Pravidla pro přijímání žáků do 1. třídy základní školy pro školní rok 2023/2024

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166, příspěvková organizace zřizovaná statutárním městem Hradec Králové, v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 písm. a) zákona 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, po dohodě se zřizovatelem školy, pravidla pro přijímání žáků do 1. tříd základní školy pro školní rok 2023/2024, podle kterých budou přednostně přijaty:

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd základní školy pro školní rok 2023/2024, podle kterých budou přednostně přijaty:
1. Celkový počet tříd a žáků do prvního ročníku stanovených s ohledem na prostorové a technické zázemí školy jsou dvě běžné a jedna oční třída s maximálním počtem 62 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16, odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.
2. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:
a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2023/2024 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,
b) dále pak sourozenci dětí, kteří ve školním roce 2023/2024 pokračují v předškolním vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost organizace vykonává,
c) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním.

Do školského obvodu ZŠ Jiráskovo náměstí patří ulice:

Boženy Němcové, Březhradská, Červený Dvůr, Dykova (od ulice Bezručova po ulici Poděbradova), Erbenova, Fibichova, Foersterova, Grégrovo náměstí, Habrmanova (od ulice Poděbradova po ulici Pavla Hanuše), Hálkova, Horova (od ulice Jiřího Purkyně po ulici Pavla Hanuše), Hybešova, Ivana Olbrachta, Jiřího Purkyně, Jasmínová, Jiráskovo náměstí, K Potoku, Karolíny Světlé, Kuklenská, Mařákova, Nový Březhrad, Obvodní, Opatovická, Pavla Hanuše, Poděbradova, Poštovní, Raisova, Rubešova, Sedláčkova, Sokolovská, Sovova, Šeříková, Šmeralova, Třebízského, Turinského, U Hřiště, U Lesíka, U Náhonu, U Zvoničky, Vydrova, Wintrova, Zahrádkářská osada Hradečan, Zahrádkářská osada Mír, Zeyerova

Vzhledem k počtu předpokládaných dětí do 1. třídy z našeho školského obvodu můžeme přijmout i žáky z jiných školských obvodů.

 

Hradec Králové 15. 3. 2023

Mgr. Alena Hradílková ředitelka školy

 

Nahoru