Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Víte, že

  • jsme  vyhlásili Stop klávesnicové negramotnosti, a proto naši žáci mají jako jeden z předmětů psaní všemi deseti?
  • zautomatizované psaní hmatovou metodou bez hledání písmen na klávesnici žákům pomáhá nejen při výuce informatiky, při grafickém zpracování textů, ale i při výuce všech ostatních předmětů,  a je pro každého cennou devízou při vstupu na střední školu?
  • všichni žáci naší školy absolvují programovanou výuku ZAV, v níž každý postupuje svým individuálním tempem?
  • při absolvování 200 cvičení jsou žáci schopni psát 78,6 % plochy české klávesnice, po 400 cvičeních 99,2 %? Po projití 700 cvičení se přímo při hodinách mohou účastnit celostátních internetových soutěží. Ve výuce je možno pokračovat po několik let, rovněž je možné doplnit ji domácí on-line výukou.
  • zvládnout 600 - 800 cvičení je možné již během prvního roku výuky (při jednohodinové dotaci týdně)?
  • na stránkách www.zav.cz  najdete všechny informace o výuce a později i informaci o svém vlastním pořadí v celorepublikovém měřítku?
  • každoročně pořádáme regionální soutěž Hradecký víceboj?
Nahoru