Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Shromáždění delegátů

občanského sdružení při naší škole se uskutečnilo 26. 3. 2019. Proběhly volby nových žáků do sdružení. Zvítězil Denis Janele, 6. B a Veronika Podaná ze 6. A. Gratulujeme. Výbor sdružení bude tedy pracovat v obměněném složení (Mgr. Kateřina Horecká, Jitka Heltová, Mgr. Marie Dušánková).  Všichni členové byli seznámeni s výsledky hospodaření, revizní zprávou a činností sdružení za uplynulý rok 2018. Následně byl schválen rozpočet sdružení a plán činnosti na rok 2019. Kromě již daných pravidel, příspěvků na dopravu na výlety, exkurze a školy v přírodě, příspěvků na odměny do soutěží apod. přispěje občanské sdružení žákům 60 Kč na filmové představení. 

Nahoru