Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

V pátek 22. 9. 2023 jsme si se třídou 8. A zpříjemnili dopoledne návštěvou Muzea HK. Čekala nás fotografická výstava tlapek a srstí afrických zvířat od fotoreportéra Martina Veselého a jeho dcery Anežky. Edukačním programem pod vedením odborného lektora jsme se podívali na ceněnou kolekci originálních snímků chodidel zvířat pořízených v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem. Autor výstavy si všiml, že lidé ani v ZOO nevidí, po čem všechna ta úžasná zvířata chodí, a tak se „tlapky“ staly objektem jeho zájmu. Prohlédli jsme si i exponáty z přírodovědeckého oddělení MVČ a ze ZOO Dvůr Králové nad Labem. Celou výstavu jsme mohli  vnímat více smysly, protože byla obohacena o "hands on" předměty. Zapojeny byly i audiovizuální prvky projekce mapy Afriky a dotyková obrazovka s databází zvuků zvířat. 

Děkujeme za pěkný zážitek!

Doteky 1  Doteky 2Doteky 3  Doteky 4Doteky 5  Doteky 6

Jsme zpátky ve škole. A chybí už jen několik vět od samotných žáků…

Bětka: Nejvíce se mi líbily hry.

Lili: Moc mi chutnalo jídlo.

Simča: Stavění lesních chýší bylo nejlepší.

Matyáš: Soutěžili jsme, a to byl opravdu zážitek.

Míra: Skvělí učitelé!

Dne 20. 9. 2023 byly školní družiny paní vychovatelky Heltové a Strouhalové na krásném golfovém hřišti na FOMEI. Děti se naučily držet golfovou hůl a střílet do jamek. Zasoutěžily si a vydováděly se venku při nádherném počasí. Všem se golf líbil a už se těšíme na zimu, kdy navštívíme golf pod střechou. Všechny děti dostaly sladkou odměnu za jejich skvělé výkony.

Tradiční sběr podzimních plodů se uskuteční ve středu 11. a 18. října od 7 hodin. Všem sběračům předem děkujeme.

Ve středu 20. 9. se 17 žáků 7. až 9. tříd zúčastnilo tradiční akce Den s Městskou policií u Stříbrného rybníku. Počasí nám přálo na jedničku a do běžecko-dovednostní soutěže zasáhlo celkem 61 tříčlenných družstev z 9 škol. Pro některé naše žáky to byla premiéra, kterou si určitě rádi zopakují v příštím roce, pro některé to byl znovu nádherný úspěch. Ve starší kategorii získali 1. místo Honza Hlávka, Jakub Šmejkal a Karolína Lojanová. Na 3. místě navíc ve stejné kategorii skončilo družstvo ve složení David Jakubský, Hynek Nádeníček a Aneta Šlechtová, které zopakovalo pódiové umístění z minulého roku (1. místo v mladší kategorii). K prvnímu místu jsme dostali nejen pohár, ale také krásný marcipánový dort, který jsme společně rozkrájeli a snědli ve škole.

Děkujeme všem účastníkům za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Karel Nývlt

Kdo sleduje naše facebookové stránky, ví už docela přesně, kde byly obě naše 3. třídy od 18. do 20. 9. Ano, přece na Zvičině! Během adaptačního pobytu poznali naši třeťáci nejen krásnou přírodu v okolí, ale hlavně své paní učitelky a nové spolužáky úplně jinak než ve škole. Vyzkoušeli si tvořit svá pravidla třídy, hledali možnosti spolupráce a řešili týmově lehké i obtížné úkoly. Se vším si statečně poradili a domů se vrátili s úsměvem. Zvičino, ahoj!

Jako novopečení žáci 2. stupně jsme vystřídali v kouzelném prostředí hotelu Pod Zvičinou žáky třetích tříd. Čeká nás tu adaptační pobyt, v jehož rámci poznáváme své spolužáky, nové třídní učitelky i sami sebe. Včera jsme se zamýšleli nad vztahy mezi námi a v komunitním kruhu jsme se dozvěděli mnoho nových informací o ostatních. Nádherné počasí přálo i procházce po okolí a sportování, došlo i na stavění důmyslných lesních chýší. A že to nebyly chýše jen tak ledajaké! Podmínkou bylo, že se do nich musí vejít obě dvě naše paní učitelky, takže u toho byla i spousta legrace. Dnes jsme posnídali a už zase běžíme na další aktivity.

Žáci 9. tříd se v minulém týdnu účastnili celodenní akce Den pro Vás na SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové.

Žáci si vytvořili soutěžní družstva, která zábavnou formou plnila úkoly na různě profesně zaměřené činnosti. Na vlastní kůži si vyzkoušeli práci automechanika, autoelektrikáře, instalatéra, zedníka a další. Naše škola se umístila na 8. a 9. místě z 37 dalších družstev.

V doprovodném programu měli možnost si prohlédnout novější modely aut, vyzkoušet trenažér vozidel, setkat se s odborníky významných firem z oboru a nebo soutěžit o drobné ceny.

378267871 1087350012249250 6695789238892254607 n  378267877 833890311794264 8761963827318254878 n

Den pr Vás 4 Den pro Vás 3 1

Pro malý zájem se některé kroužky neotevřely. Na následujícím odkazu naleznete kroužky, které svou činnost začínají první týden v říjnu ve vypsaném čase. Peníze za kroužky posílejte na účet školy. Jako variabilní symbol uveďte evidenční číslo Vašeho dítěte, do poznámky napište název kroužku. Snad budete s našimi volnočasovkami spokojeni!

 

V úterý 12. 9. se uskuteční rodičovské schůzky na prvním stupni od 15:30, na druhém stupni od 16:00.

Zároveň bude probíhat sběr papíru v úterý od 15:00 do 16:30 hodin a ve středu 13. 9. v době od 7:00 do 7:55 hodin. Sbíráme pouze noviny, letáky a časopisy. KARTONY NE. Děkujeme za pochopení.

Služby ve škole jsou  každé pondělí  v době od 9 do 11 hodin. Informační zpravodaj s přehledem požadovaných sešitů a další aktuální informace naleznete zde

Za vedení školy přeji dětem krásné prázdniny a rodičům nádhernou dovolenou!              Mgr. Alena Hradílková

V úterý 27. června proběhlo slavnostní předávání odměn našim nejúspěšnějším žákům, kteří se svou činností zasloužili o dobré jméno naší školy. Soutěžilo se v různých disciplínách jako je například sběr papírů, pomerančové kůry a celkové klima třídy. Žáci se také zúčastnili vědomostních soutěží (například jazykové, počítačové a matematické) a také soutěží sportovních. Všem žákům děkujeme a gratulujeme.

                               Mgr. Kateřina Kvíčerová, Jitka Heltová, Mgr. Iveta Svobodová i Mgr. Petr Miksánek

Žáci 9. ročníků si od úterý 20. do středy 21. 6. užívali poslední školní výlet v kempu Dolce u Trutnova. Všichni se moc těšili na koupání v rybníku, ale bohužel se kvůli přemnoženým sinicím mohli chladit pouze zahradní hadicí nebo ve sprše. Náladu to však nikomu v parném počasí nezkazilo a tak ve volném čase a bohatě vybaveném areálu hráli tenis, přehazovanou, minigolf a jiné drobné hry. K večeru jsme ještě rozdělali oheň, na kterém si někteří dali ještě druhou večeři, přestože jsme měli objednanou plnou penzi v přilehlé restauraci. Poslední školní tmelící akci jsme zvládli v poklidu a všichni si ji užili.

Ve slunečných a vpravdě teplých dnech 21. - 22. června 2023 měli osmáci v programu školní výlet do Jinolic. Ze základny v chatkách na břehu Oborského rybníka vyrazili první den na náročnější okruh Prachovskými skalami, plný zajímavých skalních vyhlídek, úzkých průchodů a občasných dešťových přeháněk. Ve středu navečer a dopoledne druhý den už byl prostor hlavně na odpočinek v kempu, vyplněný převážně koupáním a sluněním na pláži. K pohodovým dvěma dnům přispělo i chutné stravování v nedaleké restauraci Čochtan.

Před časem jsme informovali, že se naši žáci účastnili školního kola matematické soutěže Pangea, z něhož Zdeněk Souček ze 6. A postoupil do kola finálového. Níže se dočtete o jeho průběhu.

Finále se uskutečnilo 16. června v Nové budově Národního muzea. Dopoledne soutěžící strávili nad testovými úlohami, které byly opět zaměřeny na témata dějin a přírody.

Při čekání na výsledky byl pro účastníky připraven bohatý program. Nejprve vystoupil popularizátor kosmonautiky Milan Halousek, který propojil témata dějin a přírody. Velmi poutavě vyprávěl o různých druzích zvířat, která kdy letěla do vesmíru. Následovala sekce zaměřená pouze na dějiny, v níž přednášel a bavil publikum hrabě František Kinský. Závěr odpoledního programu se pak věnoval výhradně přírodě, a to díky řediteli Zoo Praha Miroslavu Bobkovi a také díky Vladimíru Kořenovi, který je po čtrnáct let moderátorem pořadu Zázraky přírody.

Po poutavých přednáškách následovala vyhlášení tří nejlepších řešitelů z jednotlivých kategorií. Sami organizátoři totiž řekli, že: „Vítězem jsou všichni, kdo se vůbec probojovali do finálového kola, jelikož ze 73 000 přihlášených žáků bylo vybráno pouze 300 finalistů.“ A my s radostí oznamujeme, že Zdeněk Souček se mezi svými soupeři v kategorii pro 6. ročník umístil na krásném 24. místě!

Zdendovi gratulujeme k úspěchu a zároveň děkujeme za reprezentaci školy. 

Nahoru