Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

1. stupeň

Nejvíce přinesla třída 3. A (12,30 kg), na druhém místě 2. A (9,92 kg), na třetím místě 2. B (7,00 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 2. O (2,47 kg), 2. třída 2. B (2,10 kg), 3. třída 2. A (1,52 kg) a

3. A (1,52 kg).

2. stupeň

Nejvíce přinesla třída 8. A (7,81 kg), na druhém místě 7. B (2,61 kg), na třetím místě 7. A (2,30 kg).

Celkové soutěžní pořadí dle průměru na žáka: 1. třída 8. A (1,00 kg), 2. třída 7. B (0,83 kg), 3. třída 7. A (0,44 kg).

Děkujeme za pomoc žákům ze 6. A a 7. B.

 

Nahoru