Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

31. října jsme na naší škole oslavili Halloween.

Řekne-li se c2 = a2 + b2, mnohým se vybaví pojem Pythagorova věta či přímo jméno řeckého matematika a filozofa Pythagora ze Sámu. Není tedy s podivem, že matematická soutěž, která se koná již od roku 1978, nese název Pythagoriáda. A právě školní kolo této soutěže se konalo na naší škole v týdnu od 17. října. Účastníci řešili patnáct zajímavých a netradičních úloh, při nichž užívali nejen matematické znalosti získané ve škole, ale také projevovali svou invenci v rámci logického myšlení a prostorové představivosti.

S nejvyšším počtem bodů se na prvním místě v kategorii pro 6. ročník umístil Zdeněk Souček ze 6. A, na druhém Gabriela Polanská ze 6. A a na třetí, bronzové příčce se současně umístili Nela Adámková ze 6. A, Radim Pitaš a Ema Halvová ze 6. B. V kategorii pro 7. ročník se pak o první místo podělili Tobias Vais a Jiří Vogl ze 7. A a třetí místo obsadil Gabriel Chudý ze 7. A. V kategorii pro 8. ročník byli nejlepšími řešiteli Jan Pecháček  z 8. A a Gabriela Soukupová z 8. B, o třetí příčku se pak podělili Šimon Kudrna a Tomáš Kubík z 8. B. V poslední kategorii pro 9. ročník dosáhli nejlepších výsledků žáci 9. A, a to v pořadí Jan Verner, Barbora Ježková a Jakub Panchártek.

Gratulujeme všem řešitelům a současně přejeme Zdeňku Součkovi, Janu Vernerovi a Barboře Ježkové mnoho štěstí v okresním kole. 

Mgr. Michaela Staffová, Michaela Zlatová, Mgr. Kristina Polanská

Celý loňský školní rok jsme se pilně zapojovali do všech sběrů organizovaných školou, a tak jsme nakonec vyhráli bodovací soutěž tříd na prvním stupni. Naši odměnu jsme si šli ve čtvrtek 20. října užít do restaurace U Študáka.

Čekal nás krásně prostřený stůl a pestrý program. Vyzkoušeli jsme si profesi číšníků, potěžkali velký polévkový hrnec, nakoukli do kuchyně a připomněli si zásady správného stolování.  Luxusní palačinka se zmrzlinou a šlehačkou byla tím nejlepším zakončením.

Mgr. Kateřina Horecká

Naši prvňáčci se už těší, až dostanou svoji první knížku - Slabikář. Akce se uskuteční ve středu 2. listopadu v Knihovně města Hradce Králové v 16 a 17 hodin. Těšíme se na všechny rodiče i prarodiče, kteří přijdou spolu se svými dětmi.

Tradiční podzimní sběr kaštanů a žaludů proběhl úspěšně i v letošním roce. Nasbírali jsme společně přes dvě tuny plodů. Nejlepšími sběrači byli Jakub Krédl (6. B) - 332 kg, Tomáš Krahulec (6. B) - 107 kg, Kryštof Hron z 5. B s 97 kg a Ondřej Bendl ze 2. B se 74 kg. Odměněni budou všichni žáci, kteří přinesli alespoň 20 kg kaštanů či žaludů. Děkujeme všem sběračům - dětem, jejich obětavým rodičům a prarodičům a také mnohým pedagogům.

 

 

Dne 21. října navštívili žáci pátých tříd vodní elektrárnu Hučák. V první části programu se děti dozvěděly základní informace o obnovitelných zdrojích energie. Druhá část byla praktická, školáci si vyzkoušeli modely poháněné různými zdroji energie nebo virtuální realitu.  Velmi děkujeme za vstřícné a profesionální vedení. 

hučák 2

V předmětu pracovní činnosti se žáci učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. V měsíci září jsme pracovali s vlnou a vyráběli chobotnice z vlny, v říjnu jsme měli práci s papírem - stříháni, skládání, lepení a prostorově jsme vytvářeli netopýry z barevného papíru.

Tento týden jsme měli práci montážní a demontážní se stavebnicí. Žáci si mohli postavit cokoli dle své představivosti a výrobky byly opravdu krásné a zajímavé. Všichni jsme se u toho pobavili.

Žáci sedmých tříd započali své vaření tvorbou pomazánek. Od běžných pomazánek se žáci nebáli připravit i avokádovou, ředkvičkovou nebo zeleninovou. I když je příprava snadná, záleží na kombinaci a množství potravin, což se všem nakonec podařilo. Sami žáci se šli pochlubit výsledkem i mezi učitele, kteří malou ochutnávku vřele uvítali.

Co budou naši kuchtíci tvořit příště?

V nejbližší době si budou muset poradit se svou fantazií a připravit snídaňový pokrm, který lahodí dětskému oku.

V letošním školním roce jsme se rozhodli více propojit dějepis a výtvarnou výchovu. První vlaštovkou tohoto projektu je téma "Pravěk".

V hodinách dějepisu se šesťáci dozvěděli, jak vypadali, kde žili, co lovili a jaké zbraně a nářadí dokázali vyrobit předchůdci současných lidí. Na to navázali ukázkami dochovaných pravěkých maleb z jeskyní Altamira a Lascaux a ve výtvarné výchově skupinovou tvorbou vlastních "jeskynních maleb". Vyzkoušeli si tak, jak muselo být obtížné v náročných podmínkách pravěku zachytit na stěnách jeskyní obrazy z běžného života tehdejších lidí.

Pokud aktuální podmínky dovolí, nabyté znalosti si žáci osvěží a upevní v jarních měsících roku 2023 "na vlastní kůži" při exkurzi do Archeoparku pravěku ve Všestarech.

Mgr. Petr Stehno, Mgr. Lenka Roubalová & Mgr. Sára Rozínková

Merkur - Venuše - Země - Mars - Jupiter - Saturn - Uran - Neptun, jsou planety naší Sluneční soustavy. Žáci z tříd 6.A a 6.B se na chvíli stali vesmírnými odborníky a zabývali se těmito planetami tak, aby dokázali naplánovat cestu k nim a zpět. Vymysleli si svou cestovní kancelář, originální raketoplán, navrhli palubní lístek a vytvořili program výletu k dané planetě. Výsledkem jejich práce jsou vytvořené plakáty.

V rámci mezipředmětových vazeb, žáci z 6.B, zpracovali svůj vesmír i na hodině výtvarné výchovy. Také jsme našli prostor pro nahrání podstatných informací k jednotlivým planetám. Celé projektové vyučování vystihuje vytvořené video pod odkazem: Cesta Sluneční soustavou 

V úterý 11. října jsme na naší škole přivítali rodiče a prarodiče našich prvňáčků. Ve třídách proběhla ukázková hodina českého jazyka "Co jsme se už naučili". Děti předvedly, jak jsou šikovné ve výuce a zvládly adaptaci na školní prostředí. Jsme rádi, že jste tuto hodinu prožili s námi. 

Od 19. 10. 2022 se otevře zdravotnický kroužek, kde se děti naučí znát lidské tělo, jak funguje a jak ho chránit. Budou se učit správně poskytovat první pomoc, naučí se ošetřit drobné rány a vysvětlíme si jak se chovat v krizových situacích.
Kroužek bude probíhat každou středu od 13.30 – 14.30 h a je určen pro děti od 2. třídy.
Cena je za 1. pololetí 400,- Kč (začínáme později) a za druhé pololetí 500,- Kč. Začátek kroužku 19. října. K přihlášení využijte přihlášku zde.

Houby živé, jedlé i jedovaté

Ve čtvrtek 6. 10. 2022 navštívily sedmé ročníky komentovanou prohlídku výstavy „Houby živé, jedlé i jedovaté,“ která se konala v prostorách Muzea HK.

Na výstavě bylo asi 530 různých druhů hub, hlavně z Východočeského kraje. Zaujala mě závojenka olovová. Dozvěděla jsem se, za jak dlouho začne působit jed u smrtelně jedovaté muchomůrky zelené. Hodně mě bavila vědomostní soutěž a doufám, že se umístím. Nevěděla jsem, jak hrozně může taková malá houba smrdět. Líbilo se mi, že jsem si mohl tolik hub prohlédnout zblízka. Zaujali mne velké houby, líbila se mi muchomůrka citrónová a z jedlých hub bedla jedlá. Líbilo se mi, že pan mykolog dokázal odpovědět na všechny naše dotazy. Houby pod mikroskopem byly pěkné. (ze zápisků žáků 7.A)

 V úterý 11. října zveme rodiče i prarodiče našich prvňáčků na ukázkovou hodinu českého jazyka "Co jsme se už naučili", která proběhne od 8:00 do 8:45 hodin. Těší se na Vás Mgr. L. Erberová 1. A, Mgr. V. Hryzlíková 1. B a Mgr. L. Hojná 1. O. 

Sběr baterií na školách byl pro období od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023 DOČASNĚ ZASTAVEN. Toto rozhodnutí učinila společnost Ecobat z důvodu téměř vyčerpaných sběrových a recyklačních kapacit pro rok 2022. Využívejte, prosím, pro odevzdání baterií k recyklaci další sběrná místa v okolí.

Děkujeme za pochopení.

bude ve středu 12. a 19. října 2022 od 7:00 do 7:50 hodin. Pokud budete mít možnost, odevzdávejte plody už zvážené. Děkujeme.

Nahoru