Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

18. října se třídy V. A a V. B zúčastnily akce Zachraň život s Kryštůfkem, která probíhala v hradeckém Futuru.

Děti postupně navštívily 4 stanoviště, kde plnily různé úkoly a dostávaly za ně razítka. Seznámily se s činností a zázemím dispečinku záchranné služby a trénovaly na modelech účinnou resuscitaci. Dále si prohlédly přístroje v sanitce a dozvěděly se, k čemu slouží. Nakreslily soutěžní obrázek a nechyběl ani test ze znalostí první pomoci. Následovala sladká odměna v podobě vanilkové zmrzliny. Akce se vydařila a dětem se líbila. 

Dlouhým potleskem vestoje odměnili ve středu 5. října předplatitelé skupiny M komedii Figarova svatba v Klicperově divadle. Mezi abonenty se letos zařadilo i dvanáct žáků 7. a 8. tříd naší školy, na které ještě čekají představení  Kočičí hra, Netopýr, Čtyřlístek a Kráska a zvíře hostujícího pardubického divadla. Tak ať se líbí!

Ve středu 5. října 2016 zahajuje opět svoji činnost Klub předškoláka Sluníčko. Setkávat se budeme s dětmi vždy ve středu od 15:30 do 17:00 hodin. Cílem těchto setkání je připravit děti co nejlépe na vstup do školy a seznámit je s novým prostředím školy. Děti se seznamují formou hry se základy matematických představ, procvičují jemnou motoriku, učí se logopedické říkanky, poznávají první anglická slovíčka, hrají pohybové hry, rozvíjejí hudební cítění a pracují s interaktivní tabulí. V tomto školním roce jsou opět pro děti a jejich rodiče připraveny společné dílny. V listopadu Adventní dílna, v únoru se sejdeme v Keramické dílně a v březnu nás čeká Jarní tvoření. Těšíme se na Vás!

Třídy 5. A a 5. B postupně navštívily představení Divadla Drak Daidalos a Ikaros. Hra zavedla děti do starých řeckých bájí. Seznámily se s příběhem Daidala a Ikara zábavnou formou s humornými scénkami. Poznaly město Athény i ostrov Rhodos, různé vynálezy z tehdejší doby i počátky divadla. Představení bylo úspěšné a následovala po něm tvůrčí dílna, ve které se děti ještě blíže věnovaly postavám příběhu a zamyslely se nad celým dějem.

Chytrá a udržitelná mobilita – investice pro Evropu (motto letošního ročníku ekologických filmů v Hradci Králové k evropskému týdnu mobility). V pondělí 19. září 2016 navštívila třída 7. A, 7. B kino Bio Centrál. Promítalo se 9 krátkých filmů s ekologickou tematikou z fondu Ministerstva životního prostředí ČR a BESIPU. Promítání „Ozvěny Ekofilmu, ekologické filmy k Evropskému týdnu mobility 2016“, připravila Společnost pro trvale udržitelný život. Žáky hodně zaujal snímek pod názvem Starověké podmořské město – rozhovor dítěte s biologem, který mu představuje moře a jeho obyvatele a přirovnává jej k přeplněným městům. Kladný ohlas si zasloužil krátký animovaný snímek o devastujícím dopadu výstavby silnice na přírodu a její obyvatele a dále humorné příhody ze života nepříliš ekologicky smýšlejícího úředníka (kreslený film). 22. 9. = den bez aut (do školy a do práce pojďme pěšky!)                                               

Mgr. Lenka Roubalová

Ve dnech 14. - 16. září 2016 vyrazili žáci 6. ročníku se svými třídními učiteli na adaptační pobyt. Jejich základnou se stal areál Na Hrádku v Orlických horách. Šesťáci pracovali se svými novými třídními a s metodičkou prevence sociálně patologických jevů. Tvořili třídní pravidla, určovali své silné stránky, učili se pracovat v kolektivu i prosazovat svůj individuální názor. Díky krásnému počasí byl dostatek času i na pěší vycházky do okolí a sportovní aktivity v okolí penzionu. Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli hodnotnými dary a umožnili tak ocenit práci dětí, výsledky soutěží či bodování pokojů.

Všichni žáci I. stupně mají možnost zakoupení dotovaného mléka, případně mléčných výrobků v projektu Školní mléko do škol. Letos dostávají nové karty všichni žáci I. stupně na škole. Současně funguje akce - první mléko zdarma. Bližší informace najdete na www.happysnack.cz. Distribuci karet má na starosti paní Rousková, vedoucí školní jídelny.

Nahoru