Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Školní družina je součástí školy a ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, školským zákonem a směrnicemi školy.

Naše školní družina je zaměřená na individuální přístup k dětem. Děti mají možnost hrát kolektivní i individuální hry. Snažíme se znalosti získané ve škole posilovat a rozvíjet. Při řízených činnostech podporujeme zájem a aktivní účast dětí. Vše vhodně motivujeme a inspirujeme děti k aktnímu plánování využití a trávení volného času. 

Družina má celkem 5 oddělení.

Všechny činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na: 

 • odpočinek
 • vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky  
 • realizování se v činnostech, které děti baví
 • poznávání a rozvíjení zájmu dětí
 • nabízíme alternativní motivované činnosti přiměřené věku dětí a jejich nmomentálnímu stavu

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny na školní rok 2024/2025 naleznete zde. Zápisový lístek ke stažení zde.

Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny. S výňatkem jsou rodiče seznamováni vždy na začátku školního roku.

       

V tomto školním roce nabízíme následující zájmové kroužky: 

 • hru na zobcovou flétnu pro 1. třídy,  2. třídy 
 • pohybové hry pro 1., 2., 3. třídy
 • kreativní tvoření pro  2., 3. třídy
 • keramiku pro 1. třídy

Každý měsíc ve školním roce je zaměřen na určité téma, které se objevuje ve všech výchovných činnostech dětí.

MĚSÍC 

ZAMĚŘENÍ 

září

Dopravní výchova, upevňování kamarádských vztahů v kolektivu

říjen

Barevný podzim, kreativní tvorba

listopad  

Rozmanitost přírody - změny v přírodě, příprava na advent

prosinec

Vánoční zvyky a obyčeje

leden

Zimní čas, cesta do pohádky

únor

Zvyky masopustního období, město Hradec Králové

březen

Práce s knihou, velikonoční zvyky, návštěva knihovny

duben

Dopravní bezpečnost, příroda v předjaří

květen

Vztah k rodině, ke svému zdraví a životnímu prostředí

červen

Netradiční soutěživé hry


S výsledky prací dětí se můžete seznámit na výstavách výtvarných prací a při  koncertech školy.

Během roku doplňujeme a zlepšujeme dětem jak prostředí družiny, tak i materiální vybavení, které se týká her, hraček a věcí potřebných k výtvarným a pracovním činnostem.

Úplata je pro letošní školní rok stanovena ve výši 200,- Kč na žáka za měsíc. Platba se hradí v jedné splátce (2.000 Kč) převodem na účet školy  KB 597870227/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje. 

Kontakty a provoz 

Telefon: 495 540 527, 495 540 525

Vedoucí vychovatelka: Jitka Heltová

Vychovatelky: Eva Drahokoupilová, Jana Jarkovská, Jana Matyášová, Martina Strouhalová

Provoz školní družiny: 6:15 – 16:30 hodin

Aktuality

Fotogalerie z akcí školní družiny

Dne 23. 3. 2017 se předvedly děti z kroužku fléten pásmem písniček a ukázaly, co se naučily. Vystupujícím patří velká pochvala, stejně jako větším dětem, které přišly podpořit své kamarády - Sáře Křížové ze 7. A, Barboře Tučkové ze 4. A, Amálce Linkové a Barboře Ježkové, obě ze 3. A.

Dne 15. 3. 2017 školní družina paní vychovatelky Heltové a Strouhalové navštívila nově otevřený areál na FOMEI ADVENTURE GOLF pod střechou. Děti si zahrály a zasoutěžily mezi sebou. Všem žákům se na FOMEI moc líbilo.

Dne 27. 2. 2017 navštívilo školní družinu divadlo KŮZLE s programem Písnička za dva šestáky. Děti se seznámily s různými hudebními nástroji, naučily se písničku, kterou si společně zazpívaly. Také viděly pohádku, která jim přiblížila prostředí jarmarečního trhu. Všem se vystoupení velmi líbilo.

Dne 7. 12. 2016 žáci prvních tříd ze školní družiny zavítali do ZOO ve Dvoře Králové. Děti si ozdobily stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami z přírodních materiálů.

Dne 31.10. 2016 se konala ve školní družině oslava svátku Halloween. Žáci z 8. A připravili pro děti soutěže, skládání puzzle, pexeso, křížovku, překládání slov do anglického jazyka a vědomostní test. Zároveň v tělocvičně byl halloweenský rej a hodnotily se nejlepší masky. Všem dětem se připravená akce moc líbila. Velké poděkování patří žákům z 8. A. 

 

13. 10. 2016 děti ze školní družiny měly soutěžní sportovní odpoledne. Chlapci z 9. A připravili s paní učitelkou Volfovou několik disciplín. Děti rozdělené do družstev soutěžily ve skoku z místa, v hodu talířem, v přetahování s lanem, ve štafetovém běhu a v běhu se dřepy. Sportovní odpoledne se dětem moc líbilo. Poděkování patří chlapcům z 9. A a paní učitelce Volfové a Rychnovské.

Školní družina je součástí školy a ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, školským zákonem a směrnicemi školy.

Naše školní družina je zaměřená na individuální přístup k dětem. Děti mají možnost hrát kolektivní i individuální hry. Snažíme se znalosti získané ve škole posilovat a rozvíjet. Při řízených činnostech podporujeme zájem a aktivní účast dětí. Vše vhodně motivujeme a inspirujeme děti k aktnímu plánování využití a trávení volného času. 

Družina má celkem 5 oddělení.

Všechny činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na: 

 • odpočinek
 • vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky  
 • realizování se v činnostech, které děti baví
 • poznávání a rozvíjení zájmu dětí
 • nabízíme alternativní motivované činnosti přiměřené věku dětí a jejich nmomentálnímu stavu

 

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny na školní rok 2018/2019 naleznete zde. Zápisový lístek ke stažení zde.

Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny. S výňatkem jsou rodiče seznamováni vždy na začátku školního roku.

       

V tomto školním roce nabízíme následující zájmové kroužky: 

 • hru na zobcovou flétnu pro 1. třídy,  2. třídy 
 • pohybové hry pro 1., 2., 3. třídy
 • kreativní tvoření pro 1., 2., 3. třídy
 • keramiku pro 1. třídy

Každý měsíc ve školním roce je zaměřen na určité téma, které se objevuje ve všech výchovných činnostech dětí.

MĚSÍC  ZAMĚŘENÍ 
září Dopravní výchova, upevňování kamarádských vztahů v kolektivu
říjen Barevný podzim, kreativní tvorba
listopad   Rozmanitost přírody - změny v přírodě, příprava na advent
prosinec Vánoční zvyky a obyčeje
leden Zimní čas, cesta do pohádky
únor Zvyky masopustního období, město Hradec Králové
březen Práce s knihou, velikonoční zvyky, návštěva knihovny
duben Dopravní bezpečnost, příroda v předjaří
květen Vztah k rodině, ke svému zdraví a životnímu prostředí
červen Netradiční soutěživé hry


S výsledky prací dětí se můžete seznámit na výstavách výtvarných prací a při  koncertech školy.

Během roku doplňujeme a zlepšujeme dětem jak prostředí družiny, tak i materiální vybavení, které se týká her, hraček a věcí potřebných k výtvarným a pracovním činnostem.

Úplata je pro letošní školní rok stanovena ve výši 200,- Kč na žáka za měsíc. Platba se hradí v jedné splátce (2.000 Kč) převodem na účet školy  KB 597870227/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje. 

Kontakty a provoz 

Telefon: 495 540 527, 495 540 525

Vedoucí vychovatelka: Jitka Heltová

Vychovatelky: Eva Drahokoupilová, Dagmar Kotoučková, Jana Matyášová, Martina Strouhalová

Provoz školní družiny: 6:15 – 16:30 hodin

Aktuality

Fotogalerie z akcí školní družiny

22. 9. 2016 děti ze školní družiny navštívily vernisáž " Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině" na Krajském úřadě v Hradci Králové. Na vernisáži si děti prohlédly namalované obrázky, včetně svých, které vytvořily už v měsíci červnu. V mladší kategorii 1. místo obsadila Alena Čížková z 2. A, na 2. místě byla Monika Suchardová a Barbora Ježková z 3. A a na 3. místě se umístila Andrea Kocourková z 3. A, Kristýna Nejedlá z 2. B a Amálie Linková z 3. A. Děti dostaly odměny a viděly pěkně připravený program. Akce se dětem moc líbila.

Nahoru