Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v termínu
pátek 17. dubna 2020 od 14 do 18 hodin
sobotu 18. dubna 2020 od 9 do 11 hodin

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem školní docházky z loňského roku.
S sebou budete potřebovat tyto dokumenty:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
• cizinci cestovní pas a povolení k pobytu
• zdravotní průkaz dítěte
Zápis bude probíhat  formou krátkého rozhovoru s rodiči a s dítětem. Každý budoucí školák bude moci projít Cestičku do školy s plněním hravých úkolů a za odměnu dostane malý dárek.
Žádost o přijetí dítěte do školy lze podávat elektronicky. Odkaz na přihlášku pro elektronické podání žádosti bude zpřístupněn od 1. 4. 2020. Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, budou mít možnost vyplnit žádost ve škole.
Elektronicky podaná žádost nenahrazuje vlastní zápis a rodiče s dítětem se dostaví do školy ve dnech vyhlášeného zápisu.
Pokud bude zákonný zástupce žáka žádat o odklad školní docházky, vyplní si Žádost o odklad školní docházky a spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře doručí v den zápisu do školy. V případě, že podklady pro odklad školní docházky mít v den zápisu nebude, doručí je škole do 30. dubna 2020.
Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít 3 první třídy s celkovým počtem 62 žáků, z toho jednu pro žáky se zrakovým postižením. Při rozhodování bude ředitelka školy postupovat podle daných pravidel pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání.
Pokud budete mít dotazy, kontaktujte vedení školy telefonicky 725 813 430 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Co by mělo dítě před vstupem do školy zvládnout?

1. Zná svoje jméno a příjmení a ví, jak se jmenují rodiče, umí pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se.
2. Umí se obléknout i převléknout, umí na tkaničce udělat mašličku.
3. Umí si uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
4. Dovede kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
5. Poznává barvy červenou, modrou, zelenou, hnědou a černou.
6. Umí vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
7. Zvládá koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci, správně drží tužku.
8. Dovede si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce, obslouží se na WC, umí jíst příborem.
9. Dovede poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu, spolupracuje s ostatními dětmi.
10. Pozorně sleduje televizní pohádky, filmy a písničky a povídá si o nich.

Jaké je doporučení učitelů pro rodiče budoucích žáků 1. tříd?

1. Dítě pozitivně motivovat.
2. Jít se s ním podívat do školy.
3. V žádném případě školou nestrašit, spolupracovat s učiteli v zájmu dítěte.
4. Povídat si s dítětem, zajímat se, co bylo ve školce, co jej těší a zajímá.
5. Udržovat kontakt s MŠ, dát na rady učitelek, případně PPP.
6. Podnětné a milé prostředí doma, rodiče se dohodnou na kompetencích.
7. Neučit dítě číst a psát předem, pokud samo nemá zájem. V případě zájmu dítěte být trpělivý.
8. O společných kulturních zážitcích si s dítětem vyprávět, snažit se mu vysvětlit, čemu nerozumělo.
9. S dítětem počítat předměty – názorné počítání (pojmy větší, menší, pravolevá orientace).
10. Jít dítěti příkladem v pravdomluvnosti, jednání, upřímnosti, spolupráci.

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166, bude pro školní rok 2020/2021 přijímat do 1. ročníku 62 žáků do 2 běžných tříd a do oční třídy.

1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§36 odst. 7 školského zákona).

2. Děti, které nebydlí ve spádové oblasti, budou přijímány podle následujících kritérií:
a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává

b) dále pak sourozenci dětí, kteří ve školním roce 2020/2021 pokračují v předškolním vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost organizace vykonává

c) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru