Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

V pondělí 20. 2. 2017 jsme se v 750 sešli u autobusu, naložili jsme lyže, kufry a další zavazadla a pak už jsme vyrazili směr Horní Malá Úpa. Poté co jsme se vyhrabali do 750 m dlouhého kopce, ocitli jsme se na Niklově vrchu. Tam na nás čekala Bouda Grizzly, která se stala naší základnou a naším útočištěm pro následujících 5 dní. Během prvních dní jsme se už naučili jak zvítězit v koulovačce, jak si spálit jazyk o horký čaj a v neposlední řadě se učíme, jak jezdit na lyžích. Počasí nám sice zatím moc nepřeje, ale ani velký vítr, sem tam drobný déšť nebo sněhová přeháňka nás jistě neodradí.

Ve středu 1. 3. bude zahájeno další pokračování oblíbených kurzů. Začátečníci budou ve středu 15:00 - 16:00 hodin, pokročilí ve středu 14:00 - 15:00. Pokud máte zájem, můžete se ještě dodatečně přihlásit na čísle 495 707 980, kde je záznamník. Tam nadiktujete jméno a příjmení, rok narození, adresu, telefon, preferovanou školu a typ kurzu, do kterého se hlásíte. Délka vzkazu je omezena na dvě minuty. 

I v letošním roce se v rámci anglického jazyka zapojila naše škola do celoročního programu, který postupně seznamoval žáky se zajímavými odlišnostmi české a britské kultury. Program, do kterého se zapojili žáci od 4. - 9. tříd, vedli učitelé anglického jazyka za asistence rodilého mluvčího. Společné setkání se uskutečnilo 9. 2. 2017. Setkalo se s velkým ohlasem u žáků i u učitelů a těšíme se na spolupráci v dalších letech.

K 1. únoru 2017 skončIla platnost stávajícího bezpečnostního certifikátu. Z toho důvodu je  k dispozici povinná aktualizace EXE - na adrese http://www.zav.cz/zavvyuka-install.exe, verze 1.0.04, kterou je nutno nainstalovat i v domácích počítačích. Pokud by měl někdo problém, přineste si flash disk, pan učitel Nývlt vám aktualizaci zkopíruje, abyste se  mohli doma i nadále pravidelně věnovat zdokonalování písařské techniky. 

I v letošním roce na naší škole proběhlo školní kolo matematické soutěže – Pythagoriády. Konalo se 27. ledna a zúčastnilo se ho celkem 34 žáků druhého stupně. V kategorii pro 6. ročník dosáhla nejlepšího výsledku Tikalová Běla z 6. B, na 2. – 4. místě se shodně umístili Seifert Martin z 6. A, Klimt Daniel a Stránský Daniel z 6. B.  V kategorii pro 7. ročník byl nejlepším řešitelem Marek Pavel ze 7. A, na druhém a třetím místě se pak shodně umístili Křížová Sarah ze 7. A a Poldová Viktorie ze 7. B. V kategorii pro osmý ročník první místo obsadil Kazda Tomáš z 8. A, na druhém místě se umístil Jaroš David z 8. B a na 3. – 4. místě se shodně umístili Neradová Aneta z 8. A a Moláček Radek z 8. B. Těm nejlepším moc gratulujeme a ostatním přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. 

Pamatuj!

Životní styl je tvoje volba, avšak nezapomínej na své zdraví!

Je lepší nemocem předcházet, než je léčit.

Již Aristoteles pravil, že zdraví je nejdůležitější kvalita těla.

Stejně tak i Hippokrates věděl, že složky naší výživy mají vliv na naše tělo.

Dne 31. 1. 2017 žáci pátých tříd převzali vysvědčení za 1. pololetí. Někteří se radovali a někteří zhodnotili, že musí v 2. pololetí přidat. Odměnou pro  žáky 5. A bylo netradiční předávání vysvědčení v solné jeskyni Anika. Všem se nám to velmi líbilo. 

solna 2017

Ve čtvrtek 2. února se naše škola rozhodla „žít zdravě“.

Již 8. společenský večer se uskutečnil v pátek 27. ledna 2017. Fotografie si lze prohlédnout na www.fotokuk.cz/prezentace/ples.html.

 

V pátek třináctého se čtvrťáci raději vydali do divadla Drak. A udělali dobře. 

Další projektový den plánujeme již na 2. 2. 2017. Tentokrát jsme zaměřili téma na zdravý životní styl.

Ve středu 4. ledna se opět sešli předškoláci v klubu Sluníčko. Tentokrát si připomněli svátek Tří králů. Zazpívali si známou koledu a také si vyrobili královské koruny. Těšíme se na další setkání.

19. 12. 2016 přijel děti ze školní družiny navštívit kouzelník jménem RENO. Všechny děti se velmi dobře bavily. Kouzlil s nimi různá kouzla s míčky, šátky a s mincemi. Několik kouzel bylo s kartami a s provázky. Dokonce kouzelník vykouzlil živé zvířátko - králíčka jménem BLESK. Na závěr se děti jedno kouzlo naučily. Představení se mimořádně líbilo a mělo velký úspěch.

V pátek 16.12. proběhl u šaten Den pozitivních vzkazů. Každý žák měl na své skříňce sáček, kam mu mohli ostatní vhazovat vzkazy, které si pak mohl přečíst. Doufám, že každý dostal nějaký milý vzkaz, který ho potěšil.

Za žákovský parlament Monika Prouzová, 9. A

 

V úterý 19. 12. 2016 se uskutečnil vánoční koncert pěveckého sboru naší školy s podtitulem Živý Betlém.

Počtvrté a naposledy jsme se dnes sešli při zapalování svíček na našem adventním věnci. 

Nahoru