Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Od 16. - 22. září připomínáme evropský týden mobility. Promítání "Ozvěny Ekofilmu, ekologické filmy k Evropskému týdnu mobility 2017", pro nás připravila Východočeská pobočka STUŽ.

Ve středu 20. 9. 2017 se promítání v kině Bio Centrál zúčastnily třídy 8. A a 8. B. Ze sedmi promítaných krátkých filmů žáky nejvíc zaujal příběh netradiční školní dopravní soutěže s reálnými postavami dospívající mládeže a s ne vždy jednoduchými vztahy ke světu, který je obklopuje. Dále se líbil kreslený snímek - Jedovaté příběhy - soubor pěti krátkých povídek ironicky popisující destruktivní chování člověka jako největší ohrožení lidského druhu. Zbývající snímky zmiňovaly hrozbu netříděného odpadu, využití solárních vařičů místo kácení stromů v madagaskarském pralese, problematiku rozpínavosti automobilismu v americkém New Yorku. Dopolední program zakončila exkurze na jeden z Kanárských ostrovů zachycující zničení ekosystému vlivem nezodpovědného chování člověka a snímek pod názvem Ropuší chaos.

Mgr. Lenka Roubalová

Naše škola se zapojila do projektu Kraje pro bezpečný internet, který má za cíl rozšiřovat znalosti o kybernetické bezpečnosti. S žáky pátých a šestých ročníků jsme si na hodině informatiky ukázali, jak individuálně procházet online kurzem a registrovat se k závěrečnému kvízu. Projekt se neomezuje pouze na vzdělávání žáků, ale i rodičů a jiných zájmových skupin. Nebojte se zapojit na webu www.kpbi.cz.

Šestnáct základních škol našeho regionu se v pátek 15. září zúčastnilo tradičního Dne pro Vás, který pořádá SOŠ Vocelova. I naši deváťáci se zapojili do soutěžního klání, ve kterém prošli testy teoretických znalostí i dovednostnímu zkouškami. Jednotlivá stanoviště byla obsahově zaměřena na obory vyučované ve škole (např. automechanik, provoz dopravy, dopravní prostředky či instalatér). Žáci si zkusili vyměnit kola u auta, zapojit elektrické obvody, sestavit vodovodní potrubí, poznávali světové automobilky nebo stavební slohy. Naši soutěžící z řad žáků na medailová místa nedosáhli, ale třídní učitelka 9. A, Kristina Polanská, získala skvělé třetí místo v soutěži pedagogů. 

Dnešním dnem začal plavecký výcvik 2. A, 2. O a 3. A. Na první lekci byly děti rozděleny do jednotlivých družstev podle plaveckých dovedností. Těšíme se na návštěvu aquacentra i na další lekce, které nás během plavání čekají. 

Je to tady nádherné a všude kolem nás je spousta zvířat. Každý den chodíme do lesa nebo na túry. Výborně tu vaří a jsou tu hezké a velké pokoje. Každý den hrajeme hry a soutěžíme. I když nám dnes pršelo, moc se nám tu líbí.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Maruška Havelková a Adélka Pultarová

 

 

Adapták 2 předělaná 2

Den třetí

Poslední večer pobytu jsme strávili hodnocením a odměňováním. 

Orientační běh – 1. místo: Jakub Bažant 3. A, Jakub Látka 3. A, Jakub Doležal 3. B

Vyhodnocení pokojů – 1. místo: 3. A - Kája Brzková, Michala Mašínová, Klára Kalkantová, Kateřina Vojtěšková, Anna Macková, 3. B – Magdalena Bakešová, Kristina Nejedlá

Všechny děti byly odměněny za pěkné chování při stolování, dodržování nočního a poledního klidu, za spolupráci ve skupinkách, za úklid na pokojích a za práci v průběhu celého pobytu.

Prostředí se nám velmi líbilo a personál byl vstřícný.

Den druhý

Včerejší celodenní pobyt v přírodě děti unavil, strávili jsme klidnou noc a načerpali jsme dostatek sil na nový den. Dnes ráno jsme po dobré snídani vyrazili do lesa, kde děti stavěly domečky pro zvířátka, skřítky a další obytele lesa. Práce se jim velmi dařila. Na zpáteční cestě jsme pozorovali život v lese, určovali houby a rostliny. Polední klid zpestřily pohledy a dopisy od rodičů. Odpoledne bude probíhat ve znamení sportovních soutěží s odměnami. Večer nás čeká závěrečné hodnocení chování, úklidu a aktivit. Den ukončíme návstěvou dětského vnitřního hřiště. 

Den první

Po příjezdu do hotelu jsme se ubytovali a šli jsme prozkoumat okolí. Děti byly nadšené z množství hub. Po obědě jsme vystoupali na vrcholek Zvičiny. Cestu nám zpříjemnily hry a krása přírody. Po večeři nás čeká seznamovací večer. 

Dovolujeme si vás upozornit, že nová ročenka je od 4. září již v prodeji. Získáte ji v kanceláři školy za dotovanou cenu 50 Kč. 

P1100823

V Informačním zpravodaji (září 2017) si opravte termín konání Pěveckého sboru. Je určen žákům 1. - 7. tříd a bude pobíhat každý čtvrtek 6. vyučovací hodinu. Za chybu ve zpravodaji se omlouváme.

s aktuálními informacemi pro školní rok 2017/2018 dostali dnes všichni žáci a je ke stažení zde. 

Vzhledem k blížícímu se adaptačnímu pobytu se třídní schůzky pro 3. a 6. ročníky budou konat již ve čtvrtek 7. 9. 2017 od 16.30. Mgr. Jana Volfová, ŠMP

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2017 dojde ke zvýšení cen obědů - v každé kategorii o 1 Kč za 1 oběd. Děkujeme za pochopení. Jídelna ZŠ Bezručova - pí Jíšová

Do projektu se může zapojit každý žák či kolektiv, který podá pravdivou zprávu o svých dobrých skutcích v maximálním rozsahu dvou stran formátu A4. Pro zařazení skutku není podstatná doba, kdy se odehrál, ale sepsání a odeslání příspěvku. Příspěvek musí být odeslán s vědomím rodičů a školy, sdružení či oddílu, pod jejichž hlavičkou je přihlášen. Nositelem ocenění Dětský čin roku se stává ten, kdo vykonal dobrý skutek; ten, kdo sepíše zprávu o oceněném činu, získává věcnou odměnu. Příběhy posílejte do 30. září 2017 nejlépe elektronicky na www.destkycinroku.cz

Adaptační kurz pro budoucí  3. a  6. ročníky se ve školním roce 2017/2018 uskuteční v termínu  od 11. - 15. 9. 2017 v Hotelu pod Zvičinou.  Základní informace byly žákům zapsány před koncem letošního školního roku a bližší informace budou podány před adaptačním pobytem v září. Tento kurz je zaměřen na vylepšení a prohloubení vztahů mezi žáky samotnými i novým třídním učitelem. Zároveň slouží jako podpora prevence rizikového chování.       Mgr. Jana Volfová

 

Seznam sešitů, které si mohou žáci připravit s předstihem na následující školní rok naleznete zde

Tak jako každoročně, i letos byl věnován na konci tohoto školního roku prostor pro ohlédnutí se za právě uplynulým rokem a vyhlášení těch nejúspěšnějších a nejpracovitějších žáků. Letos tato událost připadla na středu 28. 6. Byli oceněni jednotlivci i týmové výkony žáků 1. a 2. stupně, a to za sportovní úspěchy, účast a pomoc se sběry během celého školního roku a předmětové soutěže a olympiády.

Všem oceněným moc gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů v nadcházejícím školním roce 2017-2018!

Nahoru