Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

Donedávna nebyla možnost s žáky prvního stupně vyjet na atletické závody. Letos se ovšem naskytla možnost zúčastnit se nově vzniklé souteže Atletický trojboj pro žáky 4.–5. ročníků. Nabídky jsme využili a vydali se soutěžit se dvěma družstvy. Podmínkou bylo utvoření družstev složených ze dvou chlapců a dvou dívek. O akci byl velký zájem a celkem se sešlo 21 týmů. Přes ostrou konkurenci  atletů se družstvu 5. A ve složení Boukal V., Ježková B., Karel J. a Linková A. povedlo umístit na celkovém 4. místě. Dívky podaly individuálně jedny z nejlepších výkonů celých závodů. Družstvo 5. B ve složení Chvojka F., Kužela S., Pultarová K. a Šmejkalová K. tak úspěšné nebylo, ale i tak srdnatě bojovalo o co nejlepší umístění. Děkujeme všem žákům za výbornou reprezentaci.

Nahoru