Vážení rodiče,

rozhodnutí o přijetí již není zasíláno, ale je oznámeno

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí ve vitríně školy

  • a na webových stránkách školy www.zsjirasek.cz - zde

  • Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. 

    V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

    Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

     

Nahoru