Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Na následujícím odkazu najdou žáci výsledky přijímaček nanečisto, které se konají 28. 2. 2023.

Krásnou vzpomínku na proběhlý MASOPUST opět připravil pan Klembara. Děkujeme velice a pro všechny zúčastněné zasíláme odkaz na další fotografie z akce.

https://eu.zonerama.com/klemba/Album/9485578

9. února 2023 proběhlo městské kolo hradecké Prezentiády, kam se probojovaly oba přihlášené týmy z naší školy. Je potřeba vyzdvihnout mimořádný úspěch, kterého šestice našich žaček dosáhla. V rámci nominačního kola se utkaly s pětadvaceti dalšími týmy z hradeckých škol. Jejich několikatýdenní úsilí při tvorbě soutěžních prezentací se jim podařilo přetavit v postup do užšího kola mezi deset nejlepších. 

V Knihovně města Hradce Králové, kde se setkání postupujících družstev konalo, naše žákyně bojovaly velmi statečně a po celou dobu si udržely úsměv na rtech. Nakonec se obě dívčí skupiny vyslané naší školou umístily na sdíleném 4.–9. místě. 

Děvčatům moc gratulujeme a děkujeme jim za vynaloženou snahu a píli. 

Složení týmů: 

Muchomůrky (7. A) – Barbora Hakenová, Laura Stojanová, Emma Theodora Virtová

Velké trio (8. A) – Anna Macková, Natálie Milanová, Kateřina Vojtěšková

                                                      předmětová komise českého jazyka

Po covidové pauze předmětových soutěží jsme se ve středu 22. února 2023 opět stali hostiteli okresního kola Zeměpisné olympiády. Mezi téměř stovkou soutěžících naši školu nejlépe reprezentovali Ema Halvová ze 6.B (8. místo v kategorii 6. tříd) a Jakub Louda ze 7.A (9. místo v kategorii 7. tříd).

Kompletní výsledky ke stažení (vždy na stránce dole, soubor výsledková listina) zde: kat. Akat. Bkat. C.

V úterý 21. února jsme se společně sešli před budovou školy. Po nezbytném povolení ke konání masopustu se náš průvod plný maškar vydal do okolí školy. Tradiční masky jako laufr, žid, turci, medvěd, smrtka, kůň, babky, ženich s nevěstou a kominíček nemohly chybět. Nově se do průvodu zapojila trhovkyně i prasátko. Po návratu jsme pokračovali tancem a soutěžemi ve školní jídelně. Líbilo se nám taneční vystoupení i představování masek. Nejlepší masky byly na závěr vyhlášeny a odměněny. Odpoledne se nám vydařilo.

V lednu si žáci 8. ročníků v rámci mezipředmětových vztahů vyrobili při hodině výtvarné výchovy pomůcky do výuky chemie. Namalovali model atomu a vyrobili částice, které se uvnitř atomu nacházejí. V hodině chemie pak s pomůckami tvořili modely atomů a iontů, kde si názorně ukázali nejen počet částic, ale i jejich umístění. Současně pracovali i s periodickou tabulkou. Přiblížili si tak abstraktní miniaturní svět.

Díky názornosti pro ně bude probírané učivo výrazně jednodušší a snáze pochopitelné. Navíc vyrobená pomůcka poslouží nejen dalším žákům 8. ročníků v chemii, ale i žákům 6. ročníků v hodinách fyziky, kde se s termínem „atom“ setkají.

Mgr. S. Rozinková S., Mgr. T. Mlejnek 

Dne 6. 2. proběhla konverzační soutěž v anglickém jazyce. Zúčastnilo se jí 20 žáků 6. do 9. ročníků. První část byla zaměřena na poslech a čtení s porozuměním, v ústní části si žáci porovnali své jazykové dovednosti.
V kategorii 6. - 7. tříd vyhrál Jan Černý ze 7. A a v kategorii 8. - 9. ročníků nás bude reprezentovat
Alžběta Reichlová z 9. A.
Vítězům gratulujeme a držíme pěsti do okresního kola, které proběhne 14. 3. 2023 na PSJG.

Předmětová komise anglického jazyka.

V rámci pracovních činností a přípravy na nadcházející masopust  jsme se žáky 5. A vytvořili krásné a nápadité masopustní masky. Všem se tom moc podařilo a občas jsme se na fotografiích nepoznali:)

Image 1Image 7Image 8Image 3Image 4Image 9Image 2Image 6

V 57. ročníku Biologické olympiády jsme se zaměřili na bezlesé prostředí naší republiky. Letošní téma pro kategorii C a D bylo „Bezlesí.“

Školní kolo  proběhlo ve středu 1. 2. 2023 a zúčastnilo se ho 13 žáků 6. až 9. tříd. Soutěžící čekala opět testová a poznávací část.

Výsledky kategorie D (6. a 7. třídy):

1. místo – Adéla Ježková, 7.B – 69,37% úspěšnost (úspěšný řešitel)

2. místo – Laura Stojanová, 7.A – 58,12% úspěšnost (řešitel)

3. místo – Pavel Krejčíř, 6.B – 48,12% úspěšnost (řešitel)

 

Výsledky kategorie C (8. a 9. třídy):

1. místo – Leona Ježková, 9.B – 70,23% úspěšnost (úspěšný řešitel)

2. místo – Šimon Kudrna, 8.B – 64,88% úspěšnost (úspěšný řešitel)

3. místo – Adéla Vítková, 8.B – 50% úspěšnost (řešitel)

 

Gratulujeme!

Čtyřiadvacet zájemců o geografii napříč druhým stupněm se v pondělí 30. ledna 2023 sešlo na školním kole Zeměpisné olympiády. Jako tradičně je čekal nejprve test geografických znalostí, ve druhé části pak procvičení praktických dovedností v práci s Atlasy světa. Nejlepší soutěžící ve všech třech kategoriích se utkají se svými vrstevníky v okresním kole, které proběhne na naší škole ve středu 22. února 2023.

Děkujeme za účast všem soutěžícím a gratulujeme úspěšným řešitelům!

Kompletní výsledky níže.

Jako tvůrci výzdoby pohřebních komor v hrobkách či architekti pyramid si připadali šesťáci při hodinách věnovaných umění starověkého Egypta. Přidali si k tomu výrobu „papyru“ a psaní hieroglyfů, dozvěděli se i o faraonech, egyptských bozích, posvátných zvířatech a složitém procesu mumifikace. Bylo to jejich druhé letošní setkání s celoročním projektem Dějepisné výtvarno.

Co znamenají pojmy surrealismus nebo kubismus? Kde hledali inspiraci umělci mezi dvěma světovými válkami? Kdo to byli Pablo Picasso, Salvador Dalí nebo Bohumil Kubišta? Jak rozložit zobrazovaný předmět na elementární geometrické tvary a pak ho znovu složit do nového neobvyklého obrazu? A může kresba deváťáka alespoň trochu připomínat malby mistrů, jejichž díla zdobí světové galerie a na uměleckých aukcích se prodávají za stovky milionů korun? Odpovědi nejen na tyto otázky hledali a nalezli 😊 na přelomu kalendářního roku žáci 9.A a 9.B v dalším pokračování celoročního mezipředmětového projektu „Dějepisné výtvarno“.

V úterý 10. ledna se k nám přišli podívat kamarádi z naší MŠ Březhrad. Nejprve si předškoláčci prohlédli školu a třídy našich prvňáčků a poté se zapojili do výuky. Nechyběl pracovní list s úkoly a pozvánkou do Klubu předškoláků Sluníčko, který si děti odnášely. Těšíme se na další setkání.

Škola nově nabízí pravidelné konzultační hodiny kariérového poradce. Kariérový poradce bude od 24. 1. 2023 přítomen osobně ve škole v kabinetu speciálního pedagoga dole u tělocvičny vždy v úterý od 15:30 do 16:00. Od čtvrtka 12. 1. 2023 bude také možnost spojit se on-line v době od 16:00 do 17:00. Podrobnosti k on-line připojení najdete v Bakalářích na nástěnce školy.

Ke konci kalendářního roku dne 13. prosince proběhlo v Pardubicích druhé kolo soutěže Mladý chemik. Účastnili se i tři žáci naší školy (Lucie Zachariášová, Jakub Panchártek a Jan Verner), kteří postoupili z prvního kola. Test celkově absolvovalo 420 žáků z více než 10 měst a 5 krajů. Dále pokračovalo pouze 30 nejlepších. Konkurence byla tedy veliká. Nejlépe se umístil Jan Verner, který dosáhl na 102. místo. Všichni tři žáci naší školy se umístili v první polovině výsledkového pole. Všem zúčastněným moc gratulujeme k vynikajícím výsledkům.

Nahoru