Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Řekne-li se c2 = a2 + b2, mnohým se vybaví pojem Pythagorova věta či přímo jméno řeckého matematika a filozofa Pythagora ze Sámu. Není tedy s podivem, že matematická soutěž, která se koná již od roku 1978, nese název Pythagoriáda. A právě školní kolo této soutěže se konalo na naší škole v týdnu od 17. října. Účastníci řešili patnáct zajímavých a netradičních úloh, při nichž užívali nejen matematické znalosti získané ve škole, ale také projevovali svou invenci v rámci logického myšlení a prostorové představivosti.

S nejvyšším počtem bodů se na prvním místě v kategorii pro 6. ročník umístil Zdeněk Souček ze 6. A, na druhém Gabriela Polanská ze 6. A a na třetí, bronzové příčce se současně umístili Nela Adámková ze 6. A, Radim Pitaš a Ema Halvová ze 6. B. V kategorii pro 7. ročník se pak o první místo podělili Tobias Vais a Jiří Vogl ze 7. A a třetí místo obsadil Gabriel Chudý ze 7. A. V kategorii pro 8. ročník byli nejlepšími řešiteli Jan Pecháček  z 8. A a Gabriela Soukupová z 8. B, o třetí příčku se pak podělili Šimon Kudrna a Tomáš Kubík z 8. B. V poslední kategorii pro 9. ročník dosáhli nejlepších výsledků žáci 9. A, a to v pořadí Jan Verner, Barbora Ježková a Jakub Panchártek.

Gratulujeme všem řešitelům a současně přejeme Zdeňku Součkovi, Janu Vernerovi a Barboře Ježkové mnoho štěstí v okresním kole. 

Mgr. Michaela Staffová, Michaela Zlatová, Mgr. Kristina Polanská

 

Pyth1 Pyth2

Nahoru