Téma nástěnek – Léto
1. 6. Sportovní den
1. 6. Závěrečné setkání Internetu pro seniory a Angličtiny pro seniory v knihovně Wonkova ul.
5. 6. – 9. 6. Týden čtení
5. 6. Prezentace zájezdu do Velké Británie pro rodiče, žáky a veřejnost
6. 6. Schůzka pro zájemce z 8. ročníků – volba povolání
6. 6. Informace pro rodiče
6. 6. – 7. 6. Sběr papíru
7. 6. Bezpečné město – 3. A, B, 4. A, B, 5. A, B
7. 6. Do školy nanečisto
8. 6. Návštěva knihovny Velryba – 5. A
8. 6. Hradecké sportovní hry – atletika
8. 6. Akce ŠD – Fly Zone Park
9. 6. Generálka na závěrečný koncert
9. 6. Hradecké sportovní hry – plavání
12. 6. Generálka na závěrečný koncert
12. 6. Praktická výuka dopravní výchovy – 5. B
13. 6. Ovoce do škol
13. 6. Závěrečný koncert školy 16:00
14. 6. Návštěva divadelního představení Kytice – 9. A, 9. B
15. 6. Čtenářská dílna knihovna Wonkova – 4. B
15. 6. Školní výlet Častolovice – 1. A, B, O
16. 6. Účast žáka v celostátním kole soutěže Pangea
19. 6. Generálka na slavnostní zakončení školního roku
19. 6. Předporady a pedagogická rada
20. 6. Školní výlet 2. A, B, O – Muzeum loutek Chrudim
20. 6. Školní výlet 7. A, B – Ostaš
20. 6. Školní výlet 9. A, B – kemp Dolce
21. 6. Školní výlet 6. A, 6. B – IQ LANDIA
21. 6. – 22. 6. Školní výlet 8. A, B – Jinolice
22. 6. Hrajeme si i hlavou 3. A, B, 5. A, B
22. 6. Školní výlet – 4. A, B – Botanico
22. 6. Akce ŠD – Fly Zone Park
23. 6. Školní výlet 3. A, B – Peklo Čertovina
23. 6. Hrajeme si i hlavou – 4. B
23. 6. Program v KMHK – 8. B (horory)
23. 6. Muzeum Pardubice – 5. A
23. 6. Generálka na slavnostní zakončení školního roku
27. 6. Slavnostní předání odměn
27. 6. Divadlo Drak – Tunel – 1. O, 2, O, 2. A
27. 6. Rozloučení s 9. třídami, pasování žáků 5. tříd – 16:00
28. 6. Filmové představení od 8:30 pro žáky obou stupňů
29. 6. Den s Městskou policií – 3. B, 8. A, B
30. 6. Ukončení školního roku, slavnostní předání vysvědčení

 

Téma nástěnek – Jaro
1. 5. Svátek práce
3. 5. Internet pro seniory (7)
3. 5. Angličtina pro seniory Z (24)
4. 5. Fotografování tříd
4. 5. Angličtina pro seniory P (24)
4. 5. Exkurze do Archeoparku Všestary – 6. A, 6. B
8. 5. Státní svátek – Den vítězství
10. 5. Pohár rozhlasu kategorie IV.
10. 5. Květinový den
10. 5. Internet pro seniory (8)
11. 5. Dopravní výchova – praxe na dopr. hřišti – 5. B
11. 5. Pohár rozhlasu kat. III.
11. 5. Akce ŠD – Flyzone park
12. 5. Eduk. program pro 8. A, B – Pevnost v Muzeu vých. Čech
15. 5. – 19. 5. Týden čtení
15. 5. – 2. 6. Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. ročníků (ČŠI)
15. 5. Dopravní výchova – praxe na dopr. hřišti – 4. A, 4. B
17. 5. Internet pro seniory (9)
18. 5. Práce s vodicím psem – odborník ve výuce – 5. A, 5. B
22. 5. Dopravní výchova – praxe – průkaz cyklisty 5. A
23. 5. Termín odevzdání závěrečných prací žáků 9. tříd
23. 5. – 26. 5. Cyklistický kurz – 8. ročník
24. 5. Bezpečný vlak, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B
25. 5. Návštěva knihovny Velryba 5. B
29. 5. – 31. 5. Výlet 5. tříd – Olešnice v Orl. horách
30. 5. Obhajoby absolventských prací
30. 5. Divadlo Drak – Huckleberry Finn – 4. A, B
30. 5. Schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků
31. 5. Internet pro seniory (10)

Téma nástěnek – Jaro

3. 4. Testy SCIO (5. A, 5. B), matematika, obecné studijní předpoklady
3. 4. Výstava Kriminálka – 6. A, B, 7. A, B
4. 4. Angličtina pro seniory Z (21)
5. 4. Spolupráce žáků 9. tříd s žáky 1. tříd v rámci anglického projektu Velikonoce
5. 4. Okresní kolo Olympiády v ČJ (účast 2 žákyně)
5. 4. Internet pro seniory (4)
5. 4. Den učitelů v Petrof Gallery
6. 4. -10. 4. Velikonoční prázdniny
11. 4. Exkurze 5. tříd – Pražský hrad
11. 4. Třídní schůzka 4. B
12. 4. Předškolák
12. 4. Návštěva soudního líčení na OS – 6. A
12. 4. Internet pro seniory (5)
12. 4. Angličtina pro seniory Z (22)
13. 4. Angličtina pro seniory P (22)
14. 4. Akce ŠD – kino Centrál – Úžasný Mauric
14. 4. – 15. 4. Zápis do 1. tříd
17. 4. – 21. 4. Týden čtení
17. 4. Testy SCIO (5. A, 5. B) – český jazyk, anglický jazyk
17. 4. – 21. 4. Škola v přírodě 4. B (Zderaz, Proseč u Skutče)
17. 4. - 22. 4. Zájezd Velká Británie – vybraní žáci 7. – 9. tříd
17. 4. Okresní kolo biologické olympiády „C“ (účast 2 žáci)
17. 4. Pedagogická rada
18. 4. Informace pro rodiče (5. tř. schůzka)
18. 4. – 19. 4. Sběr papíru
19. 4. Turnaj ve vybíjené pro žáky 4. – 5. tříd (hala Třebeš)
19. 4. Internet pro seniory (6)
20. 4. Sběr pomerančové kůry (poslední)
25. 4. Dopravní výchova – 5. A
26. 4. Angličtina pro seniory Z (23)
26. 4. Exkurze do ČT Praha – 7. A, B
27. 4. Angličtina pro seniory P (23)
28. 4. Divadlo Drak 3. A, 3. B – To je andělení

 

Nástěnky na březen – V hlubině moře

1. 3. Beseda s MP – Bezpečné chování, 1. A
1. 3. Předškolák
1. 3. Angličtina pro seniory Z (17)
2. 3. Návštěva předškoláků z MŠ Kampanova
2. 3. Angličtina pro seniory P (17)
3. 3. Plavecký výcvik 2. třídy
3. 3. Poslední sběr baterií
5. 3. – 10. 3. LVK 7. tříd – Pec P. Sněžkou
6. 3. – 10. 3. Týden čtení
7. 3. Beseda s MP – Malý kriminalista, 2. A, O
7. 3. Recitační soutěž 1. stupně
8. 3. Beseda s MP – Malý kriminalista, 2. B
8. 3. Předškolák
8. 3. Angličtina pro seniory Z (18)
9. 3. Akce ŠD – Přednáška o houbách
9. 3. Angličtina pro seniory Z (18)
9. 3. Informativní schůzka Anglie
10. 3. Plavecký výcvik 2. třídy
10. 3. Návrat žáků z LVK
13. 3. Spolupráce s SOU HN – Výroba hudebních nástrojů – 8. A
13. 3. Školení pedag. sboru – Digitální kompetence
14. 3. Ovoce do škol
14. 3. Spolupráce v rámci ITI s SOU HN – Řezbaření a soustružení dřeva –
7. A, 7. B
15. 3. Exkurze do ČNB Praha – 8. A, B
15. 3. Předškolák
15. 3. Zahájení letního semestru Internetu pro seniory (1)
16. 3. Angličtina pro seniory P (19)
16. 3. Školská rada
17. 3. Plavecký výcvik 2. třídy
20. 3. Jeden svět na školách – promítání dokumentu + beseda 7. A, 7. B, 9. A, 9. B
20. 3. Plánovaná lyžařská školička – vybraní žáci 1. – 3. tříd
20. 3. Workshop pro žáky (zájezd do Velké Británie)
21. 3. Ukázka vojenské techniky pro 1. stupeň – před školou
22. 3. Den otevřených dveří – online (15 – 17 hodin)
22. 3. Recitační soutěž 2. stupeň
22. 3. Internet pro seniory (2)
22. 3. Předškolák
22. 3. Angličtina pro seniory Z (19)
23. 3. Sběr pomerančové a citronové kůry
23. 3. Angličtina pro seniory P (20)
27. 3. Dentální prevence 1. – 3. ročník
29. 3. Den otevřených dveří
29. 3. Předškolák – dílna pro rodiče s dětmi
29. 3. Soutěž ve čtenářské gramotnosti – finále
29. 3. Internet pro seniory (3)
29. 3. Angličtina pro seniory Z (20)
30. 3. Okresní kolo biologické olympiády – 2 žáci
30. 3. Angličtina pro seniory P (21)

Téma nástěnek na únor – Můj sport

 

1. 2. Návštěva muzea – 2. třídy
1. 2. Školní kolo biologické olympiády – kategorie C, D
1. 2. Angličtina pro seniory (14) – začátečníci
1. 2. Předškolák
2. 2. Návštěva TOBOGA JUMP – 2. třídy
2. 2. Beseda s MP – Šikana – 3. B
2. 2. Angličtina pro seniory (14) – pokročilí
3. 2. Pololetní prázdniny
6. 2.–10. 2. Týden čtení
6. 2. Školní kolo konverzace v Aj
8. 2. Klub předškoláků
8. 2. Angličtina pro seniory (15) - začátečníci
9. 2. Prezentiáda – městské kolo – účast 2 družstev
9. 2. Angličtina pro seniory (15) – pokročilí
10. 2. Plavecký výcvik – 2. A, 2. B, 2. O
13. 2.–19. 2. Jarní prázdniny
20. 2. Poprvé na hvězdárně – 2. tř.
21. 2. Ovoce do škol
21. 2. Masopust (15:30 – 17:30)
22. 2. Okresní kolo zeměpisné olympiády
22. 2. Předškolák
22. 2. Angličtina pro seniory (16) – začátečníci
23. 2. Sběr pomerančové kůry
23. 2. Angličtina pro seniory (16) – pokročilí
24. 2. Plavecký výcvik 2. A, 2. B, 2. O
28. 2. Beseda s MP – Bezpečné chování – 1. A, 1. O
28. 2. Přijímací zkoušky nanečisto

Téma nástěnek na leden – Zima

1. 1. Nový rok
1. 1. – 2. 1. Vánoční prázdniny
6. 1. Tříkrálová sbírka – 8. A, 8. B
10. 1. Informace o prospěchu a chování (16:00 – 18:00)
11. 1. Předškolák – zahájení
12. 1. Sběr pomerančové a citronové kůry
13. 1. Plavecký výcvik 2. A, 3. A
13. 1. – 14. 1. Volby – škola poskytuje volební místnost
16. 1. Okresní kolo dějepisné olympiády
16. 1. Klicperovo divadlo – Kytice – 9. A, 9. B
16. 1. - 20. 1. Lyžařský kurz (odpolední) pro 1. – 3. třídy
17. 1. Ovoce do škol
18. 1. Klub předškoláka
19. 1. Dopravní výchova (teoretická část) – 4. B
20. 1. Plavecký výcvik 2. třídy
20. 1. Zakončení Internetu pro seniory
23. 1. Dopravní výchova (teoretická část) – 5. A
23. 1. Předporady a pedagogická rada
24. 1. Dopravní výchova (teoretická část) – 5. B
25. 1. Dopravní výchova (teoretická část) - 4. A
25. 1. Klub předškoláka
26. 1. Beseda s Městskou policií – Šikana – 3. A
27. 1. Plavecký výcvik – 2. třídy
27. 1. - 28. 1. 2. kolo voleb
27. 1. 12. společenský večer školy
30. 1. Školní kolo zeměpisné olympiády
31. 1. Slavnostní předání vysvědčení v 1. třídách, ukončení 1. pololetí

 

Téma nástěnek na prosinec – Vánoční přání

1. 12. Generálka na koncert
1. 12. Workshop pro žáky 9. tříd na SPŠ stavební
1. 12. Angličtina pro seniory P (7)
2. 12. Koncert pro MŠ
5. 12. – 9. 12. Týden čtení
5. 12. 2. adventní setkání na 1. stupni
5. 12. Mikuláš na 1. stupni
5. 12. Školní kolo olympiády v českém jazyce
6. 12. Školní kolo dějepisné olympiády
6. 12. Vánoční koncert spojený s prodejní výstavou
7. 12. Projektový den v rámci ITI – Drátkování (4. tř. ZŠ Sever)
7. 12. Projektový den v rámci ITI – Jak se jmenují (5. tř. ZŠ Sever)
7. 12. Schůze OROS ve školní jídelně
7. 12. Internet pro seniory (8)
7. 12. Angličtina pro seniory Z (8)
8. 12. Angličtina pro seniory P (8)
9. 12. Exkurze na hvězdárnu – 5. A, 5. B
12. 12. 3. adventní setkání na 1. stupni
12. 12. Exkurze do závodu RAUTIS v Poniklé – 3. třídy
12. 12. Návštěva Úřadu práce – 9. B
13. 12. Ovoce do škol
13. 12. Okresní kolo Mladý chemik – účast 3 žáci
13. 12. Akce ŠD - Vánoční zoo – Dvůr Králové n. Labem
13. 12. Galerie Moderního umění – 6. A – Kolumbus jindy a dnes
14. 12. Návštěva Úřadu práce – 9. A
14. 12. Exkurze na zámek Loučeň – 4. tř.
14. 12. Projekt spolupráce 1. B + 9. A – Christmas
14. 12. Internet pro seniory (9)
14. 12. Angličtina pro seniory Z (9)
15. 12. Sběr pomerančové kůry
15. 12. Angličtina pro seniory P (9)
15. 12. Projektový den pro 6. třídu na ZŠ Sever
19. 12. 4. adventní setkání na 1. stupni
20. 12. Projekt pro žáky 1. stupně – Vesmírná stezka
20. 12. Internet pro seniory (10)
20. 12. Angličtina pro seniory Z (10)
22. 12. Angličtina pro seniory P (10)
23. 12. – 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny

Téma nástěnek na listopad – Podzim

1. 11. Studentský běh – účast žáků 6. – 9. tříd
2. 11. Slavnost Slabikáře v KMHK 1. A, 1. O (od 16 hodin), 1. B (od 17 hodin)
2. 11. Internet pro seniory (3)
2. 11. Angličtina pro seniory (3) – začátečníci
3. 11. Angličtina pro seniory (3) - pokročilí
7. 11. – 11. 11. Týden čtení
7. 11. Beseda s MP – „Přestupky, trestné činy“ – 8. A, 8. B
8. 11. Beseda s MP – „Kyberšikana“ – 6. A
9. 11. Beseda s MP – „Kyberšikana“ – 6. B
9. 11. Internet pro seniory (4)
9. 11. Angličtina pro seniory – začátečníci (4)
10. 11. Představení ve Filharmonii HK – Malý princ, 4. a 5. třídy
10. 11. Angličtina pro seniory – pokročilí (4)
10. 11. Oslavy sv. Martina na Jiráskově náměstí (od 17 hodin)
11. 11. Prezentace středních škol + zaměstnavatelů – pro žáky a rodiče v Aldisu
14. 11. Exkurze do ČSOB v HK , 9. B
14. 11. Pedagogická rada
15. 11. Ovoce do škol
15. 11. Beseda s MP – „Kyberšikana“ – 7. B
15. 11. Projektový den ve škole – Černobyl – 9. tř.
15. 11. Informace pro rodiče
16. 11. Beseda s MP – „Kyberšikana“ – 7. A
16. 11. Internet pro seniory (5)
16. 11. Angličtina pro seniory – začátečníci – (5)
17. 11. Státní svátek
23. 11. Internet pro seniory (6)
23. 11. Angličtina pro seniory – začátečníci (6)
24. 11. Angličtina proi seniory – pokročilí (5)
25. 11. Program ve Filharmonii HK – „Pozpívejme si, děti“ – 1. – 3. Třídy
28. 11. – 30. 11. Sbírka potřebným pro Diakonii (7:40 – 18:00 hodin)
29. 11. Exkurze do ČSOB – 9. A
29. 11. Vánoční exkurze – divadelní představení „Kouzelné Vánoce“ + návštěva svíčkárny v Šestajovicích – 1. a 2. třídy

3. 10. – 7. 10. Týden čtení
4. 10. Ovoce do škol
4. 10. Floorball school cup 2022, soutěž pro 1. – 3. třídy
5. 10. Akce ŠD – Kouzelník RENO
6. 10. Florbal kategorie IV. pro žáky 7. – 9. tříd
6. 10. Edukační program pro žáky 7. A a 7. B v Muzeu vých. Čech – Houby živé, jedlé i jedovaté
11. 10. Co jsme se už naučili – pro rodiče žáků 1. tříd
12. 10. Sběr kaštanů a žaludů
12. 10. Internet pro seniory (1)
13. 10. Angličtina pro seniory Z, P (1)
14. 10. Setkání kariérových poradců na ÚP
18. 10. Ovoce do škol
19. 10. Sběr kaštanů a žaludů
19. 10. Internet pro seniory (2)
19. 10. Angličtina pro seniory Z (2)
20. 10. Angličtina pro seniory P (2)
20. 10. Porada školního poradenského pracoviště
20. 10. Školská rada
24. 10.- 25. 10. Ředitelské volno
26. 10 – 27. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek – Den vzniku sam. Československého státu
31. 10. Halloween

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku, fotografování pedagogického sboru
5. 9. Porada pedag. pracovníků – práce s UA žáky
5. 9. – 9. 9. Týden čtení na I. stupni
6. 9. Nábor na florbal (1. – 5. třídy)
6. 9. Třídní schůzky (od 16:30 hodin)
6. 9. – 7. 9. Sběr papíru
8. 9. Bezpečné nábřeží 3. A, 3. B, 4. A, 5. A, 5. B
9. 9. Rozkapání očí u MUDr. Býmové – „oční“ děti
9. 9. Plavecký kemp – 3. třídy
12. 9. – 14. 9. Adaptační pobyt 3. A, 3. B – Hotel Pod Zvičinou
14. 9. Fotografování 1. tříd
14. 9. – 16. 9. Adaptační pobyt 6. A, 6. B – Hotel Pod Zvičinou
16. 9. Den pro Vás – SOU Vocelova – vybraní žáci 9. tříd
16. 9. Sběr baterií
16. 9. Plavecký kemp – 3. třídy
19. 9. Planeta 3000 – Magický Senegal – 6. - 9. třídy, vstupné 70 Kč
19. 9. Porada pedagogických pracovníků
20. 9. Ovoce do škol
23. 9. Plavecký kemp – 3. třídy
23. 9. – 24. 9. Volby do zastupitelstva
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti

 

Téma nástěnek – Kam letos na prázdniny

1. 6. Bezpečné město – nábřeží u soutoku
2. 6. Divadlo S+H Praha – 3. A, 3. B
3. 6. Plavání 2. B, 3. B
6. 6. – 10. 6. Týden čtení
7. 6. Akce ŠD – kino Centrál – 3. a 4. třídy (ŠD 5)
7. 6. Obhajoby závěrečných prací žáků 9. B a 9. A
8. 6. Do školy nanečisto – pro budoucí prvňáky
8. 6. Hradecké sportovní hry
9. 6. Hradecké sportovní hry
9. 6. Generálka na koncert
10. 6. Kemp – plavání 5. B
13. 6. Generálka koncert
14. 6. Ovoce do škol
14. 6. Informace pro rodiče (16:30 – 18:00 hodin)
14. 6. – 15. 6. Sběr papíru
15. 6. Závěrečný koncert školy – 16:00
17. 6. Kemp – plavání 4. B + 5. B
20. 6. Generálka na slavnostní zakončení šk. roku
20. 6. Pedagogická rada
22. 6. – 23. 6. Školní výlet 9. A, 9. B
22. 6. – 23. 6. Školní výlet 8. A, 8. B - Mostek
22. 6. Školní výlet 1. A, 1. B, 1. O – Potštejn, Častolovice
22. 6. Školní výlet 2. A, 2. B – Častolovice
23. 6. Školní výlet 6. A, 6. B – Prachovské skály
23. 6. Školní výlet – Pražský hrad 5. A, 5. B
24. 6. Hrajeme si hlavou – 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A, 8. A, 8. B
27. 6. Sportovní den 1., 2. třídy
27. 6. Odměnění nejlepších žáků
27. 6. Generálka na slavnostní zakončení šk. roku
28. 6. Filmové představení od 8:30 pro 1. stupeň, od 10:30 pro 2. stupeň
28. 6. Rozloučení s 9. třídami, pasování žáků 5. tříd – 16:30
29. 6. Sportovní den 1. a 2. stupeň
29. 6. Zájezd na představení Carmen do ND
30. 6. Ukončení školního roku, slavnostní předání vysvědčení

Téma nástěnek – Ohrožené druhy zvířat


1. 5. Svátek práce
2. 5. – 6. 5. Týden čtení
2. 5. Soutěž ve čtenářské gramotnosti – Aj 6. a 7. ročník
2. 5. Akce ŠD – čarodějnice
3. 5. Schůzka Rady sdružení
3. 5. Ovoce do škol
3. 5. Atletický čtyřboj ZŠ Štefcova, 6. a 7. ročník
4. 5. Soutěž ve čtenářské gramotnosti – Aj 8. a 9. ročník
6. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B, 4. B
6. 5. Akce ŠD – kino Bio Centrál – film Enconto
6. 5. Edukační program v muzeu – 6. A – „Spoušť plná života“
6. 5. Atletický čtyřboj, ZŠ Štefcova, 8. a 9. ročník
10. 5. Pohár rozhlasu – 8. a 9. ročník
11.5. Vybíjená 5. tříd
13. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B, 4. B
17. 5. Ovoce do škol
17. 5. Exkurze Vyšehrad – 4. A, 4. B
18. 5. Beseda s MP – Mladý motorista – 9. B
18. 5. Den s němčinou 15 žáků 6. A
19. 5. BiO – Krajské kolo – David Vojč
19. 5. Prokram v muzeu – „Cesta domů + UA“ – 5. A, 5. B
20. 5. Exkurze Praha - ČT + Národní muzeum – 7. třídy
23. 5. Termín odevzdání závěrečných prací žáků 9. tříd
23. 5. Fotografování žáků 6. B + 8. třídy
24. 5. Ovoce do škol
24. 5. Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
24. 5. – 27. 5. Cyklistický kurz pro žáky 8. tříd
25. 5. Fotografování tříd
27. 5. Plavecký výcvik 2. B, 3. B, 4. B
30. 5. – 3. 6. Škola v přírodě 4. A, 4. B, 5. A, 5. B
31. 5. Ovoce do škol

Téma nástěnek – Třídní ankety – můj oblíbený…

1. 4. Plavecký výcvik 1. B, 3. B, 4. B
4. 4. – 8. 4. Týden čtení
5. 4. Návštěva MŠ Březhrad v 1. A, 1. B
6. 4. Krajské finále v basketbalu dívek – účast 6 dívek 6. – 9. ročníku
6. 4. Klub předškoláka – Pohádkový zápis
8. 4. Plavecký výcvik 2. B, 3. B, 4. B
8. 4. – 9. 4. Zápis do 1. tříd
11. 4. Pedagogická rada

12. 4, - 13. 4. Sběr papíru
12. 4. Informace pro rodiče
12. 4. Ovoce do škol
12. 4. Okresní kolo matematické olympiády na ZŠ M. Horákové
14. 4. Velikonoční prázdniny
21. 4. Sběr pomerančové kůry
21. 4. Dopravní hřiště – 4. A, 4. B
22. 4. Plavecký výcvik 2. B, 3. B, 4. B
26. 4. Ovoce do škol
29. 4. Plavecký výcvik 2. B, 3. B, 4. B

Nástěnky na březen – Kam do přírody

1. 3. Masopust
2. 3. Ovoce do škol
2. 3. Okresní kolo Zeměpisné olympiády – on-line
2. 3. Předškolák
4. 3. Plavání 2. B, 3. B, 4. B
7. 3. – 11. 3. Týden čtení
7. 3. Beseda s MP – Kyberšikana – 7. B
8. 3. Beseda s MP – Malý kriminalista – 3. B
8. 3. Vydávání zápisových lístků – kabinet u TV
9. 3. Beseda s MP – Bezpečné chování – 2. A
9. 3. Beseda s MP – Bezpečné chování – 3. A
9. 3. Recitační soutěž 2. stupeň
9. 3. Předškolák
10. 3. Beseda s MP – Kyberšikana 7. A
10. 3. Exkurze do Recyklačního centra Pardubice – 1. Třídy
14. 3. Poznej svého psa – beseda pro ŠD č. 3, 4, 5
15. 3. Beseda s MP – Tvoje cesta načisto – 8. A
15. 3. Beseda s MP – Tvoje cesta načisto – 8. B
16. 3. Den otevřených dveří prezenčně i on-line
16. 3. Předškolák
15. 3. Ovoce do škol
17. 3. Školská rada
18. 3. Plavání 2. B, 3. B, 4. B
22. 3. Školní kolo recitační soutěže 1. Stupeň
22. 3. Okresní kolo dějepisné olympiády
23. 3. Předškolák
24. 3. Sběr pomerančové kůry
25. 3. Plavání 2. B, 3. B, 4. B
25. 3. Sběr baterií
28. 3. Okresní kolo Olympiády v ČJ
29. 3. Ovoce do škol
30. 3. Zeměpisná olympiáda – krajské kolo
30. 3. Předškolák

 

Téma nástěnek na únor – Cestování – moje oblíbená země

1. 2. Ovoce do škol
1. 2. Školní kolo Olympiády v českém jazyce
2. 2. Beseda s MP – 7. A - kybergrooming
2. 2. Školní kolo Biologické olympiády – kategorie C, D
3. 2. Beseda s MP - 7. B – kybergrooming
4. 2. Pololetní prázdniny
4. 2. Školení pedagogického sboru
7. 2. - 13. 2. Jarní prázdniny
14. 2. – 18. 2. Týden čtení
15. 2. Ovoce do škol
15. 2. Klub předškoláka 1. 16 – 16:30
17. 2. Sběr pomerančové kůry
18. 2. Koncert ve Filharmonii (Hradecké tajnosti) – 1. A, 1. B, 1. O
20. 2. – 25. 2. Lyžařský výcvikový kurz

Téma nástěnek na leden – Čím budu

1. 1. Nový rok
3. 1. – 7. 1. Týden čtení
3. 1. Testování žáků
4. 1. Ovoce do škol
4. 1. Mléko do škol
5. 1. Bezpečné chování – s MP – 1. A, 1. O
6. 1. Tříkrálová sbírka – účast žáků 8. A
6. 1. Testování žáků
7. 1. Bezpečné chování – s MP – 1. B
7. 1. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
10. 1. Dopravní výchova – s MP – 4. A, 4. B
10. 1. Testování
10. 1. Beseda na ÚP – 9. A
11. 1. Informace pro rodiče – on-line v systému SIRS
13. 1. Testování
13. 1. Sběr pomerančové kůry
14. 1. Beseda s MP – Malý kriminalista – 3. A
14. 1. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
17. 1. Testování
18. 1. Ovoce do škol
18. 1. Mléko do škol
21. 1. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
24. 1. Testování
24. 1. Beseda s MP – Elektronický svět – 5. A
24. 1. Pedagogická rada
25. 1. Návštěva galerie – Galerijní edukace – 8. A
26. 1. Beseda s MP – Elektronický svět 5. B
26. 1. Školní kolo konverzační soutěže v AJ

28. 1. Sběr baterií
31. 1. Testování
31. 1. Beseda s MP – Kyberšikana – 6. A
31. 1. Ukončení 1. pololetí, slavnostní předání vysvědčení v 1. třídách
31. 1. Uzávěrka přihlášek k závěrečným pracím

 

Téma nástěnek na prosinec – Vánoční pečení – recepty našich maminek

1. 12. Pythagoriáda
2. 12. Exkurze na hvězdárnu – 5. A, 5. B
2. 12. Exkurze 1. tříd do Svíčkárny v Šestajovicích
3. 12. Mikuláš na 1. stupni
6. 12. – 10. 12. Týden čtení
6. 12. Andělské poselství na 1. stupni (2. advent)
6. 12. Návštěva Úřadu práce – 9. A
9. 12. Exkurze 5. Tříd do Svíčkárny v Šestajovicích
9. 12. Akce ŠD – sestavování pohyblivých modelů z LEGA
10. 12. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
10. 12. Sběr baterií
13. 12. Návštěva Úřadu práce – 9. B
13. 12. Andělské poselství na 1. stupni (3. advent)
14. 12. Ovoce do škol
15. 12. Exkurze do Svíčkárny v Šestajovicích – 2. A, 2. B
16. 12. Sběr pomerančové kůry
17. 12. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
20. 12. Divadlo Drak – 2. A, 2. B – „Vyšla hvězda nad Betlémem“
20. 12. Andělské poselství na 1. stupni (4. advent)
21. 12. Divadlo Drak – 1. A, 1. B, 1. O – Vyšla hvězda nad Betlémem
23. 12.
– 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny

 

Téma nástěnek na listopad – Deset aktivit, při kterých používám PC a mobil

1. 11. – 5. 11. Týden čtení
2. 11. Ovoce do škol
3. 11. Školení pro pedagogy „Práce s chybou“
5. 11. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
9. 11. Slavnost Slabikáře v KMHK 1. A, 1. O (od 17 hodin), 1. B (od 16 hodin)
11.11. Exkurze na Hučák 5. A, 5. B
11. 11. Workshopy na ŠJ obchodu a služeb – 9. A, 9. B
11. 11. Oslavy svátku sv. Martina na Jiráskově náměstí (od 17 hodin)
11. 11. Sběr elektra a baterií
12. 11. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
15. 11, Pedagogická rada a předporady
16. 11. Ovoce do škol
17. 11. Státní svátek
23. 11. Informace pro rodiče (16:30 – 18 hodin)
23. 11. – 24. 11. Sběr papíru
25. 11. Sběr pomerančové kůry
26. 11. Já už to znám, už to umím … soutěž pro žáky 9. ročníku
26. 11. Plavecký výcvik – 2. A, 3. A, 3. B
30. 11. Ovoce do škol

1. 10. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
4. 10. – 5. 10. Týden čtení
5. 10. Ovoce do škol
5. 10. Udržitelnost ITI – 6. B ze ZŠ Sever v PC učebně
5. 10. Udržitelnost ITI – 6. třída v učebně Př na ZŠ Sever
6. 10. Mléko do škol
7. 10. Setkání VP na Úřadu práce HK
8. 10. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
8. 10. Udržitelnost ITI – 4. A ze ZŠ Sever v dílnách
8. 10. – 9. 10. Volby do PS Parlamentu ČR
11. 10. Udržitelnost ITI – 4. B ze ZŠ Sever v dílnách
12. 10. Co jsme se už naučili – 1. třídy
12. 10. Udržitelnost ITI - 6. tř. – F na ZŠ Sever
13. 10. Sběr kaštanů a žaludů
13. 10. Akce ŠD – Kouzelník RENO
13. 10. Den učitelů (Petrof Galery)
14. 10. Školská rada
15. 10. Sběr baterií
15. 10. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
19. 10. Ovoce do škol
20. 10. Mléko do škol
20. 10. Sběr kaštanů a žaludů
21. 10. Exkurze do Muzea VČ – Rudolf II. – 5. A, 5. B
22. 10. Plavecký výcvik 2. A, 3. A, 3. B
22. 10. Halloween
25. 10. – 26. 10. Ředitelské volno
27. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek
30. 10. Podzimní prázdniny

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku, fotografování pedagogického sboru
        Testování žáků 2. – 9. tříd
2. 9. Testování žáků 1. tříd
2. 9. Nábor na basket – p. Uhlíř
6. 9. – 10. 9. Týden čtení na 1. stupni
7. 9. – 8. 9. Sběr papíru
7. 9. Třídní schůzky ve všech třídách od 16:30 hodin
10. 9. Rozkapání očí u MUDr. Býmové – „oční“ děti
13. 9. – 15. 9. Adaptační pobyt 3. A, 6. B – Hotel p. Zvičinou, Dolní Brusnice
15. 9. – 17. 9. Adaptační pobyt 6. A, 6. B – Hotel p. Zvičinou, Dolní Brusnice
14. 9. Fotografování 1. tříd
17. 9. Den pro Vás pro vybrané žáky z 9. tříd na ZŠ Vocelova
20. 9. Provozní porada všech pedagogických pracovníků
20. 9. Planeta Země 5. – 9. třídy - Madagaskar
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti

Nahoru