Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Používáte informační a komunikační technologie? Víte, co je to kyberšikana a jaké jsou její projevy? O tom všem jsme si povídali na jedné z besed, které pro nás pravidelně v průběhu školního roku připravuje Policie ČR v rámci preventivních programů. Děkujeme a těšíme se na další besedu pro šesté ročníky.

V pátek 2. 3. 2018 se konalo smutné loučení s Niklovým vrchem. Ještě jsme se stihli zúčastnit závodů ve slalomu a také běžeckého průvodu v maskách, kde ti nejlepší byli náležitě odměněni. Pro dobrovolníky bylo připraveno noční lyžování a ani o dvojitou diskotéku nikdo nepřišel. Počasí nám dle předpovědí nepřálo, ale nakonec nám po většinu času svítilo sluníčko. Sněženky a Machři si lyžařský kurz 2018 náležitě užili.

V pondělí 26. 2. 2018 jsme se v 750 sešli u autobusu, naložili jsme lyže, kufry a další zavazadla a pak už jsme vyrazili směr Horní Malá Úpa. Poté, co jsme se vyhrabali do 750 m dlouhého kopce, ocitli jsme se na Niklově vrchu. Tam na nás čekala Bouda Grizzly, která se stala naší základnou a naším útočištěm pro následujících 5 dní. Během prvních dní jsme se už naučili jak zvítězit v koulovačce, jak si spálit jazyk o horký čaj a v neposlední řadě jak jezdit na lyžích. Počasí nám sice zatím moc nepřeje, ale ani vítr, větší mráz nebo sněhová přeháňka nás jistě neodradí.

IMG 1237 400

Před jarními prázdninami byl pro žáky 1. i 2. stupně připraven bezplatný program společnosti EKO – KOM Tonda obal na cestách (svět třídění a recyklace). Program se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu.

Během hodinového programu lektoři žákům vysvětlili, co se stane s odpadem, pokud recyklujeme a nerecyklujeme. Zda škodí životnímu prostředí více skládka nebo spalovna. Že máme v ČR zatím 4 spalovny (Praha, Brno, Plzeň, Liberec), že jsme oblečeni z odpadů, z pet lahví máme koberce, z kelímků od jogurtů se vyrábí tobogány...

A pokud budeme ke svému životnímu prostředí lhostejní, dopadneme jednou jako ukázka z animovaného filmu, kterou použili lektoři jako "motivační" film.

Krásnou vzpomínku na proběhlý masopust nám opět připravil pan Kamil Klembara. Děkujeme velice a pro všechny zúčastněné zasíláme odkaz. 

https://www.zonerama.com/klemba/Album/4113443

Masopust na slunci - pomlázka u kamen. Masopust na mrazu - někdo přijde k úrazu. Krátký masopust - dlouhá zima. V úterý 13. února jsme se opět společně sešli před budovou školy. Po úvodním seznámení se zvyky a tradicemi masopustu a nezbytném povolení k jeho konání se náš masopustní průvod za doprovodu harmoniky a kytary vydal do okolí školy. Nechyběly tradiční masky jako laufr, turci, medvěd, žid, smrtka, kůň, ženich s nevěstou, babky a kominíček. Po návratu  do školy jsme pokračovali tancem a soutěžemi ve školní jídelně. Velice pěkné bylo taneční vystoupení našich spolužáků i představování masek. Nejlepší masky byly na závěr vyhlášeny a odměněny. Masopustní odpoledne se nám vydařilo.

U organizmů můžeme v zásadě rozlišovat dva typy pohybů: aktivní a pasivní. Zatímco pasivní pohyb využívá vlivů prostředí, aktivní pohyb organizmu je založen na jeho vlastní činnosti, při které je spotřebována energie.

POHYB - to je letošní téma biologické olympiády. Ve středu 7. 2. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo BIO kategorie "C" a "D". Žáky čekala testová část, poznávací část rostlin a živočichů. Soutěže se zúčastnilo celkem deset žáků.

Výsledky kategorie "C"

1. Janele David (8. A) - moc pěkný výsledek v testové i poznávací části

2. Neradová Aneta (9. A)

3. Dostálová Kateřina (9. A)

Výsledky kategorie "D"

1. Skoumalová Eliška (7. A) a Tlustošová Libuše (7. A)

2. Jedlička Filip (7. A)

3. Seifert Martin (7. A)

Všem žákům gratulujeme a postupujícím do okresního kola přejeme hodně úspěchů!

podle zákona č.85/1990 Sb., o právu petičním.
za zachování a pokračování projektu asistenti prevence kriminality pro bezpečnost základních škol podporovaná
ministerstvem a ÚP, městem Hradec Králové, městskou policií.

Akce proběhne na chodbě u hlavního vchodu ZŠ Jiráskova ve dnech od 6.2. do 16.2.
Petici sestavil: Patrik Balada, Pavla Baladová

Sběr kůry proběhne ve čtvrtek 15. února v době od 7:00 do 7:50 hodin. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Děkujeme.

 

Masopust na slunci - pomlázka u kamen. Masopust na mrazu - někdo přijde k úrazu. Krátký masopust - dlouhá zima.

Srdečně zveme děti a rodiče do masopustního průvodu zakončeného karnevalem a soutěžemi ve školní jídelně.

Sejdeme se v úterý 13. února v 15:30 hodin před školou. Těšíme se na pěkné masky a společně prožité odpoledne plné zážitků.

Dnes si prvňáčci odnesli své pololetní vysvědčení. Na tuto slavnostní chvíli se přišli podívat i rodiče. Radost z pěkných známek si tak užili společně.

Kroužky východních Čech nabízejí informace na www.krouzky.cz či v letáku pro žáky naší školy na 2. pololetí. 

Ve čtvrtek proběhne projektový den na téma "Zimní olympijské sporty" aneb "Zimní olympijské hry 2018". Zúčastní se jich žáci 2. - 9. tříd, budou rozděleni do skupin po cca 15 žácích. Připomínáme, aby si každý přinesl pastelky, tužky, černý silnější fix, případně barevné fixy a nůžky. Každý z žáků má za úkol najít si přehled zimních oplympijských sportů a znát jména našich úspěšných sportovců. Žáci se podrobněji  seznámí s některými sporty a budou vytvářet logo daného sportu či malovat obrázek vyjadřující tento sport. Přejeme všem, ať se vám dobře pracuje a ať odcházíte ze školy s pocitem účelně využitého dne. 

Nahoru