Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Školní družina je součástí školy a ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, školským zákonem a směrnicemi školy.

Naše školní družina je zaměřená na individuální přístup k dětem. Děti mají možnost hrát kolektivní i individuální hry. Snažíme se znalosti získané ve škole posilovat a rozvíjet. Při řízených činnostech podporujeme zájem a aktivní účast dětí. Vše vhodně motivujeme a inspirujeme děti k aktnímu plánování využití a trávení volného času. 

Družina má celkem 5 oddělení.

Všechny činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na: 

  • odpočinek
  • vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky  
  • realizování se v činnostech, které děti baví
  • poznávání a rozvíjení zájmu dětí
  • nabízíme alternativní motivované činnosti přiměřené věku dětí a jejich nmomentálnímu stavu

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny na školní rok 2024/2025 naleznete zde. Zápisový lístek ke stažení zde.

Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny. S výňatkem jsou rodiče seznamováni vždy na začátku školního roku.

       

V tomto školním roce nabízíme následující zájmové kroužky: 

  • hru na zobcovou flétnu pro 1. třídy,  2. třídy 
  • pohybové hry pro 1., 2., 3. třídy
  • kreativní tvoření pro  2., 3. třídy
  • keramiku pro 1. třídy

Každý měsíc ve školním roce je zaměřen na určité téma, které se objevuje ve všech výchovných činnostech dětí.

MĚSÍC 

ZAMĚŘENÍ 

září

Dopravní výchova, upevňování kamarádských vztahů v kolektivu

říjen

Barevný podzim, kreativní tvorba

listopad  

Rozmanitost přírody - změny v přírodě, příprava na advent

prosinec

Vánoční zvyky a obyčeje

leden

Zimní čas, cesta do pohádky

únor

Zvyky masopustního období, město Hradec Králové

březen

Práce s knihou, velikonoční zvyky, návštěva knihovny

duben

Dopravní bezpečnost, příroda v předjaří

květen

Vztah k rodině, ke svému zdraví a životnímu prostředí

červen

Netradiční soutěživé hry


S výsledky prací dětí se můžete seznámit na výstavách výtvarných prací a při  koncertech školy.

Během roku doplňujeme a zlepšujeme dětem jak prostředí družiny, tak i materiální vybavení, které se týká her, hraček a věcí potřebných k výtvarným a pracovním činnostem.

Úplata je pro letošní školní rok stanovena ve výši 200,- Kč na žáka za měsíc. Platba se hradí v jedné splátce (2.000 Kč) převodem na účet školy  KB 597870227/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje. 

Kontakty a provoz 

Telefon: 495 540 527, 495 540 525

Vedoucí vychovatelka: Jitka Heltová

Vychovatelky: Eva Drahokoupilová, Jana Jarkovská, Jana Matyášová, Martina Strouhalová

Provoz školní družiny: 6:15 – 16:30 hodin

Aktuality

Fotogalerie z akcí školní družiny

Dne 13. 4. 2022 se školní družina z herny č. 1., 2., a 3. vydala soutěžit a hledat velikonoční vajíčka. Děti z herny č. 2 připravily pro ostatní kamarády šipkovanou s velikonočními úkoly. Zopakovali jsme si různé velikonoční koledy, skládali jsme ve skupinách velikonoční vajíčko, hledali různě barevné zajíce. Na závěr všechny děti si šly najít 3 velikonoční vajíčka. Všem dětem se akce moc líbila.

Ve čtvrtek dne 13. 1. 2022 se žáci ze školní družiny z herny č. 1 zúčastnili s paní vychovatelkou ADVENTURE GOLFU na FOMEI. Žáci byli odbornou pracovnicí seznámeni s pravidly hry, což zahrnovalo: správný postoj při úderech, správné držení golfové hole, možný maximální počet úderů a samozřejmě optimální chování během hry. Někteří žáci se již ve hře dobře orientovali, neboť zde již alespoň jedenkrát hráli s rodiči. Tři žáci obsadili první místo. Všem se zde moc líbilo. Za snahu dostali sladkou odměnu. Už se těšíme na další golf na venkovním hřišti, kde je více jamek.

Dne 9. 12. 2021 školní družinu hernu č. 1 navštívil pan Kvášovský, aby s dětmi postavil pohyblivé modely z LEGA. Děti sestavovaly modely ve dvojicích. Někteří dávaly dohromady auto, jiní zase pavouka. I když modely nebyly jednoduché, všichni si s nimi poradili. Všem se dílo podařilo a dětem s se tvoření moc líbilo. Nakonec si s pohyblivými modely chvíli pohrály.

Dne 18. 11. 2021 žáci ze třídy 1. A a 1. O tvořili z cukrářské modelovací hmoty vrchní dekoraci na dorty – růžičky. Nejprve viděli audio ukázku s různými tvary dortů. Obrázky dortů byly k různým příležitostem, jako je třeba výročí nebo svatební. Dozvěděli se, jakými krémy  dorty plníme a čím mohou být ochuceny a nazdobeny. Nakonec si žáci sami vyzkoušeli výrobu růžičky z marcipánové hmoty, kterou si odnesli domů. Všem se akce moc líbila.

Dne 16. 11. 2021 školní družina navštívila výstavu modelů železnic na hlavním vlakovém nádraží. Děti tam viděly různé druhy mašinek od malých až po velké. Všechny mašinky byly v pohybu a projížděly krajinou, nádražím, přes mosty a řeky. Nejvíce se však dětem líbila mašinka z lega. Byla velká a hezky barevná. Akce se dětem moc líbila.

V týdnu od 1. 11. do 5. 11. 2021 uspořádala školní družina soutěž o nejhezčí dýni. Zúčastnilo se jí 60 dětí, které přinesly krásně nazdobené dýně. Vystavené dýně hodnotily všechny děti z 1. stupně. Na prvním místě se umístil Burka Josef ze 4. B, 2. místo obsadil Burka František z 1. B a na 3. místě skončil Balík Václav z 1. A. Všechny děti za snahu dostaly odměnu. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se svým aktivním přístupem do akce zapojili.

Ve středu 13. 10. 2021 navštívil školní družinu  kouzelník RENO. Na vystoupení předvedl dětem kouzla s balónky, kartami a pizzou. Děti zapojoval do svého kouzlení. Nakonec vykouzlil živého králíčka. Dětem se vystoupení moc líbilo.

 Ve čtvrtek 30. září 2021 školní družina zhlédla edukativní a zážitkový program o koze domácí. Děti se seznámily se životem kozy domácí. Dozvěděly se, čím se koza živí a čím nám je prospěšná. Viděly výcvik a měly možnost přímého kontaktu se zvířetem. Program měl u dětí velký úspěch.

Dne 28. června 2021 navštívili naši školu policisté, aby předvedli dětem v rámci odpoledního programu družiny dovednosti vycvičeného policejního psa.  Během představení mohly děti nejen obdivovat oddanost a poslušnost vycvičeného německého ovčáka ke svému cvičiteli, ale mohly také naživo vidět,  jak může takový pes policistům při jejich práci pomáhat. Akce se nám líbila. Důkazem toho byla i zajímavá a milá diskuze mezi dětmi a policisty na závěru představení.

V pondělí 21. června jsme si všichni prvňáčci a druháci šli užít společné sportování na Adventure golf Fomei. Venku sice bylo pěkné horko, ale na golfu na nás kromě osmnácti jamek a dalších soutěží čekalo také příjemné mlhoviště a výborná zmrzlina, takže se nám náš sportovní den vydařil!

Ve čtvrtek 10. 6. 2021 se děti ze všech oddělení školní družiny setkaly se  záchranářem ze Zdravotnické záchranné služby, který je seznámil se svým náročným povoláním. Nejprve s dětmi zábavnou formou za pomocí otázek a odpovědí opakoval to nejdůležitější z 1. pomoci, jako jsou telefonní čísla, správná komunikace s operátorkou na tísňové lince a v neposlední řade i postup při samotné záchraně lidského života. Za správné odpovědi byly děti odměněny balónky, což pro ně byla velká motivace, aby se snažily dávat pozor. Nakonec měly možnost si prohlédnout zevnitř sanitku. To byl pro ně velký zážitek. I přes nepřízeň počasí se tato akce dětem moc líbila.

Děti si přinesly hladké, ploché kameny, na které dle vlastní fantazie namalovaly nejrůznější obrázky.

Nejdříve kameny natřely bílou krycí barvou, kterou nechaly dobře zaschnout. Poté si tužkou předkreslily motiv, který následně vymalovaly akrylovými barvami. Po zaschnutí kameny ještě přestříkaly bezbarvým lakem, jenž barvy zafixoval před oděrem a nepřízní počasí. Děti pracovaly se zaujetím. Tato činnost je velmi bavila.

Ve středu, 2. 6. 2021 jsme se školní družinou zavítali na Adventure Golf, zahrát si minigolf. Počasí nám přálo a tak se děti s velkým zápalem a nadšením pustily do samotné hry. Soutěžily mezi sebou o nejlepšího hráče. Všichni prokázali, že mají v sobě sportovního ducha a snažili se být co nejlepší. Slunečný den si moc užily a těší se na další návštěvu.

Dne 26. 5. 2021 si zahrála školní družina z 2. A a 2. O na FOMEI ADVENTURE GOLF. I přes nepřízeň počasí hrály děti o medaile. Na prvním místě se umístila Karolína Říčařová, druhou pozici obsadila Veronika Klazarová a třetí místo vybojoval Jakub Drašnar. Snaha a zájem o hru byl stále veliký i za tohoto děštivého počasí. Většina dětí již tuto sportovní akci absolvovala, takže nadšení z této hry neopadává a chtějí jí kdykoliv opět zopakovat. Ani nevlídné počasí je neodradí.

Dne 19. 5. a 20. 5. 2021 děti ze školní družiny navštívil odborník, paní, která se dlouhá léta věnuje ochotnickému divadlu.

Dětem nejprve vysvětlila důležité pojmy. Co jsou rekvizity, kulisy, hlediště a jeviště a potom se pustila do režírování pohádky: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá“, kterou si děti společně zahrály. Paní nejprve dětem pohádku přečetla, pak společně postavily kulisy, oblékly si masky zvířátek a děti se najednou proměnily v herce. Pustily se do samotného hraní pohádky.

Moc je to bavilo a byly nadšené. Pohádku hrály několikrát a zájem zkusit hrát divadlo byl veliký. 

I v této nestandardní době se snažíme dětem vytvořit pohodovou atmosféru. Nejen, že s dětmi chodíme ven na hřiště v našem okolí, ale i pozorujeme, jak se mění okolí školy. Děti v herně  kreslí, čtou pohádky, vymýšlí hádanky, luští osmisměrky, hrají deskové hry. Ale hlavně se vždy hodně těší na vyrábění, protože je čeká něco nového. Tato práce je pro děti vždy technicky náročnější, ale s malou pomocí vše zvládnou. 

Co nám tato doba dala? Naučili jsme se komunikovat bez použití části mimických svalů (je obtížné ukázat někomu rozzářený úsměv, když jsou vám vidět jen oči).

Naše školní družina se snažila i v této nelehké době co nejvíce zabavit děti. Vytvářeli jsme projekt o zvířátkách. Během vyučování měly děti besedu s pánem, který jim vyprávěl o zemích, které navštívil. Všechna zvířátka nafotil a ukázal dětem. My jsme je ve školní družině vybarvili, vystřihli a nalepili na velký papír, kde jsme nejprve namalovali pozadí. Děti z toho měly velkou radost.

Dále jsme chodili každý den ven na hřiště, kde se děti proběhly a vydováděly. Ve třídě jsme  hráli hry, vyráběli sněhuláky z různých materiálů a zvířátka z papíru. Také jsme četli knihu na pokračování a děti se vždy těšily na další kapitolu, aby se dozvěděly, jak bude příběh pokračovat.

Všichni doufáme, že se brzy vše vrátí do normálu a zase se sejdeme v naší škole.

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 navštívil děti ve školní družině odborník z potravinářského oboru CUKRÁŘ. Děti byly seznámeny s výrobou marcipánové hmoty. Povídaly si o tom, jaké znají druhy dortů a jak se vyrábějí. Nakonec si samy vytvořily růžičku z marcipánu. Děti činnost bavila a pracovaly s chutí.

Dne 30. 10. 2020 děti z 2. oddělení ŠD, třídy 1. A , 3. A., se zúčastnily ukázkové hodiny výroby růžiček z marcipánu.

 Pod dozorem odbornika v potravinářském průmyslu - cukrář, si děti mohly růžičky vlastnoručně vyrobit.

I když zhotovení bylo náročné, dětem se podařilo společnymi silami práci dokončit. Vyrobené růžičky si odnesly domů.

Dne 30. 9. 2020 přišel mezi děti odborník z praxe z oboru cukrář. Seznámil je, z čeho se pečou dorty, jak se plní a zdobí. Děti měly možnost si vytvořit růžičku z marcipánu. Všem se moc povedla a děti tato činnost bavila.

Nahoru