Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Dopoledne plné vitamínů zažili všichni žáci. Společnost MK Fruit si ho pro ně připravila v rámci programu Ovoce a zelenina do škol. Děti mohly ochutnat a spoluvytvořit zdravé RAW cukroví, ochutnaly výborné ovocné i zeleninové nápoje. Celá akce byla velmi zdařilá. Na své si přišly nejen chuťové pohárky, ale každý udělal něco pro své zdraví. Moc děkujeme společnosti MK Fruit a těšíme se na další setkání.

Do prvních tříd jsme zapsali 54 dětí, z toho 7 dětí bude mít odklad školní docházky.

Otevřeme 2 běžné a jednu oční třídu. Na běžnou třídu vychází 20 žáků, do oční třídy je zařazeno 7 žáků. Pro zahájení školní docházky můžeme tedy nabídnout menší kolektiv dětí.

Seznam přijatých žáků naleznete zde.

Dne 26. dubna 2018 vyjeli žáci 5. tříd do hlavního města Prahy. Cílem bylo Národní technické muzeum v rámci projektu Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Žáci z 5. A navštívili Fotografický ateliér zachycující vývoj fotografické techniky od jeho počátků a expozici Interkamera s řadou interaktivních pomůcek. Samostatně bádali v expozicích a vyplňovali pracovní list. Třída 5. B se vydala do expozice Doprava týkající se historie automobilů, motocyklů, jízdních kol, letectví a lodní dopravy. Spatřili například automobil Tatra 80 z roku 1935 užívaný prezidentem T. G. Masarykem nebo letoun Kašpar z roku 1911, na kterém Ing. Jan Kašpar vykonal historicky první dálkový let v dějinách českého letectví.

Dne 17. 4. 2018 se naše škola zúčastnila dopravní soutěže na dopravním hřišti Třebeš. Žákům naší školy se zadařilo a sbírali cenná umístění. Ve starší kategorii (E. Lapčáková, K. Hopková, P. Marek, L. Erbs) obsadili 2. místo. Velký úspěch slavila i děvčata z 6. A (D. Prokopová, A Pultarová), která patřila mezi tři nejlepší dvojice na stanovišti první pomoci. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí již vám nebude zasláno, ale bude oznámeno

 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí ve vitríně školy

 • a na webových stránkách školy www.zsjirasek.cz

 • Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:

  9. 5. 2018

  V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

  Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

  Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 26. 4. 2018 v době od 11 do 15 hodin ve škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166, 1. patro, kancelář zástupce

  ředitele.

Zlatou medaili za všestrannost (nejvyšší součet bodů ze všech disciplin) získal Martin Svoboda za ZŠ Černilov. Gratulujeme! Družstvo ze ZŠ Černilov se umístilo na prvním místě v soutěži družstev. Kromě krásných cen si odneslo po prvé putovní pohár za celkové vítězství v této soutěži. Na druhém místě skončilo družstvo ZŠ Na Ostrově z Jaroměře  a na třetím místě stejně jako vloni družstvo žáků naší školy. Vyrovnanými výkony nás reprezentovali David Jaroš z 9. B (celkově obsadil 4. místo), Roman Janouch ze 7. B (celkově 8. místo) a  Eliška Dospělová z 8. A (celkově 9. místo). Děkujeme a gratulujeme! Kompletní výsledky naleznete zdeA kdo z žáků dokázal letos psát 10 minut bez jediné chyby? Byli to Martin Svoboda (ZŠ Černilov, 264 čistých úhozů za minutu), David Jaroš (ZŠ Jiráskovo nám. 201 čistých úhozů) a Jana Rydlová (ZŠ Černilov, 158,1 čistých úhozů).

Letošní novinkou, která byla zařazena do víceboje, byla i hra Houbař. Vyzkoušet si ji můžete i vy on-line na adrese houbar.zav.cz. Přístupové údaje jsou stejné jako ve škole. 

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 navštívily děti z druhých tříd Divadlo Drak. Shlédly představení Medová královna. Spolu s hlavní hrdinkou příběhu se dozvěděly, kde se med vůbec bere a jak jej získat. Poznaly i moudré rady, odvahu, pokoru a trpělivost na cestě za sladkým pokladem.

Poslední sběr kůry v tomto školním roce proběhne ve čtvrtek 19. dubna v době od 7:00 do 7:50 hod. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Děkujeme.

I v letošním školním roce na naší škole proběhlo školní kolo matematické soutěže – Pythagoriády. Konalo se ve čtvrtek 5. 4. 2018 a zúčastnilo se ho celkem 21 žáků druhého stupně. Celá soutěž byla rozdělena do třech kategorií. V kategorii pro 6. ročník dosáhl nejlepšího výsledku Čermák Martin z 6. A a Kazda Jan z 6. B. V kategorii pro 7. ročník byli nejlepšími řešiteli Jakubský Adam a Janouch Roman ze 7. B a v kategorii pro osmý ročník první místo obsadili shodným počtem bodů Svoboda Vojtěch z 8. A a Poldová Viktorie z 8. B. Těm nejlepším moc gratulujeme a ostatním přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Jeden z prvních prosluněných dnů strávili žáci osmých ročníků v Praze, kde navštívili stálou expozici s názvem Lidé a peníze v sídle České národní banky. Formou krátkých dokumentárních filmů se seznámili s historií fungování ČNB ve 20. století a funkcemi centrální banky. Poté jsme se přesunuli do trezoru, kde nás čekaly vitríny s mnoha různými exponáty týkajícími se nejen vývoje peněz na území ČR, ale i zahraničních platidel a ochranných prvků bankovek. Nejvíce žáky zaujaly UV lampa ke kontrole pravosti bankovek a dokladů totožnosti a také zátěžová zkouška zlaté cihly.

Dne 5. 4. 2018 se chlapci 8. a 9. ročníků zúčastnili okrskového kola v minifotbale, které se konalo ve Smiřicích. Turnaje se účastnily čtyři týmy a naši žáci nebyli rozhodně jen “do počtu“. V průběhu turnaje sahali skvělými výkony dokonce po vítězství celé skupiny a postupu do okresního kola, když porazili mj. i favorita tým ZŠ Milady Horákové. Vše rozhodoval až poslední zápas s domácími Smiřicemi, který jsme bohužel nezvládli a obsadili tak krásné druhé místo. Všem chlapcům i tak patří velká pochvala za předvedený výkon a skvělou reprezentaci naší školy.

 Toto je název projektu Královéhradeckého pěveckého sboru Jitro pro žáky 1. a 2. tříd základních škol v Hradci Králové. Naši prvňáčci a druháčci se ve středu 4. 4. 2018 zúčastnili koncertu v Aldisu. Poslechli si pěkné písně v podání všech oddělení sboru a také se zapojili do různých hudebních hádanek. Krásnou tečkou na závěr bylo společné zpívání všech dětí v sále a sboru Jitro. Závěrečnou směsku jarních lidových písní děti ve škole pečlivě nacvičovaly. Koncert byl pro všechny pěkným kulturním zážitkem.

Ve středu 28. března 2018 proběhlo Krajské kolo Zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentoval Daniel Klimt ze 7.B, který v konkurenci 15 nejlepších soutěžících Královéhradeckého kraje obsadil ve své kategorii vynikající čtvrté místo. Gratulujeme!

Kompletní výsledky ve všech kategoriích jsou na http://soutezekhk.ssis.cz/soubory/zeo_kk_vysledky_abcd_2018_web.pdf

Letošní sezónu turnajů ve vybíjené jsme s žáky naší školy zakončili opět úspěšně. Tentokrát se o výborný výkon postarali vybraní žáci 4. a 5. tříd v otevřené kategorii. Konkurence byla ohromná a o vítězství bojovalo neuvěřitelných 17 škol. A naši žáci se zastavili na děleném 4.-5. místě. O to významnější je to úspěch, když v téměř naprosté konkurenci chlapců naši školu reprezentovaly čtyři dívky a k tomu ještě jeden třeťák. Někteří soupeři byli jejich výkony poněkud zaskočeni. Žáci vynikali až překvapivou disciplínou a málo chybovali. Všem zúčastněným žákům moc děkujeme.

Nahoru