Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

V předmětu pracovní činnosti se žáci učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. V měsíci září jsme pracovali s vlnou a vyráběli chobotnice z vlny, v říjnu jsme měli práci s papírem - stříháni, skládání, lepení a prostorově jsme vytvářeli netopýry z barevného papíru.

Tento týden jsme měli práci montážní a demontážní se stavebnicí. Žáci si mohli postavit cokoli dle své představivosti a výrobky byly opravdu krásné a zajímavé. Všichni jsme se u toho pobavili.

 Image 1Image 12Image 6Image 55Image 45Image 23Image 8Image 7Image 34

Nahoru