Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Včera jsme v družině měli opět po roce čertí školu, naši malí čertíci a čertice se učili dovednostem
čertů v předmětech:

Zápis do knihy hříchů, co je psáno, to je dáno. Přikládání pod kotel, aby bylo v pekle teplo, v předmětu Výstroj čerta musí čert poznat předměty, které potřebují k práci. Čert se nesmí namočit, tak Pozor na vodu. Pokud se čert vydá mezi smrtelníky, musí se umět maskovat, třeba za myslivce, to se čerti naučili v předmětu Převlek čerta. A to nejdůležitější nakonec, předmět Vážení hříšníků, čertíci poznávali dobré a špatné skutky a vážili je.

Čertíci za svou snahu dostali vysvědčení z čertí školy, které dopadlo velmi dobře, tak se nemusíme
bát, čertů bude dost. :-)

Za rok znovu čerty vyzkoušíme, ČERTÍ ŠKOLA SE VRÁTÍ!

Simona Vojčová

certi5certi4certi3certi2certi

Nahoru