Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Dne 22. 3. 2024 se sešly děti ze školní družiny na přespání ve škole, kde strávily Noc s Andersenem. Tématem noci byly pohádky. Děti si nejprve vytvořily zápisník, kam si lepily splněné úkoly. Úkoly byly rozmístěny po celé škole (luštění křížovky, hledání pexes, skládání rozstříhaného obrázku atd.).

Závěrem proběhla stezka odvahy, kterou všichni úspěšně zvládli. Všem dětem se přespání ve škole moc líbilo.

Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se postarali o skvělou sladkou snídani pro děti.

                                                                                                                              Jitka Heltová

 

IMG 6886 400IMG 6888 400P1060661 400P1060662 400P1060663 400P1060664 400P1060665 400P1060666 400P1060667 400P1060669 400P1060677 400P1060678 400P1060679 400P1060681 400P1060682 400P1060683 400P1060684 400                  IMG 6889 400IMG 6891 400                  IMG 6894 400

Nahoru