Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

1. stupeň

Nejvíce přinesla třída 3. B (6,30 kg), na druhém místě 2. B (4,73 kg), na třetím místě 3. A (3,82 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 1. A (2,18 kg),2. třída 5. A (1,80 kg), 3. třída 3. A (1,73 kg).

2. stupeň

Nejvíce přinesla třída 8. B (15,38 kg), na druhém místě 6. A (10,03 kg), na třetím místě 9. A (6,10 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 6. A (2,42 kg), 2. třída 9. A (1,29 kg), 3. třída 8. B (1,16 kg).

Děkujeme za pomoc žákům ze 6. A a 6. B.

Dne 4. 5. 2017 se v Hradci Králové uskutečnila dopravní soutěž, které se zúčastnila i naše škola. Z  třinácti zúčastněných družstev se žáci 7. tříd umístili na krásném 6. místě. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

„V Anglii se mi moc líbilo. Byl jsem tam od 24. 4. do 29. 4. Nejhezčí bylo London Eye (vysoké 135 metrů, do jedné kabinky se vejde až 20 lidí) a Big Ben (vysoký 96,3 metrů). Viděli jsme Tower Bridge, okurku (tak se nazývá jeden z mrakodrapů), Greenwichský park a tam jsem překročil nultý poledník. Jednu nohu jsem měl na východě a druhou na západě. Šli jsme také kolem Downing street, kde bydlí v čísle 10 premiér. V čísle 11 bydlí ministr financí, tento dům je luxusnější a obýval jej Tony Blair, když byl premiérem, protože měl velkou rodinu a do čísla 10 by se nevešli. BYLO TO SUPER!“ Tak to byly zážitky jednoho z žáků...

Blahopřejeme úspěšným řešitelům Matematického korespondenčního semináře pro 4. - 5. ročník, který probíhal v 5 kolech od října do dubna. Z naší školy se nejlépe umístila Patricie Labuťová ze 4. B na 9. místě z 228 účastníků. Svatopluk Kněžour z 5. B se umístil na 24. - 27. místě a Jakub Kábrt z 5. B na 29. místě.

O Jiráskových sadech se často mluví jako o nejkrásnějším parku města. Velký vliv na toto tvrzení má jejich poloha, přímo na soutoku řek Labe a Orlice.

Poslední sběr kůry v tomto školním roce proběhne ve čtvrtek 20. dubna v době od 7:00 do 7:50 hodin. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Děkujeme.

1. stupeň

Nejvíce přinesla třída 1. A (7,87 kg), na druhém místě 2. B (5,84 kg), na třetím místě 1. B (4,45 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 1. A (2,07 kg), 2. třída 5. A (1,64 kg), 3. třída 3. A (1,52 kg).

2. stupeň

Nejvíce přinesla třída 8. A (5,53 kg), na druhém místě 6. A (4,97 kg), na třetím místě 7. A (4,40 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 6. A (2,05 kg), 2. třída 9. A (1,04 kg), 3. třída 7. B (0,94 kg).

Děkujeme za pomoc žákům ze 7. A a 7. B.

 

 

V úterý 4. 4. navštívili žáci třetích a čtvrtých tříd Adalbertinum, kde zhlédli divadelní hru Staré pověsti české. 

Na skok do pravěku vyrazili v úterý 28. března 2017 žáci 6. ročníku. Akční dopoledne prožili v Archeoparku pravěku ve Všestarech.Teorii mají v malíku z hodin dějepisu, tady si vyzkoušeli pravěký život na vlastní kůži. Řemeslníci vyráběli přívěsek z mušlí a oblékali oděvy pravěkých lidí, zemědělci okopávali políčko, opékali hady z těsta a jedli vlastnoručně uvařenou kaši s jablky a ořechy, lovci házeli oštěpem a prakem na kance, stříleli z luku do terče a potěžkávali kamenné palice i bronzové sekeromlaty. Nádherně svítilo sluníčko, ale všichni se shodli, že by v pravěku žít nechtěli :-).

 

V pondělí 13. 3. proběhl ve čtvrtých třídách vzdělávací program na téma zdravá výživa. 

Dne 3. 3. 2017 se žáci osmých tříd zúčastnili exkurze do České národní banky v Praze na výstavu s názvem Lidé a peníze.

Pěknou vzpomínku na proběhlý masopust nám připravil pan Kamil Klembara. Děkujeme velice a pro všechny zúčastněné zasíláme odkaz: https://www.zonerama.com/klemba/7607

V úterý 28. února jsme se společně sešli před budovou školy. Po úvodním seznámení se zvyky a tradicemi masopustu a nezbytném povolení k jeho konání se náš masopustní průvod vydal do okolí školy. Nechyběly tradiční masky jako laufr, turci, medvěd, žid, smrtka, kůň, ženich s nevěstou, masky řemesel i malý kominíček. Po návratu do školy jsme pokračovali tancem a soutěžemi ve školní jídelně. Líbilo se nám taneční vystoupení našich spolužáků i představování masek. Nejlepší masky byly na závěr vyhlášeny a odměněny. Odpoledne se nám vydařilo.

absolvují žáci čtyř základních škol (Nový Hradec Králové, Bezručova, Milady Horákové a Jiráskovo nám.) ve středu 1. 3. 2017 od 9 hodin. Cílem je zkusit si přijímačky v cizím prostřední (naši žáci půjdou na Nový Hradec Králové, žáci z Bezručky půjdou na ZŠ M. Horákové) za obdobných podmínek jako na skutečné střední škole. Protože je opravdové přijímací zkoušky čekají za přibližně 6 týdnů, budou mít možnost doplnit si ještě případné mezery, které právě při těchto zkouškách odhalí. Držíme jim palce, ať těch děr není moc!

V pátek 24. 2. 2017 se konalo smutné loučení s Niklovým vrchem. Ještě jsme se stihli zúčastnit závodu ve slalomu a také běžeckého závodu v maskách, kde ti nejlepší byli náležitě odměněni. Pro dobrovolníky bylo připraveno noční lyžování a ani o diskotéku nikdo nepřišel. A i když nám počasí opravdu moc nepřálo, tak podstatné je, že Sněženky a Machři si lyžařský kurz 2017 náležitě užili.

Nahoru