Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774
IZO školy: 102066787

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz
ID datové stránky: ggkmdrp      

"Život je květina, pro kterou je láska medem." (Victor Hugo)

"Země se směje pomocí květin." (R. W. Emerson)

V úterý 7. 5. 2024 proběhne na naší škole projektový den pro 1. a 2. stupeň. Tento den budeme řešit různé úhly pohledu na rostlinu - např. pohled umělce, pohled botanika, chemika, fotografa, matematika atd. Žáci budou pracovat ve svém třídním kolektivu, v určených učebnách od 8.00 do 13.30. Odpolední vyučování odpadá. Žáci 2. stupně dostali informace přes Bakaláře.

Milí žáci, pokud chcete podpořit tento den, přijďte oblečeni v květinovém motivu, s květinou ve vlasech, s květinou v ruce... protože, jak se říká, děti jsou živé květiny země.

Mgr. Lenka Roubalová

Jaro

Nahoru