Klub předškoláků je určen budoucím prvňáčkům, kteří mají šanci seznámit se  hravou formou  s novým prostředím školy. Rodiče mají možnost poznat své dítě při různých činnostech v kolektivu vrstevníků a mohou také získat náměty pro přípravu dítěte na vstup do školy. Zařazujeme i dílny pro rodiče s dětmi.

Cílem a smyslem Klubu předškoláků je:

 • metodou dobrého startu připravit děti co nejlépe na vstup do školy
 • umožnit dětem seznámit se svými budoucími spolužáky
 • postupně budoucí školáky seznámit s novým prostředím školy
 • rodičům poskytnout  náměty pro přípravu jejich dítěte na vstup do školy
 • učitelky využijí společných setkání k  poznání svých budoucích žáků

Co je obsahem a náplní Klubu předškoláka?

 • pod vedením zkušených učitelek jsou připraveny hry se cviky na rozvoj hrubé i jemné  motoriky, cviky na uvolňování ruky
 • děti si upevní správné držení tužky při kreslení a malování
 • děti se naučí nové logopedické říkanky
 • paní učitelky budou rozvíjet hudební cítění dětí při zpívání a rytmických cvičeních
 • pozornost bude věnována jazykové výchově
 • děti získají základní matematické představy
 • děti se seznámí se základy angličtiny

 

 

Nahoru