Zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 se bude konat 7. a 8. dubna 2017 podle stanovených kritérií. Přehled spádových obvodů naleznete zde

V letošním školním roce budou mít rodiče možnost podat přihlášku  do základní školy od 1. dubna  elektronicky na adrese https://sirs.cz/1-14.htm 


Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


MŠMT na svých stránkách zveřejnilo: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce.

Nahoru