Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Občanské sdružení pracuje v tomto složení (volby 26. 3. 2019):

předsedkyně:    Mgr. Kateřina Horecká
místopředsedkyně: Mgr. Marie Dušánková
pokladník:   Jitka Heltová
členové:        Denis Janele (2019/2020 žák 7.B)
  Veronika Podaná (2019/2020 žákyně 7.A)
Nahoru