Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

S nadcházejím koncem roku jsme na škole měli příležitost přivítat absolventy kurzů Internet pro seniory, který v Hradci Králové pokračuje již 15. rokem. Pod záštitou zástupců města v čele s Ing. Alenou Synkovou, Mgr. Martinem Hanouskem a Ing. Zbyňkem Bártou obdrželi senioři a jejich lektoři certifikáty o úspěšném absolvování kurzů. V programu nechybělo pásmo koled pěveckého sboru školy pod vedením pí učitelky Podvalové a ZUŠ Habrmanova, která vystoupila s ensemblovým i sólovým zpěvem. Na závěr si všichni pochutnali i na drobném občerstvení. Budeme se těšit i v roce 2019.

 

Seniori 2018 5

Seniori 2018 1

Seniori 2018 4

Seniori 2018 2

Seniori 2018 3

Nahoru