Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

"Příroda je laskavá a moudrá a člověk v ní vždycky najde posilu"

Ve středu 17. 4. 2024 se žáci osmých tříd, kteří neodjeli do Anglie, zúčastnili EVVO programu v hlavním odborném pracovišti v Gayerových kasárnách. Celý program byl směřován ke Dni Země, s cílem upozornit na kritický stav přírody naší planety. Žáci si prohlédli ukázky jarních rostlin a hub, některé druhy obojživelníků a hmyzu. Na vlastní oči poznali největšího vodního brouka světa, pozorovali přísavky rosničky, roční užovku obojkovou. Dozvěděli se zajímavé informace o jejich způsobu života i ochraně v podání pracovníků přírodovědeckého oddělení muzea. Zajímavou částí bylo nahlédnutí do zákulisí muzejní práce při exkurzi do lihového zoologického depozitáře. Pochopili práci muzejního odborníka, konzervaci a preparaci přírodnin. V otevřeném depozitáři si prohlédli zajímavé, někdy až děsivé exponáty.

Děkujeme za pěknou akci! Mgr. Lenka Roubalová

.

Gayerky 1Gayerky 2Gayerky 3Gayerky 4Gayerky 5Gayerky 6Gayerky 7Gayerky 8

Nahoru