Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Ve čtvrtek 21.12. vyrazil v odpoledních hodinách pěvecký sbor potěšit seniory do domova U Biřičky na Novém Hradci Králové. Kromě zpěvu vánočních písní a koled jsme jim rozdali i drobné dárky od dětí z naší školy a knihy ze školní sbírky. Dětem se podařilo vykouzlit seniorům úsměv na rtech a za svůj povedený výkon sklidili zasloužený potlesk a slova díků.

Poslední hodinu pracovních činností před Vánocemi, se v kuchyňce sešly obě poloviny 5. B se svými vyučujícími. Páťáci si přinesli svoje hrnečky roztodivných i roztomilých tvarů a barev, v kterých pak popíjeli teplý čaj. Nechyběla ochutnávka vánočního cukroví z domova. Někteří si dodělávali skleněné vánoční svícny z minula, jiní si zkusili vykrajovat do těsta různé tvary formičkami anebo zdobili pomyslné perníčky na papíře pastelkami. Dobrou náladu podpořily i koledy, především Vánoce, Vánoce přicházejí, tu si od srdce zpívala celá třída unisono.

Tak tedy, šťastné a veselé!


Mgr. Martin Kirš a Mgr. Sára Rozínková

Uzavíráme dvouměsíční vánoční projekt. Od října do prosince probíhala v rámci anglického jazyka projektová výuka  napříč šestým a devátým ročníkem. Projekt byl zadán na téma Christmas Around the World – find out how Christmas Traditions and how Christmas is celebrated in lots of different countries. Žáci pracovali v 8 skupinách napříč ročníky po dobu 8 vyučovacích hodin. Cílem projektu bylo prohloubení znalostí cizího jazyka a propojení mezipředmětových vztahů. Celý projekt byl průběžně dokumentován a bude prezentován spolužákům:-)

Mgr. Jana Volfová, Mgr. Alena Machová a Mgr. Jana Matoušková

Potkali jste někdy několik desítek dvojčat na jednom místě?

My ano, u nás ve škole! Den dvojčat se vyvedl! Spolužáci to pojali velmi originálně. Udivilo mě, že jsme mohli vidět i učitele ve stejném oblečení.

žákovský parlament, Matěj Sochor (6.A)

Akce byla povedená, potkal jsem i trojčata! Bylo vtipné vidět dva kamarády, kteří mají stejné oblečení přitom vzhledově vypadají úplně jinak.

žákovský parlament, Štěpán Vondráček (6.B)

V úterý 12.12. proběhl tradiční vánoční koncert základní školy, tentokrát ovšem poprvé netradiční formou na prostranství Jiráskova náměstí před budovou školy. V 16:30 celý podvečerní program setkání zahájila mateřská škola z Březhradu svým krásným vystoupením, během něhož nám děti uvařily Vánoce. O malou chvíli později následovaly písně žáků 1. stupně, které každého dozajista naladily na vánoční notu. Celý program zakončil pěvecký sbor, ke kterému se v závěru přidala 4.A a někteří žáci 2. stupně a společně uzavřeli podvečer. V průběhu celé akce si mohli zájemci zakoupit výrobky našich žáků na prodejní výstavě, zapojit se ve vestibulu školy do tvorby v dílničkách, ozdobit si školní vánoční stromek nebo se posilnit u stánku s občerstvením. Výtěžek z celého odpoledne bude věnován na dobročinné účely. Doufáme, že si všichni Vánoce s Jiráskem užili a nasáli trochu vánoční atmosféry.

Dne 13. 12. měli žáci jedinečnou příležitost se setkat s rodilým mluvčím a konverzovat v angličtině. Pétur Ingvi Gunnarsson pochází z Islandu, nyní žije s rodinou v České republice. Měli jsme možnost dozvědět se zajímavé věci o Islandu, tamní kultuře, sopkách, počasí, polární záři a dalších věcech. Žáci se aktivně zapojili do diskuze a měli různé dotazy na našeho hosta. Budeme se těšit na příští setkání a společné aktivity v hodinách anglického jazyka.

Mgr. Alena Machová a  Mgr. Jana Volfová

Vážení strávníci,

z provozních důvodů bude ve čtvrtek a pátek (14. a 15. 12.) ve školní jídelně vydáván pouze oběd č. 1. Předem se omlouváme za komplikace.

V pátek 8.12. vyrazily 4. třídy na vánoční exkurzi na zámek Loučeň, kde se seznámily s různými zvyky a tradicemi nejenom u nás, ale i ve světě. Prvky exkurze byly řazeny abecedně, např. A - advent, B - Betlém atd. Provázel nás skvělý pan původce, který je zároveň i kastelánem zámku, byl vtipný a zároveň věděl spoustu informací. Nakonec jsme si před odjezdem domů ozdobili perníček a dali si teplý čaj.

Ve středu 10. ledna 2024 opět zahájí svoji činnost Klub předškoláka Sluníčko. Budeme se s dětmi scházet vždy ve středu od 15:30 do 16:30 hodin. Není třeba se přihlašovat. Těší se na Vás paní učitelky z prvních a druhých tříd.

 Mgr. Lenka Erberová

První prosincový den se za hojné účasti žáků 8. a 9. tříd konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Se záludnými mluvnickými úlohami a slohem na téma Poprvé sám/sama se nejlépe vypořádala Monika Pongová ze třídy 8. B. Druhou příčku obsadila Anna Kasalová z 9. B. Obě dívky postupují do okresního kola. Třetí místo patří Gabriele Soukupové a Natálii Páralové (obě 9. B). Vítězkám gratulujeme a všem děkujeme za účast a snahu.

 

Jana Šebestová a Martin Kirš

 

V družině proběhla oblíbená akce ČERTÍ ŠKOLA, podrobnosti si přečtěte v záložce školní družina a více fotek z akce najdete na Facebooku naší školy.
 
Simona Vojčová
 

Minulý pátek jsme odstartovali náš adventní kalendář dnem 1.12. akcí ‘‘Den bez batohů‘‘.

Účelem bylo vzít si učení do čehokoli kromě vaší běžné tašky nebo aktovky. Do akce se zapojily děti jak z druhého, tak i z prvního stupně. Všechny nápady byly velice kreativní a ti nejoriginálnější byli odměněni.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na to, do kterých dalších výzev se zapojíte.

Monika Pongová (8.B), žákovský parlament

Ve středu 29. 11. proběhlo školní kolo Prezentiády. Úkolem soutěžících bylo poměřit své prezentační schopnosti na téma: Umělá inteligence – máme se těšit, nebo bát?

Vítězem školního kola se stal tým ve složení: Emma Theodora Virtová (8.A) a Barbora Hakenová (8.A). Naše vítězky postupují do městského kola a svou prezentaci předvedou v Knihovně města Hradce Králové po novém roce. Tentokrát budou soutěžit s vítězi ostatních hradeckých škol. Gratulujeme a držíme palce v městském kole!

Všem účinkujícím moc děkujeme za jejich odvahu přednést svůj názor a postoj k umělé inteligenci.

Jmenovitě:             Josef Mázl (7.B) a Jan Černý (8.A)

                              Monika Pongová (8.B), Viktorie Janouchová (8.B) a Daniela Tučková (8.B)

                              Šimon Novotný (9.A) a Klára Kalkantová (9.A)

Mgr. Sára Rozínková

Škola Prointepo pořádala výtvarnou soutěž s názvem Houby, houby, houbičky. Žáci naší školy se nejen zapojili, ale také se velmi dobře umístili. V soutěži kolektivů obsadili žáci 6. B 5. A první druhé místo.  V kategorii starších žáků obsadila Kristýna Sauerová ze třídy 7. B druhé místo Dariia Ivashchenko ze 7. A třetí místo. Zvláštní ocenění získal Tomáš Krahulec ze 7. B. Blahopřejeme! Všem, kteří se do soutěže zapojili, patří velký dík nejen náš ale také od organizátorů z Prointepa. Svými výtvarnými díly jste udělali radost nám dospělým a hlavně dětem z Prointepa. A to je přeci fajn pocit, že? 😉                   Mgr. Kateřina Rothová

h1 h4

h2 h3

Nahoru