Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 navštívil děti ze školní družiny kouzelní RENO. Vystoupení mělo strhující průběh, střídala se nejrůznější kouzla, do kterých se zapojily i děti. Kouzelník přinesl radostnou atmosféru a hezké zážitky všem dětem.

Jako jediná hradecká základní škola jsme se oficiálně zúčastnili celorepublikové soutěže podporované Ministerstvem školství Bobřík informatiky. Soutěž probíhala v předchozích dvou týdnech a letos se konal jubilejní 10. ročník. Je určena pro žáky 4. ročníku ZŠ až po maturitní ročník SŠ a předkládá před žáky otázky, které ukazují, že informatika není pouze o práci s počítačem, ale hlavně o logickém myšlení a práci s informacemi. Žáci 5. a 6. ročníků pracovali na otázkách v hodině informatiky a vybraní žáci 8. a 9. ročníků ve vyhrazeném čase. Nejlepší žáci získali diplom a malou odměnu. Děkujeme všem žákům za účast, gratulujeme ke krásným výsledkům a těšíme se zase za rok.

V úterý 14. listopadu dostali naši prvňáčci slavnostně svůj Slabikář. Odpoledne se společně s rodiči sešli v Knihovně města Hradce Králové, kde byl pro děti připraven krátký program o knihách. Každý prvňáček si pyšně odnesl svůj Slabikář a jistě se všichni těší, kolik zábavy je v knize čeká. Spolužačky z devátých tříd dětem předaly malý dárek, jako vzpomínku na tento den. Celá akce proběhla v pěkném prostředí a v příjemné atmosféře. Prvňáčkům přejeme hodně radosti ze čtení.

Ve středu 15. listopadu 2017 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Jedenáct žáků osmého a devátého ročníku poměřilo své znalosti na téma "To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938". Na stupních vítězů se seřadili 3 zástupci 9. A: Ondřej Ruml, Aneta Neradová a Patrik Mádle. Tito žáci by měli naši školu reprezentovat i v okresním kole, které proběhne 17. ledna 2018 na ZŠ Bezručova. Postupujícím znalcům moderních českých dějin gratulujeme, ostatním účastníkům děkujeme za účast ve školním kole.

Dne 14.11. přijal pozvání na naši školu plukovník Mgr. Josef Lottes. V roce 2016 byl uveden do policejní síně slávy za svůj celoživotní boj proti zločinu a v současné době je šéfem Útvaru pro odhalování vražd organizovaného zločinu. Zajímavostí je i to, že pracuje  jako odborný poradce při natáčení seriálů TV Prima Temný kraj a VIP vraždy. Celá jeho přednáška, která  byla zaměřena na kriminalitu nezletilých a mladistvých, byla doplněna zajímavými příběhy z praxe.

Vážení rodiče, v úterý 21. 11. 2017 začínají třídní schůzky v 16:30 hodin na obou stupních školy. Od 17 hodin potom následují individuální informace o prospěchu žáků. 

V době od 16:00 hodin do 18:15 hodin probíhají volby do školské rady. Právo volit mají oba rodiče, každý z vás by měl mít s sebou občanský průkaz k prokázání totožnosti.

Volby proběhnou v úterý 21. listopadu 2017. Volby se budou konat v šatnovém prostoru při vstupu do školy od 16:00 do 18:15 hodin, hlasování bude tajné. 

Další sběr papíru v letošním školním roce se uskuteční v úterý 21. 11. od 16 hodin do 17 hodin, kdy bude přistaven kontejner. Druhá část sběru  proběhne ve středu 22. 11.  2017 v době od 7 do 7:55 hodin.  Sbíráme nejen noviny, časopisy a letáky, ale i kartony. Za sběr děkujeme.

Minulý týden ve středu  se část osmých a devátých ročníků zúčastnila předčítání v anglickém jazyce. Cílem tohoto projektu je v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti  motivovat žáky ke čtení aglicky psaných knih a následně  pracovat s přečteným textem. Celá akce se konala v Oxford Bookshopu v Hradci Králové. Tímto moc děkujeme za příjemné dopoledne a těšíme se na další akce.

Svátek svatého Martina jsme letos posunuli již na čtvrtek 9. listopadu. Slavnost zahájil lampiónový průvod. Potom se objevil Martin na bílém koni a připomenul všem nastávající předvánoční období. Celou akci doprovodila tematická hudba.

Prostranství před školou bylo vyzdobeno symboly podzimu a osvětleno svíčkami.

Zajištěno bylo i občerstvení a prodej lampionů a dalších světélkujících předmětů.

Na závěr byl vypuštěn lampión štěstí. Celá akce se zdařila a proběhla v příjemné atmosféře.

Ve čtvrtek 9. listopadu nás opět navštívily studentky 4. ročníku Zubního lékařství na LF UK v Hradci Králové. V rámci svého studia jsou zapojeny do projektu Dental prevention, který má za cíl vzdělávat žáky v oblasti ústní hygieny. Pro děti byly připraveny fotografie, obrázky a prezentace o vzniku zubního kazu. Součástí byl i praktický nácvik s vlastním zubním kartáčkem. Program byl pestrý a velice se nám líbil.

Ani naše škola si nenechala ujít ojedinělý projekt REVOLUTION TRAIN. Základem je protidrogový vlak, který nabízí prostředí pro interaktivní zážitkové vzdělávání metodou 5D. Celý program ve vlaku je velmi emotivní a působivý. Je veden profesionálně s důrazem na prevenci závislostního chování. Více informací naleznete na http://www.revolutiontrain.cz.

Školní družina pořádala výstavku vyřezávaných dýní. Všechny děti z prvního stupně se zúčastnily hodnocení dýní vystavených na školním dvoře. A jejich velmi těžké rozhodování dopadlo následovně:

1. Krahulec Tomáš 1. B

2. Hořínek Tomáš 2. A

3. Látka Jakub a Tomáš 3. A

4. Tučková Daniela 2. B

5. Martinec Patrik 2. A

Výherní listina je vyvěšena na vstupních dveřích. Děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně zapojili.

V rámci nového projektu MŠMT "Pokusné ověřování - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol" navštívili v úterý 7. listopadu 2017 žáci osmého ročníku Národní muzeum v Praze. V Nové budově pro ně byl připraven 1,5 hodinový lektorovaný program "Zvířata nad propastí", při němž prošli zoogeograficky členěnými expozicemi výstavy "Archa Noemova" a dozvěděli se množství zajímavostí o zvířatech vyhynulých, vyhubených, nebo kriticky ohrožených činností člověka. Jako neplánovaný bonus mohli krátce nahlédnout i do expozice věnované životu T. G. Masaryka, kde je zaujaly recepty z někdejší lánské prezidentské kuchyně a možnost výtvarně se realizovat ve stylizované Masarykově knihovně.

V pondělí 6. 11. se na základě výsledků školního kola konalo finále ve spelimpiádě (soutěži v hláskování) v anglickém jazyce. Soutěž probíhala po vzoru originální Americké celostátní soutěže (Spelling Bee), kde žáci dostávají k vyhláskování slovo a příklad jeho použití ve větě. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, kterých se celkem zúčastnilo 14 finalistů. V kategorii šestých a sedmých tříd zvítězil Pavel Koubalík ze 6. A a v kategorii starších žáků patří vítězství Davidu Jarošovi z 9. B.

Za tým angličtinářů děkujeme všem zúčastněným za předvedené výkony a gratulujeme vítězům.

 V pondělí 6. listopadu se děti z prvních tříd setkaly se spisovatelkou Jitkou Vítovou, autorkou knihy O Květušce a tesaříkovi. Poznaly, jak kniha vzniká a kolik práce dá pěkná ilustrace. Při besedě plnily zajímavé úkoly. Knihu Jitky Vítové čteme společně při týdnu čtení.

V měsící říjnu proběhl na naší škole tradiční sběr kaštanů a žaludů. Žáci za vydatné pomoci rodičů, babiček i dědečků sebrali celkem 1900 kg podzimních plodů, které si odvezli lesníci z Krkonošského národního parku. Nejlepšími sběrači byli Jan Šmákal z 9.A (175 kg), Adéla Hlávková ze 7. A (106 kg), Dominik Rambousek ze 2. A (99 kg) a Jan Zapletal z 5. A (90 kg). Odměněni byli všichni žáci, kteří přispěli alespoň dvaceti kilogramy. Nejaktivnějšími třídami ve sběru byly třídy 1. A, 1. B, 3. A a 4. A. Všem moc děkujeme.

Nahoru