Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Po minulém roce, kdy jsme se namlsali čerstvě napadlým sněhem na začátku března, jsme letos před odjezdem na lyžařský výcvik naopak trnuli a kontrolovali webové kamery, výšku sněhu a předpověď počasí. Vše se nakonec sešlo v náš prospěch, a tak jsme od neděle 3. 3. do pátku 8. 3. aktivně strávili čas v Peci pod Sněžkou. Jako ubytování nám znovu posloužila bouda Na Muldě, ze které za běžných podmínek dojedeme na lyžích rovnou na přilehlé sjezdovky. Tady se nám výcvik oproti minulému roku lišil nejvíce, museli jsme každý den chodit s lyžemi na ramenou a přiblížit se na svah pěšky. Celá naše skupina účastníků však byla odolná a na samotný výcvik na lyžích to nemělo vliv. Během kurzu jsme zažili měknoucí sjezdovky, ale i celý den zmrzlé svahy, o to přínosnější to bylo pro výuku. Ve zbylém čase jsme nezaháleli a prochodili jsme snad všechny přilehlé kopce a dostali jsme se dokonce až na Černou horu. Po večerech se soutěžilo, tancovalo, přednášelo a tužil se kolektiv. Bez úrazu a s novými zážitky jsme pak lyžaře předali v pátek rodičům.

Mgr. Karel Nývlt, Mgr. Petr Miksánek, Mgr. Michaela Staffová a Zdeňka Krušinová

"Bota, která sedí jednomu, tlačí druhého; neexistuje recept na život, který by vyhovoval všem."

(Carl Gustav Jung)

 

Dětské oddělení U Velryby Knihovny města Hradce Králové vyhlásilo literární a výtvarnou soutěž nazvanou Čím vším prošly moje boty. Příběhy svých bot ztvárnili slovem či obrazem i někteří žáci naší školy. A dařilo se jim! V literární soutěži obsadila krásné třetí místo Anežka Boukalová ze 7. A a na skvělou druhou příčku dosáhl Kristián Klimeš (rovněž 7. A). Ve výtvarné části byly mezi nejlepšími oceněny Adina Matoulková z 9. B a Dariia Ivashchenko ze 7. A. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili, a vítězům gratulujeme.

 

Mgr. Jana Šebestová, Mgr. Lenka Roubalová

Velryba 1   Velryba 3Velryba 2  Velryba 4

V úterý 5. března 2024 se vydali žáci devátého ročníku na prohlídku Valdštejnského paláce v Praze. Prošli si reprezentační prostory Senátu Parlamentu České republiky a pod vedením senátora a královéhradeckého hejtmana Martina Červíčka usedli do senátorských lavic v někdejší valdštejnské konírně (dnes Jednacím sále Senátu) a aktivně si na vlastní kůži vyzkoušeli průběh projednávání fiktivního návrhu zákona. Učivo občanské výchovy tak bylo v autentických místech rázem názornější a uchopitelnější.

Cestou přes Staré Město na Malou Stranu zároveň spatřili řadu historických staveb, o kterých se učili v hodinách zeměpisu (Národní muzeum, Stavovské divadlo, Staroměstskou radnici s orlojem, Rudolfinum, Pražský hrad, Národní divadlo, Kramářovu vilu a další).

Mgr. Petr Stehno a Mgr. Jana Volfová

Ve středu 28. února 2024 proběhlo na naší škole okresní kolo Zeměpisné olympiády. Soutěžící řešili úkoly s atlasy světa, psali písemný test geografických znalostí a na závěr se potýkali s praktickou částí se zaměřením na kartografii a aktuální globální témata.

Úspěšnými řešiteli byli Matěj Sochor ze 6.A a Ema Halvová ze 7.B.

 

Kompletní výsledková listina je ke stažení na krajských stránkách s přehledem soutěží - dole soubory a odkazy/výsledková listina:

- kategorie A (6. ročník): zde

- kategorie B (7. ročník): zde

- kategorie C (8.a 9. ročník)  zde

 

Mgr. Petr Stehno

Před jarními prázdninami se žákyně osmých tříd Emma Theodora Virtová, Barbora Hakenová a Monika Pongová zúčastnily městského kola Prezentiády 2024 v Knihovně města Hradce Králové, letos na téma „Umělá inteligence – máme se těšit, nebo se bát?“. Naši školu reprezentovaly jako tým Evoluce a i přes nepřízeň techniky obsadily úžasné 3. místo! Porota ocenila neotřelé nápady v powerpointové prezentaci, svěží dialogy optimistky a pesimistky i rétorické schopnosti moderátorky, ale také schopnost improvizace týmu ve chvílích, kdy se ne všechno dařilo podle plánu. To je vlastně to hlavní, proč jsem na dívky tolik pyšný. A jak soutěžní den vnímala Barča, členka týmu? „Získané třetí místo je pro mě osobně velkým úspěchem. Celý den strávený v knihovně byl náročný a za mě stresující. Pan učitel nám byl velkou oporou a fandil nám až do konce. Vzhledem k mnohým technickým chybám moje role pesimistky se zdála dosti reálná. Ale i tak jsme zachovaly chladnou hlavu a zvládly jsme to výborně.“

Mgr. Martin Kirš

V pátek 16.2. před jarními prázdninami vyrazila 4.A na workshop s názvem Na zkoušku divadelním scénografem do umělěckého ateliéru Klicperova divadla. Všichni moc hezky pracovali a spolupracovali a program si užili. Jak se jim scény z pohádky Tři oříšky pro Popelku povedly, můžete posoudit na výstavě před naší třídou.

Dne 6. 2. se konalo okresní kolo anglické olympiády na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové. Soutěžilo se ve 2. kategoriích, kategorie I. byla pro žáky  6. - 7. ročníků a kategorie II. patřila žákům 8. - 9. ročníků. Soutěž se skládala ze dvou částí - písemné a ústní. Naši školu úspěšně reprezentoval Jan Černý z 8. A a mezi dalšími 13 soutěžícími se umístil na krásném 5. místě.

Blahopřejeme:)

                                                                                                                                                Mgr. Alena Machová

 

V tomto ročníku Biologické olympiády se žáci pohybovali v říčních nivách českých řek, které daly vzniknout lužním lesům. Seznámili se s prostředím, které je nezbytné pro mnohé specializované druhy rostlin, živočichů a hub. Poznali biodiverzitu lužních lesů, která je často přirovnávána k druhové rozmnanitosti deštných lesů. Lužním lesem prošli postupně od jara až do zimy a zaměřili se na to, co je pro jednotlivá roční období typické.

Školní kolo soutěže proběhlo ve středu 7. 2. 2024 a žáky opět čekala část testová a poznávací. Bohužel, pro velkou nemocnost, se někteří žáci nemohli zúčastnit. Ale i přesto všem nadšencům Biologie a přírody fandíme a přejeme hodně úspěchů!    

Výsledky kategorie D (6., 7. třídy):

1. místo – Tomáš Krahulec, 7. B – 83,9% úspěšnost (úspěšný řešitel)

2. místo – Pavel Krejčíř, 7. B - 64,88% úspěšnost (řešitel)

 

Výsledky kategorie C (8., 9. třídy):

1. místo – Laura Stojanová, 8. A – 87,64% úspěšnost (úspěšný řešitel) 

2. místo – Adina Matoulková, 9. B – 62,35% úspěšnost (řešitel)

3. místo – Laura Klimešová, 9. B – 57,64% úspěšnost (řešitel)

 

Mgr. Lenka Roubalová, Mgr. Sára Rozínková (předmětová komise Př)

Žáci 5. tříd navštívili 18. ledna Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové, kde se zúčastnili programu Sluneční soustavou. Nejprve v planetáriu pozorovali denní i noční oblohu, spatřili různá souhvězdí a virtuálně se proletěli Sluneční soustavou. Některé objekty sledovali podrobněji a nakonec "vylétli" ze Sluneční soustavy dále do vesmíru. Následoval film Kosmické srážky, kde se seznámili s možnou příčinou zániku dinosaurů. Na hvězdárně navštívili kupoli s dalekohledem, kvůli nepříznivému počasí však nebylo pozorování dalekohledem možné. Na modelu si zopakovali znalosti z přírodovědy o střídání dne a noci, pohybu Měsíce kolem Země a Země kolem Slunce. Exkurze byla poutavým zážitkem, na který budeme vzpomínat.

                                                                                                                                                  Mgr. Daniela Pávová

 

Basic Lingua“ je soutěžní projekt, ve kterém si mohou žáci základních škol rozvíjet a měřit své jazykové dovednosti a kompetence v anglickém jazyce prostřednictvím renomovaných mezinárodních testů a zkoušek (Cambridge). Soutěž probíhá ve více krajích České republiky. V Královéhradeckém kraji ji pořádá První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové.

Naši školu reprezentoval Jan Černý v kategorii 8. a 9. ročníků a Anna Reichlová v kategorii 6. a 7. ročníků. Honza skončil na 9. místě a Anička se umístila na krásném 6. místě.

Soutěžícím blahopřejeme:)

                                                                            Mgr. Alena Machová, Mgr. Jana Volfová a Mgr. Jana Matoušková

Dne 9. 1. 2024 se žáci devátých ročníků vydali prozkoumat svět financí v praxi – navštívili pobočku ČSOB v Hradci Králové.

Exkurze byla rozdělena do dvou částí. Nejprve byly žákům ukázany interiéry, jelikož se jedná o jednu  z nejekologičtějších kancelářských budov v České republice. Žáci navštívili zasedací a společenské místnosti, podívali se do callcentra. Součástí prohlídky bylo také představení technologií a dalších zajímavých benefitů, které jsou pro zaměstnance k dispozici.  

Hlavní část programu tvořila přednáška. Hned na úvod padla například otázka: „Co byste dělali, kdybyste na účtu měli 20 miliónů?“ Naši deváťáci se nenechali zahanbit a vymysleli spoustu možností, jak hospodařit s takovýmto množstvím peněz. Odměnou za jejich snahu byly různé dárečky, které v průběhu akce obdrželi.

Děkujeme paní Evě Vízkové a jejím kolegům za to, že si na nás udělali čas a těšíme se na další spolupráce.

 

Mgr. Michaela Zlatová a Mgr. Karel Nývlt

Přihlašovat žáky na kroužky na 2. pololetí můžete zde.

Stejně jako v loňském školním roce proběhnou i letos v Hradci Králové přijímačky nanečisto. Žáci 9. ročníků si tak budou moci vyzkoušet test z matematiky a českého jazyka a porovnat tak svoje vědomosti s žáky ostatních hradeckých škol.  

Mgr. Kristina Polanská, Mgr. Jana Šebestová

pzk 800

Ve středu 4. ledna 2024 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. 35 druhostupňových zájemců o geografii se utkalo v tradičním dvojboji - práci s atlasem světa a testu zeměpisných znalostí. Nejlepšími ve svých kategoriích byli Matěj Sochor a Antonín Čížek (oba 6.A), Ema Halvová (7.B) a Kristián Klimeš (7.A) a mezi nejstaršími Jakub Louda a Tobias Vais (oba 8.A). Tito žáci postupují do okresního kola, které proběhne na naší škole 28. února letošního roku. Gratulujeme!

Úspěšnými řešiteli byli také:

6.B - Josef Burka

8.A - Jan Černý, Jiří Vogl, Miroslav Yurko

9.A - Jakub Bažant

9.B - Tomáš Kubík, Natálie Páralová, Tomáš Hrnčíř, Anna Kasalová, Adina Matoulková, Jakub Ferbas

 

Děkujeme všem soutěžícím za účast ve školním kole olympiády a reprezentantům přejeme v okresním kole mnoho štěstí.

Mgr. Petr Stehno 

V pondělí 8. 1. budou probíhat informace pro rodiče o prospěchu a chování za první pololetí. Na prvním stupni bude možné se sejít s vyučujícími od 15:30 do 16:30, na druhém stupni od 16:00 do 17:00.

Nahoru