Zcela novou myšlenkou a školní akcí je ke konci roku v měsících květnu a červnu běžící BTT Liga. V překladu bychom zkratku BTT, znamenající „Beat the Teacher“, přeložili jako „Poraž svého učitele“. Smyslem celého projektu jsou utkání v individuálních a týmových sportech týmů učitelského sboru proti žákovským týmům. Každý z těchto zápasů je bodově ohodnocen a body se sčítají zvlášť pro stranu učitelů a zvlášť pro stranu žáků. Do současné chvíle bylo odehráno již 13 zápasů, zúčastnilo se 9 učitelů a téměř 30 žáků 7. – 9. ročníku. Utkání byla sehrána v následujících sportech: badmintonu, florbalu, fotbalu a házené. V celkovém součtu momentálně vyhrává tým učitelů v poměru 25 : 7. Nicméně do konce roku jsou ještě naplánovaná dvě utkání v basketbalu a dvě v badmintonu. Děkuji zápalu učitelů a žáků pro celou věc, protože se celé ligy chopili velice aktivně.

 BTT florbal