Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Podzim není bohatý na sportovní soutěže, ale i tak jsme hned na první akci získali pódiová umístění. Městská policie každoročně pořádá "sportovní den" v lokalitě Stříbrného rybníku, kde proti sobě soutěží tříčlenná družstva z hradeckých škol. Do bodování se počítá běžecký čas družstva a také výsledky z deseti stanovišť, kde žáci plní vědomostní i ryze praktické úkoly. Školy nasazují co nejvíce družstev, aby měly co největší pravděpodobnost úspěchu. My jdeme ale cestou kvality, ne kvantity. Na akci nás vyjelo reprezentovat pouze 9 žáků, proto bylo pro mnohé školy překvapení, že naši sedmáci ve složení H. Nádeníček, D. Jakubský a A. Šlechtová vyhráli svoji kategorii a porazili dalších 26 družstev, to navíc se suverénním náskokem. Za starší vybojovali druhé místo D. Staffa, V. Walter a K. Pultarová a porazili 21 družstev. Soutěž opanovali nejen běžeckými kvalitami, ale především týmovou spoluprací a doplňováním se na jednotlivých stanovištích. Zmínit musím také poslední družstvo ve složení J. Hlávka, L. Podaný a K. Lojanová, kteří ztratili šanci na lepší umístění především na trestnými body.

Akce pak nabídla také doplňková stanoviště pro vyplnění času s ukázkou techniky a možností si některé činnosti vyzkoušet nebo opékáním buřtů u ohně.

Děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy a skvělá umístění hned v úvodu školního roku.

Dne 20. září jsme si během výuky anglického jazyka připomněli život a vládu britské královny Elizabeth II., která zemřela  dne 8. září ve věku 96 let.

Se žáky 7. - 9. ročníků jsme se společně ohlédli za životem nejdéle vládnoucí panovnice Velké Británie. V průběhu prezentací jsme se dozvěděli mnoho informací a zajímavostí nejen z jejího života, ale i způsobu života ostatních členů královské rodiny.  Velkým přínosem byly i poznatky našich vyučujících i spolužáků, kteří do Velké Británie dlouhé roky jezdí.

Na základě získaných informací si žáci připraví vlastní prezentace, které budou sdílet na hodinách angličtiny.

Za PK anglického jazyka Mgr. Alena Machová a Mgr. Jana Volfová.

V pátek 16. 9. se naši deváťáci zúčastnili tradiční propagačně soutěžní akce na SOŠ a SOU Vocelova Den pro Vás. Reprezentovala nás dvě desetičlenná družstva, jedno z 9. A, druhé z 9. B. Tentokrát se soutěžilo v praktických i vědomostních disciplínách na dvanácti stanovištích. Žáci měli za úkol sestavit např. zámkovou dlažbu nebo část střechy, aby do ní neteklo, naplánovat trasu v mapě nebo poznat typy karoserií osobních aut.

Naše družstva se umístila zhruba v polovině výsledkové listiny, jedno na 18. místě, druhé na 24. místě. Historický úspěch ovšem zaznamenal pan učitel Tomáš Mlejnek, který v soutěži doprovázejících učitelů obsadil skvělé 1. místo! Gratulujeme!

Čtyřicet žáků letošních šestých ročníků vystřídalo své mladší spolužáky na adaptačním pobytu v Hotelu Pod Zvičinou. První den nám počasí moc nepřálo, a tak jsme se pustili do tvorby třídních pravidel a aktivit na poznání nových spolužáků a třídních učitelů. V rámci komunitních kruhů jsme zkoušeli otevřeně mluvit o možných problémech ve třídách a vyzkoušeli si různé způsoby spolupráce. Sdíleli jsme pocity a dojmy z prvních dnů na 2. stupni naší školy. Mluvili jsme i o tom, že vzájemná důvěra a dobré vztahy ve třídě jsou základem pro bezpečné prostředí na další čtyři roky našeho života. Nezapomněli jsme ale ani na to, že jsme přijeli na nádherné místo v Podkrkonoší. Druhý den nám počasí přálo víc, a tak jsme vyrazili do blízkého okolí. Stihli jsme nejen postavit velmi nápadité chýše, ale také nasbírat ohromné množství hub:-)

 

Mgr. Jana Volfová, Mgr. Jana Šebestová, Mgr. Kristina Polanská

Cílem adaptačního pobytu bylo stmelení kolektivu třídy, sblížení se s novou paní učitelkou a v neposlední řadě také lepší poznání kamarádů z druhé třídy. Základním předpokladem úspěšného pobytu je opuštění známého školního prostředí a rodiny. K dosažení cíle jsme použili metody zážitkové pedagogiky.

Hlavní náplní byly seznamovací aktivity, hry a činnosti zaměřené na upevnění vzájemné spolupráce, skupinové činnosti, aktivity zaměřené na společné zvládání problematických situací ve třídě, vyvození efektivního řešení,  hodnocení spolupráce, prezentace svých pocitů a názorů a v neposlední řadě dodržování pravidel stanovených hned v počátku pobytu. Základem všech aktivit byl společný prožitek, tolerance a respektování druhých a vzájemné pomoc.

Ze závěrečného hodnocení vyplynulo, že se dětem pobyt velice líbil, byly spokojené s nabízenými aktivitami. Lépe se poznaly mimo školní prostředí, učily se vzájemné toleranci a respektování druhého a zjistily, jak důležitá jsou pravidla. Pobyt prospěl i dětem, které měly problém s opuštěním domácího prostředí a rodiny. Zjistily, že spoustu věcí zvládnou samy. Nejvíce se jim líbil pobyt v lese, sportovní aktivity a seznamovací hry.

 

školní speciální pedagog Mgr. Ivana Panochová 

Hurá, už je středa. Za chviličku vyrážíme domů. Druhá skupina nám přivezla déšť, takže je nejvyšší čas. Po ranní rozcvičce a snídani jsme si vyhodnotili zdejší pobyt a rozdělili jsme si malé odměny. Poté jsme se vrhli na balení na pokojích. Některým z nás to dalo trochu zabrat, ale nakonec jsme zdárně připraveni k naložení do autobusu. Adaptačnímu kurzu nazdar!

Informují paní učitelky Šafaříková, Voleská, Panochová, Plecháčová

Úterý jsme zahájili dynamickou rozcvičkou před hotelem a po ranní hygieně se správně vyhladovělí vrhli na snídani. Poté jsme vyrazili na stezku s úkoly, které nám daly občas trochu zabrat.

Po ranním odjezdu od školy, kdy naše řady o několik členů z důvodu nemoci prořídly, jsme úspěšně vyjeli směr Hotel Pod Zvičinou. Z autobusu jsme se vylodili již o hodinu později a ubytovali se s kamarády ve vybraných pokojích. Po převlečení jsme vyrazili ven na terasu hotelu, kde jsme si zahráli fotbal nebo na třetího, někdo se též chopil švihadel. Před polednem jsme se v pokojích umyli a převlékli do pohodlného domácího oblečení a sešli na oběd.

I v letošním školním roce jsme se rozhodli naplánovat adaptační pobyty pro 3. a 6. ročníky. Poslední roky jezdíme do krásného areálu u obce Dolní Brusnice, který se jmenuje Hotel Pod Zvičinou.  Je nedaleko od Dvora Králové a kromě krásné přírody nabízí dětem i bohaté sportovní vyžití. Pobyt se uskuteční v termínu 12. - 16. 9. 2022. Žáci 3. a 6. ročníků vyjedou se svými novými třídními učiteli, školním metodikem prevence a speciálním pedagogem. Adaptační pobyt je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nové třídní kolektivy a zároveň je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj žáků. 

Zveme všechny rodiče na úvodní třídní schůzky.  Uskuteční se v úterý 6. 9. 2022 od 16:30 hodin. 

V průběhu prázdnin doporučujeme zakoupi sešity na příští školní rok. Jejich přehled najdete zde.

Služby ve škole jsou  každé pondělí (s výjimkou 18. 7.) v době od 9 do 11 hodin. 

Vedení školy přeje všem krásné dny prázdnin.

Největší úspěchy žáků oceněné na konci školního roku

Jan Černý  6. A, 2. místo okresní kolo soutěže v Aj

Alena Nguyenová 9. A, 3. místo okresní soutěže v Aj

DAvid Vojč  7. A, účast v krajském kole biologické olympiády

Jakub Panchártek 8. A, 1. místo v matematické olympiádě

Hradecké sportovní hry

Monika Suchardová 8. A - 2. místo – volný způsob plavání

Štěpán Balcar 9. B – 1. místo – běh 150 m

Tomáš Šic 9. B – 2. místo – skok vysoký

Ondřej Marek 9. B – 3. Místo – skok daleký

Štafeta  4x60 m (Dominik Staffa, Tomáš Šic, Ondřej Marek, Štěpán Balcar) – 1. místo

Atletický čtyřboj družstev – 3. místo (Lukáš Podaný 7. A, Jan Hlávka 7. A, Šimon Novotný 7. A, Vojtěch Kotík 7. B, Filip Lorenc 7. B)

2. místo ve vybíjené (Daniel Janoušek 5. A, Josef Kolář 5. A, Kristián Klimeš 5. A, David Miňovský 5. A, Tobiáš Bělka 5. A, Matěj Holub 5. B, Jakub Krédl 5. B, Pavel Krejčíř 5. B, Alexandr Bílek 5. B, Tomáš Tran 5. B, Radim Pitaš 5. B

1. místo na okresním finále v basketbalu družstev – Aneta Šlechtová (6. B), Tereza Šlechtová (8. B), Anna Hradilová (8. B), Katarina Pultarová (8. B), Ema Kameníková (9. B), Adéla Rálišová (9. B)

1. místo v krajském finále v basketbalu družstev, postup na republiku – Tereza Šlechtová (8. B), Anna Hradilová (8. B), Katarina Pultarová (8. B), Ema Kameníková (9. B), Adéla Rálišová (9. B).

Přehled odměněných žáků  za sběry v uplynulém školním roce
Sběr papíru
1. Pravidelní sběrači: Anabela Heltová 1. A, Pavel Oščiatka 1. B, Silvie Pourová 1. O, Václav Walter 3. A, Amelie Kramářová 3. B, Lenka Oščiatková 3. B, Ema Velíková 3. B, Antonín Čížek 4. A, Kryštof Hron 4. B, Ema Halvová 5. B, Jakub Krédl 5. B.
Nejlepší sběrači – sběr papíru:
Josef Kuben 1. O (501 kg), Ema Velíková 3. B (458 kg), Kryštof Hron 4. B (441 kg), Václav Walter 3. A (328 kg), Antotní Čížek 4. A (228 kg), Jakub Krédl 5. B (227 kg), Jan Hlávka 7. A (1800 kg), Natálie Ciborová 7. B (157 kg), Štěpán Doucek 2. B (145 kg), Anna Macková 7. A (130 kg), Kateřina Dědková 9. B (125 kg).
Pomerančová kůra
Ema Halvová 5. B (10700 g), Patrik Martinec 6. A (6320 g), Ema Rosa Dawswell 3. B (5060 g), Jan Hlávka 7. A (5000 g), Radim Pitaš 5. B ( 4950 g), Pavel Novák 5. A (3100 g), Kristýna Forrová 3. A (2900 g), Barbora Burešová 5. B (2 805 g) Anabela Heltová 1. A (2790 g), Viktorie Hájková 3. A (2700 g).

Všem (i těm neoceněným) děkujeme, že jste spolu s námi sbírali, děkujeme i rodičům a prarodičům, kteří vás často ve sběrech podporovali. Sbírejte dál, i v příštím roce budeme pokračovat.

Dne 29. 6. se konal sportovní den i pro žáky druhého stupně. Středeční ranní prudký déšť k našemu štěstí ustal a šesté až deváté třídy se mohly dle plánu vydat na hřiště Bavlna, kde si žáci užili dopoledne plné sportovních aktivit. Žáci se mohli účastnit turnaje ve vybíjené a ve fotbalu, kde hráči podávali výborné výkony. V šestičlenných týmech se také s velkým nadšením a zvědavostí pouštěli do sportovních a kooperativních úkolů na různých stanovištích. Dále si mohli vyzkoušet chůzi po slacklině, zahrát si původně vikingskou hru Kubb a mnoho dalšího. Díky vydařenému počasí a zjevnému nadšení si žáci i učitelé užili pěkný a aktivní den.

Ve středu 29. června se na naší škole konal sportovní den.

Ač to nejdříve nevypadalo slibně s počasím, nakonec bylo pod mrakem a nepršelo, takže se nám krásně sportovalo. V letošním roce čtvrté třídy a třída 5.A vyrazily na Adventure program na golfové hřiště v Hradci Králové. Stejnou zábavu zažily letos i první a druhé třídy. Třeťáci a třída 5.B sportovali na nedalekém hřišti Bavlna. Nejprve běhali a poté se utkali ve vybíjené. Nasvačili se a po krátké pauze pokračovali házením míčkem na terč, skokem do dálky a závěrem je čekaly obruče a havajský taneček Hula Hop. Nechyběla ani sladká odměna a diplomy. Pauzu na svačinu dětem 1. stupně zpestřil pan učitel Mlejnek se sportovní disciplínou Slackline - „ chůze po lajně". Sportovní den jsme si ve zdraví užili. Nyní se už můžeme těšit na vysvědčení a na vytoužené prázdniny!

Nahoru