-2019 byly kladně vyřízeny, rodiče nepřijatých žáků byli vyrozuměni telefonicky nebo osobně.

 

Dne 7. 6. 2018 se ve školní družině uskutečnil Den dětí. Děti si zasoutěžily v tělocvičně. Měly několik stanovišť se soutěžemi - poznávání dopravních značek, házení kostkou, skládání obrázku, trefování se míčem do branky, hod míčem na koš, házení kroužků, namotávání autíček a nošení míčků na lžíci. Celé odpoledne jsme si moc užili a vydováděli se. Velké poděkování patří děvčatům z 9. A a paní učitelce Polanské, které nám pomohly akci zrealizovat. Všichni žáci za velkou snahu dostali odměnu.

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 navštívilo děti ve školní družině Kočovné loutkové divadlo Kozlík s Vodnickou pohádkou. Dětem se pohádka moc líbila a na závěr si mohly prohlédnout krásně vyřezávané loutky marionety.

V úterý 22. 5. 2018 děti ze školní družiny soutěžily ve znalostech telefonních čísel záchranného integrovaného systému, prokazovaly znalosti v poskytování první pomoci člověku v bezvědomí, s popáleninou i zlomeninou. Na závěr velkého snažení nechybělo vyhodnocení a odměny. Velká pochvala patří dětem ze zdravotního kroužku za vzornou práci na stanovištích.

Ve dnech 16. – 26. 4. 2018 proběhla ve škole výstava čarodějnic, které děti ze školní družiny vyrobily doma s pomocí rodičů. Všechny děti, které se soutěže zúčastnily, byly odměněny. Tímto děkujeme rodičům, kteří se do zmíněné soutěže s dětmi zapojili.

Dne 18. 4. 2018 byly dvě oddělení školní družiny na ADVENTURE GOLFU NA FOMEI. Děti si zasoutěžily v golfu a naučily se správně držet golfovou hůl. Počasí nám přálo a soutěž se dětem moc líbila. Všechny děti dostaly odměnu a už se těší na další návštěvu.

  

V úterý 20. 3. 2018 se s pásmem písniček, básniček, tanečků a hrou na flétny představily děti ze školní družiny. Nechybělo ani připomenutí blížících se Velikonoc s jejich lidovými zvyky. Děkujeme všem rodičům, kteří v hojném počtu přišli podpořit své děti. Pochvala patří i Barboře Ježkové ze 4. A, která celý program uváděla.

Dne 7. 2. 2018 navštívilo oddělení školní družiny paní vychovatelky Jitky Heltové adventure golf pod střechou na FOMEI. Děti se seznámily s držením golfové hole a celkovou hrou. Poté si všichni zasoutěžily. Vítězem z děvčat se stala Adámková Natálie a z chlapců Klimeš Kristián. Druhé místo obsadili Boukalová Anežka a Bělka Tobiáš. Všem dětem se hraní golfu moc líbilo a těší se na další návštěvu na venkovním adventure golfu na jaře.

Dne 7. 12. 2017 školní družina navštívila ZOO Dvůr Králové nad Labem. Nejprve děti vyzdobily stromečky přírodními ozdobami. Poté si děti prohlédly pavilon ptactva, pavilon afrických plazů a ryb, pavilon slonů, hrošíků, opic a želv. Venku cestou také viděly hyeny, gepardy, surikaty a lemury. Cestu dětem pan řidič zkrátil promítáním pohádky o zvířátkách. Dětem se výlet moc líbil.

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 navštívil děti ze školní družiny kouzelní RENO. Vystoupení mělo strhující průběh, střídala se nejrůznější kouzla, do kterých se zapojily i děti. Kouzelník přinesl radostnou atmosféru a hezké zážitky všem dětem.

Školní družina pořádala výstavku vyřezávaných dýní. Všechny děti z prvního stupně se zúčastnily hodnocení dýní vystavených na školním dvoře. A jejich velmi těžké rozhodování dopadlo následovně:

1. Krahulec Tomáš 1. B

2. Hořínek Tomáš 2. A

3. Látka Jakub a Tomáš 3. A

4. Tučková Daniela 2. B

5. Martinec Patrik 2. A

Výherní listina je vyvěšena na vstupních dveřích. Děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně zapojili.

Dne 2. 11. 2017 navštívil školní družinu mykolog pan Jaroslav Malý. Děti se seznámily s různými houbami a určovaly jednotlivé druhy hub. Aktivně se do besedy zapojovaly. Dozvěděly se, jakým způsobem se dají houby zpracovat a s jejich léčivými účinky. Beseda se setkala s velkým úspěchem u dětí i dospělých.

V úterý 17. 10. 2017 se děti při edukativním a zážitkovém programu seznámily se životem kozy domácí. Viděly výcvik, dozvěděly se, čím se živí a měly možnost přímého kontaktu se zvířetem. Program měl u dětí velký úspěch.

V pondělí 25. 9. se zúčastnily děti ze školní družiny, které se zapojily do výtvarné soutěže pořádané Oblastní charitou Hradec Králové, vernisáže na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. Vernisáž byla spojena s vyhodnocením nejlepších prací. Tentokrát děti malovaly na téma – Tolerance, přátelství, odvaha

1. místo získala Anna Štochlová z 2. B, společná práce dětí z 2. B, ale i Kristýna Vlachová z 3. B

2. místo obsadila Bára Jonová z 4. B a Matyáš Kocek z 2. A

3. místo patří Adélce Ježkové z 2. B

Naše škola získala mimořádnou odměnu za obsahově i výtvarně zdařile zpracovaný námět. Zveme rodiče k návštěvě výstavy umístěné ve vestibulu Krajského úřadu HK, kde obrázky budou vystaveny do 3. 10. 2017.

Dne 15. 6. 2017 proběhl sportovní den ve školní družině ve spolupráci s 9. A. Děti soutěžily v několika disciplínách: ve štafetovém běhu, v hodu talířem na cíl, v trojskoku a v běhu s míčem mezi koleny na určenou vzdálenost. Velké poděkování patří žákyním z 9. A, paní učitelce Rychnovské a Volfové. Všem zúčastněným se sportovní den moc líbil.

Dne 8. 6. 2017 proběhl ve školní družině Den dětí. Děti soutěžily v hodu balónem na koš, ve skládání obrázků, v hodu šipkami na terč, v házení kroužků na určený cíl, ve střelbě florbalkou na branku, v nošení pinpongového míčku na lžíci a v házení kostkou. Celé odpoledne jsme si všichni moc užili a vydováděli se na našem malém školním hřišti. Na závěr si všechny děti vybraly nějakou odměnu.

Akce byla uskutečněna se žákovským parlamentem a velké poděkování patří žákyním ze 7. A a paní učitelce Panochové. Všem se Den dětí velmi líbil.

V pátek 31. 3. 2017 škola ožila hlásky dětí, které přišly prožít pohádkovou noc a připojit se k celostátní akci - Noc s Andersenem. Děti soutěžily, kreslily i četly. Na závěr nesměla chybět cesta odvahy a spaní ve třídě plné kamarádů. Velké poděkování patří i maminkám, které připravily dobroty.

Již tradiční akce před Velikonocemi proběhla ve středu 29. 3. 2017 v jídelně školy. Rodiče společně s dětmi vytvářeli velikonoční dekorace ve velice příjemné atmosféře.

Nahoru