proběhlo  ve čtvrtek 6. června. Žáci 9. A byli velmi dobře připraveni. Odevzdali v řádném termínu své práce, které byly většinou i dobře hodnoceny. Při samotných obhajobách žáci prokázali nejen znalost problematiky, ale i pohotovost při odpovědích na dotazy. 11 žáků  obhajobu zvládlo s vynikajícím výsledkem. Udělali jste nám radost! Gratulujeme!

P1010001

P1010004

P1010005