Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Školní družina je součástí školy a ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, školským zákonem a směrnicemi školy.

Naše školní družina je zaměřená na individuální přístup k dětem. Děti mají možnost hrát kolektivní i individuální hry. Snažíme se znalosti získané ve škole posilovat a rozvíjet. Při řízených činnostech podporujeme zájem a aktivní účast dětí. Vše vhodně motivujeme a inspirujeme děti k aktnímu plánování využití a trávení volného času. 

Družina má celkem 5 oddělení.

Všechny činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na: 

  • odpočinek
  • vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky  
  • realizování se v činnostech, které děti baví
  • poznávání a rozvíjení zájmu dětí
  • nabízíme alternativní motivované činnosti přiměřené věku dětí a jejich nmomentálnímu stavu

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny na školní rok 2024/2025 naleznete zde. Zápisový lístek ke stažení zde.

Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny. S výňatkem jsou rodiče seznamováni vždy na začátku školního roku.

       

V tomto školním roce nabízíme následující zájmové kroužky: 

  • hru na zobcovou flétnu pro 1. třídy,  2. třídy 
  • pohybové hry pro 1., 2., 3. třídy
  • kreativní tvoření pro  2., 3. třídy
  • keramiku pro 1. třídy

Každý měsíc ve školním roce je zaměřen na určité téma, které se objevuje ve všech výchovných činnostech dětí.

MĚSÍC 

ZAMĚŘENÍ 

září

Dopravní výchova, upevňování kamarádských vztahů v kolektivu

říjen

Barevný podzim, kreativní tvorba

listopad  

Rozmanitost přírody - změny v přírodě, příprava na advent

prosinec

Vánoční zvyky a obyčeje

leden

Zimní čas, cesta do pohádky

únor

Zvyky masopustního období, město Hradec Králové

březen

Práce s knihou, velikonoční zvyky, návštěva knihovny

duben

Dopravní bezpečnost, příroda v předjaří

květen

Vztah k rodině, ke svému zdraví a životnímu prostředí

červen

Netradiční soutěživé hry


S výsledky prací dětí se můžete seznámit na výstavách výtvarných prací a při  koncertech školy.

Během roku doplňujeme a zlepšujeme dětem jak prostředí družiny, tak i materiální vybavení, které se týká her, hraček a věcí potřebných k výtvarným a pracovním činnostem.

Úplata je pro letošní školní rok stanovena ve výši 200,- Kč na žáka za měsíc. Platba se hradí v jedné splátce (2.000 Kč) převodem na účet školy  KB 597870227/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje. 

Kontakty a provoz 

Telefon: 495 540 527, 495 540 525

Vedoucí vychovatelka: Jitka Heltová

Vychovatelky: Eva Drahokoupilová, Jana Jarkovská, Jana Matyášová, Martina Strouhalová

Provoz školní družiny: 6:15 – 16:30 hodin

Aktuality

Fotogalerie z akcí školní družiny

Před podzimními prázdninami jsme si s dětmi povídaly, že bude Halloween a, že by bylo hezké si vyzdobit školní dvůr dýněmi. O prázdninách děti s rodiči vytvořili plno krásných vyřezávaných dýní. V pondělí 30. 10. 2023 je přinesly do školy, abychom mohli vyzdobit školní dvůr. Sešlo se jich celkem 44. V pátek hodnotil dýně celý první stupeň. Všechny děti dostaly odměnu na zakončení Halloweenského týdne v tělocvičně, kde si zasoutěžily. Velké poděkování patří rodičům za skvělou spolupráci se školní družinou.

                                                                                                                                                                                                 Jitka Heltová

V týdnu svátku HALLOWEENA jsme ve školní družině na hřišti plnily různé úkoly v HALLOWEENSKÉ stezce. První disciplína bylo spočítat rozlétané netopýry, druhá házení kaštanů na obodované duchy, třetí hledání pavouků, čtvrtá zkoumání začarovaných míčů s obrázky a poslední byla stezka 14 jednoduchých úkolů. Všem dětem se akce moc líbila a užily si ji.

 V pondělí dne 30. 10. 2023 nás ve školní družině navštívil kouzelník RENO. Jeho vystoupení bylo samé krásných a zajímavých kouzel. Kouzlily i děti, které to učil. Všem se vystoupení moc líbilo.

Vážení rodiče,

do školní družiny na školní rok 2023/2024 byli přijati téměř všichni žáci, kterým rodiče vyplnili a odevzdali včas zápisní lístek. Rodiče nepřijatých žáků byli vyrozuměni telefonicky nebo osobně. Kapacita školní družiny je již nyní zcela naplněna.

Dne 22. 6. 2023 navštívila školní družinu Policie ČR s pejsky. Předvedli dětem výcvik pejsků – jak poslouchají na slovo, jak najdou tekutinu, kterou by mohl být způsoben požár. Nakonec dětem ukázali, jak pejsci najdou drogy. Zodpověděli žákům všechny otázky, na které se ptali. Vystoupení mělo velký úspěch.

Dne 8. 6. 2023 opět navštívily tři oddělení školní družiny centrum FLY ZONE. Děti se zde vydováděly a vyskákaly na trampolínách. Zalezly si na horolezecké stěně. Už se těší na další návštěvu.

Dne 7. 6. 2023 přišel mezi žáky do školní družiny pan učitel Mlejnek. Vysvětlil dětem jaký je rozdíl mezi fyzikou a chemii. Ukázal jim několik pokusů, kde se děti seznámily se zákonem akce a reakce, hustotou látek a s kouzlením magnetů. Všechny pokusy se dětem moc líbily a obohatily je o další vědomosti. Velké poděkování patří panu učiteli Mlejnkovi. Všichni se budeme těšit na další pokusy.

Dne  30. 5. 2023  přišly mezi děti ze školní družiny do herny číslo 1, starší žákyně z 8. A Štěpánka Davidová, Michaela Mašínová, Karolína Lojanová a Linda Čeřovská. Tato děvčata hezky malují, tak děti ve družině namalovaly obličejovými barvami. Děti se změnily v kočky, Spider - Many, pavouky, vlky, Pokemony, lišky, vločky a pejsky. Všem se akce moc líbila. Velké poděkování patří děvčatům z 8. A.

Dne 25. 5. 2023 bylo oddělení paní vychovatelky Heltové a Strouhalové na venkovním ADVENTURE GOLFU na Fomei. Děti si zasoutěžily a zahrály golf. Vyhodnocení jsme udělali ve školní družině. Sladkou odměnu dostali všichni.

V úterý 16.5.2023 navštívil družinu č. 3 vyučený cukrář pan Bc. Jiří Helta.

Nejprve si s dětmi povídal, co je cukrařina a jaké cukrářské výrobky znají. Také ukázal dětem nejrůznější druhy dortů i s růžičkami. Samotné růžičky si pod vedením pana učitele děti sami vyrobily. Ukázaly tak svoji zručnost a kreativitu.

Všechny děti byly nadšené a růžičky se všem povedly. Za odměnu si je mohly odnést domů nebo rovnou ochutnat.

Velké poděkování patří i panu Heltovi za krásný přístup k dětem.

Dne 11. 5. 2023 navštívila školní družina paní vychovatelky J. Heltové, J. Jarkovské a M. Strouhalové sportovní zařízení FLY ZONE. Děti si zaskákaly na trampolínách, vylezly na horolezeckou stěnu a užívaly si různé prvky na přelézání. Všem se návštěva moc líbila, tak, že si ji v červnu zopakujeme.

Dne 4. 5. 2023 jsme ve školní družině modelovali zvířátka z marcipánové hmoty. Vytvořili jsme zajíčka, berušku a někteří ještě kuřátko. Dětem se modelování moc líbilo. Všechny své výrobky si odnesli domů.

Dne 3. 5. 2023 žáci z oddělení č. 2 vyráběli růžičky z marcipánové hmoty, které se dávají jako dekorace na dort. Než jsme začali tvořit tak jsme viděli ukázku dortů. Dozvěděli jsme se jak se dorty zdobí i plní. Na závěr si vyrobili marcipánovou růžičku. Dětem se moc povedla a odnesli si jí domů.

Vážení rodiče,
v současné době pro Vás a Vaše děti připravujeme nový školní rok  2023 - 2024. Přejeme si, aby jeho začátek proběhl bez problémů, proto Vás prosíme, abyste všichni, kteří máte zájem v příštím školním roce umístit své dítě do školní družiny, vyplnili zápisový lístek, a vhodili jej do 13. 6. 2023 do poštovní schránky školy, nebo odevzdali paní vychovatelce.
Zápisní lístek si můžete vyzvednout u paní vychovatelky nebo vytisknout z webu školy (pod odkazem domů, formuláře, zápisní lístek ŠD nebo pod odkazem školní družina).
Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny najdete vyvěšená u hlavního vchodu školy na nástěnce školní družiny a na webu školy (odkaz školní družina).

Ve dnech 28. 4. – 3. 5. proběhla ve škole také výstava čarodějnic, které vyráběly děti ze školní družiny a to buď přímo ve družině nebo doma s pomocí rodičů. Bylo se opravdu na co dívat. Děkujeme všem, kteří se do vyrábění zapojili.

Dne 24. 4. bylo připraveno pro děti z družiny sportovní odpoledne ve školní tělocvičně. Soutěžilo se v sedmi disciplínách – sprint, trojskok, namotávání pavouků na tyčku, skládání puzzle, slalom, hod do koše atd. Poděkování patří žákům z 6. B za pomoc při organizaci. Děti si sportovní den moc užily.

V pondělí dne 27. 3. 2023 jsme s dětmi ze školní družiny paní vychovatelky Heltové a Strouhalové zavítaly do městské knihovny v Kuklenách. Paní knihovnice nás přivítala povídáním o Velikonocích, které se už blíží. Celé období před Velikonocemi dětem vysvětlila zábavnou a soutěživou formou, doplněnou otázkami. Za každou správnou odpověď získaly děti kamínky. Kdo jich nasbíral nejvíce, získal odměnu. Na závěr si děti prohlédly celou knihovnu a mohly si prohlédnout knížky, časopisy a encyklopedie, které je zajímaly. Všem se v knihovně moc líbilo. Určitě tuto knihovnu zase navštívíme.

Dne 14. 3. 2023 byl ve školní družině u paní vychovatelky Heltová a Strouhalové žák z naší školy Šimon Kudrna z 8. B. Povídal dětem o chytání sladkovodních ryb. Řekl jim, jaké druhy chytá, jaké měl úspěchy v chytání ryb, čím se ryby živí a jak velké si rybáři mohou ponechat a které se musí pustit zpět do vody. Dokonce vyprávěl, jak byl chytat tresky a piskouny v Norsku. Děti na něj měly spoustu otázek a beseda se starším spolužákem se jim velmi líbila. Velké poděkování patří paní učitelce Volfové za organizaci a Šimonu Kudrnovi z 8. B za přínosné poznatky.

Ve čtvrtek 9. 3. 2023 navštívil školní družinu mykolog Jaroslav Malý. Dětem vyprávěl o jedlých, jedovatých a vzácných houbách. Řekl jim o nich mnoho zajímavého, kde všude rostou, co se z nich dá udělat v kuchyni a jak nám mohou pomoci zdravotně. Ukázal, jim spousta obrázků, aby děti věděli, jak ty houby vypadají. Byla to velmi poučná přednáška a dětem se moc líbila. Nakonec si děti mohly koupit pexeso s houbami.

Nahoru