Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Občanské sdružení pracuje v tomto složení (volby 12. 5. 2022):

předsedkyně:    Mgr. Kateřina Horecká
místopředsedkyně: Renáta Trenklerová
pokladník:   Jitka Heltová
členové:        Barbora Burešová (2022/2023 žákyně 6. B)
  Gabriela Polanská (2022/2023 žákyně 6. A)
Nahoru